Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - KRISTJAN KREBELJ

20.05.2015


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 20. 5. 2015 ob 13.30 uri bo

 

 

KRISTJAN KREBELJ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Numerièno napovedovanje oblike brizganih plastiènih izdelkov po zahtevnem izmetavanju

 

 

 

Mentor:        prof. dr. Boris Štok                   

Somentor:    doc. dr. Nikolaj Mole

 

 

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Boris Štok

-     doc. dr. Nikolaj Mole

-     prof. dr. Igor Emri

-     doc. dr. Damir Godec (FSB, Zagreb)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Tečaj za doktorske študente: »Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti podatki«

13.05.2015


Spoštovani!

 

V Arhivu družboslovnih podatkov skupaj z drugimi evropskimi arhivi iz združenja CESSDA, ki je del ERIC, organiziramo teèaj za doktorske študente z naslovom »Research Data Management and Open Data«. Cilj teèaja je bodoèe raziskovalce usposobiti za kakovostno ravnanje z raziskovalnimi podatki, kar vkljuèuje:

·         naèrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki,

·         pravne in etiène vidike raziskovanja ter

·         predajo podatkov v podatkovno središèe in dostope do podatkovnih baz.

 

Teèaj je brezplaèen in poteka od 23. do 25. julija 2015 v okviru poletne šole: »10th ECPR Summer School in Methods and Techniques« na Fakulteti za družbene vede, v Ljubljani. Teèaj bo potekal v angleškem jeziku.

 

Veè na spletni strani: http://www.adp.fdv.uni-lj.si/konference-in-dogodki/ADP_Foster_II/.

 

Za vse nadaljnje informacije smo z veseljem na voljo!

 

Arhiv družboslovnih podatkov

Arhiv družboslovnih podatkov / Social Science Data Archives

Fakulteta za družbene vede / Faculty of Social Sciences

Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana

Kardeljeva plošèad 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

 

Tel: +386 01 5805 292, +386 01 5805 293

Fax: +386 01 5805 294

adp.fdv.uni-lj.si

 

nazaj na seznam

Delavnica »Kako napisati uspešno prijavo RIA* projekta na razpise programa Obzorje 2020«

13.05.2015


V A B I L O

 

V sredo, 13.5.2015 ob 9. uri organiziramo v Rdeèi dvorani na Pravni fakulteti celodnevni seminar in delavnico »Kako napisati uspešno prijavo RIA* projekta na razpise programa Obzorje 2020«. Seminar bo vodila strokovnjakinja Lotte Jaspers iz vodilne svetovalne agencije Yellow Research. Pozivamo vas, da povabite in spodbudite raziskovalce in raziskovalke na vaši fakulteti, da se seminarja udeležijo, saj podobni seminarji z individualno udeležbo lahko stanejo tudi do 500 EUR. V prilogi vam pošiljamo program seminarja in projektno prijavnico za RIA projekte, da se lahko že pred seminarjem raziskovalci in raziskovalke seznanijo s strukturo projektnega predloga in pripravijo vprašanja za predavateljico.

Septembra 2015 prièakujemo objavo celega sklopa novih razpisov za Obzorje 2020 za programsko obdobje 2015-2016, zato seminar organiziramo nekaj mesecev vnaprej, da tako omogoèimo raziskovalcem in raziskovalkam pravoèasno pripravo projekta. Na seminarju bomo razdelili materiale in zelo dober vodiè »Kako napisati uspešno prijavo RIA projekta«.

KDAJ: Sreda, 13.5.2015 od 9. do 16. ure

KJE: Rdeèa dvorana, Pravna fakulteta, Poljanski nasip 2

Ker je udeležba omejena, vas prosimo, da se prijavite preko povezave: https://www.surveymonkey.com/r/prijavaO2020.

*RIA - Research Innovation Action

Vljudno vabljeni!

 

 

Tjaša Nabergoj

Samostojna svetovalka za podroèje evropskih projektov

Služba za evropske projekte, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija

T: +386 1 2418 666

URL: www.uni-lj.si

E: tjasa.nabergoj@uni-lj.si

Priloge:
Program

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - BLAŽ ŽUGELJ

13.05.2015


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 13. 5. 2015 ob 11.00 uri bo

 

 

BLAŽ ŽUGELJ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Znaèilnosti realne kontaktne površine na mikro nivoju

 

 

 

Mentor:        prof. dr. Mitjan Kalin

 

 

 

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Mitjan Kalin

-     izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

-     prof. dr. Sreèko Glodež (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

 

Vabljeni! 

