Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - MITJA VARL - prestavljeno na 16.4.2015

16.04.2015


O B V E S T I L O

 

 

V èetrtek, 16. 4. 2015 ob 9.00 uri bo

 

 

MITJA VARL

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Metode za poveèevanje robustnosti konstrukcijskega procesa v individualni proizvodnji

 

 

Mentor:        izr. prof. dr. Jože Tavèar                    

Somentor:    prof. dr. Jožef Duhovnik

 

 

 

Komisija:

 

-     izr. prof