 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - KOSTA SIMONOVIĆ

13.05.2015


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 13. 5. 2015 ob 12.00 uri bo

 

 

KOSTA SIMONOVIÆ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

 

Trenje diamantu podobnih ogljikovih prevlek (DLC)  v pogojih mejnega mazanja

 

 

 

Mentor:        prof. dr. Mitjan Kalin

 

 

 

 

Komisija:

 

-         prof. dr. Mitjan Kalin

-         izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

-         prof. dr. Zoran Ren (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - BOŠTJAN JURJEVČIČ

06.05.2015


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 6. 5. 2015 ob 10.00 uri bo

 

 

BOŠTJAN JURJEVÈIÈ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Opis pnevmatskega transporta premogovega prahu v realnem èasu z elektrostatièno merilno metodo

 

 

 

Mentor:        izr. prof. dr. Andrej Senegaènik

 

 

 

 

Komisija:

 

-     izr. prof. dr. Andrej Senegaènik

-     izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

-     prof. dr. Igor Škrjanc (UL, FE)

 

 

 

 

Predstavitev bo v II/3B.

 

 

 

Vabljeni!

 

 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - MITJA VARL - prestavljeno na 16.4.2015

16.04.2015


O B V E S T I L O

 

 

V èetrtek, 16. 4. 2015 ob 9.00 uri bo

 

 

MITJA VARL

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Metode za poveèevanje robustnosti konstrukcijskega procesa v individualni proizvodnji

 

 

Mentor:        izr. prof. dr. Jože Tavèar                    

Somentor:    prof. dr. Jožef Duhovnik

 

 

 

Komisija:

 

-     izr. prof. dr. Jože Tavèar

-     prof. dr. Jožef Duhovnik

-     prof. dr. Marko Starbek

-     prof. dr. Dorian Marjanoviæ* (FSB, Zagreb)

 

 

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi.

                                                                          

                                                                                                    

 

* - profesor bo prisoten preko videokonference

nazaj na seznam

EUROPEAN UNIVERSITY VIADRINA - Viadrina International Program – for Graduates (VIP)

07.04.2015


In close cooperation with the Department of International Affairs, the Viadrina Center for Graduate Studies (VCGS) of the European University Viadrina has raised the Viadrina International Program – for Graduates (VIP), promoted by the German Academic Exchange Service and funded by the Federal Ministry of Education and Research. The program aims to support the international networking of doctoral candidates and their stronger involvement in international research contexts and discourses. The program runs till October 2017 at the European University Viadrina and offers doctoral candidates a long-term perspective to create an international research and career profile.

 

International doctoral candidates may apply for research and acquaintance stays at the European University Viadrina to get familiarize with the research environment at the Viadrina. These fellowships allow international doctoral candidates to get in touch with Viadrina professors for research co-operations or potential doctoral opportunities (e.g. joint degrees and cotutelle agreements). International doctoral candidates may apply for the following fundings:

 

·         Fellowships for research stays at the European University Viadrina (max. 3 month)

·         Fellowships for acquaintance stays at the European University Viadrina (1 month)

 

The application deadline is 7th May 2015.

 

For detailed information please see the individual calls on the website of the VCGS: https://www.forschung.europa-uni.de/en/node/10888.

 

Please feel free to contact me if you have any further questions.

 

Yours sincerely ,

Rebekka Manke
Project Coordinator Viadrina International Program – for Graduates (VIP)

Department of International Affairs & Viadrina Center for Graduate Studies
EUROPEAN UNIVERSITY VIADRINA
Grosse Scharrnstrasse 59
15230 Frankfurt (Oder)
Germany

Phone: +49 (0) 335 5534 2462
Fax: +49 (0) 335 5534 2852

Homepage:
https://www.forschung.europa-uni.de/de/node/10510
Facebook:
https://www.facebook.com/ViadrinaInternational

 

nazaj na seznam

Vstop v sistem VIS - Prehod na digitalno identiteto

18.03.2015


http://www.fs.uni-lj.si/informacije_za/sporocila_za_studente/2015031814045905/

 

nazaj na seznam

VPIS V VIŠJI LETNIK NA DOKTORSKEM ŠTUDIJU

26.08.2011


VPIS V VIŠJI LETNIK NA DOKTORSKEM ŠTUDIJU - V Š.L. 2011/2012

Trenutno imate odprt vpisni list le tisti, ki izpolnjujete pogoje za vpis na dan 26.8.2011. V primeru, da boste izpolnjevali pogoje naknadno, najkasneje pa do 30.9.2011, se vam bo takoj tisti dan, ko bomo prejeli prijavnico v ŠR in boste s tem izpolnili pogoje, skreiral vpisni list. 

VPISNO DOKUMENTACIJO (dopis, pogodbe, izjavo, ind.) vam bomo poslali preko e-pošte na vaš mail, ki ga imamo zavedenega v VIS programu.

PRED VPISOM MORATE IMETI V VIS-u PORAVNANE VSE FINANÈNE OBVEZNOSTI.

V primeru, da glede na poslan dopis po e-pošti, pogojev za vpis še vedno ne izpolnjujete, lahko od 1.9.2011 do 23.9.2011 oddate PROŠNJO ZA VPIS,  izkljuèno le preko programa VIS.

Na osnovi pozitivno rešene prošnje se vam bo skreiral vpisni list. O rezultatih rešene prošnje boste obvešèeni po e-pošti.  

Referat za šudentske zadeve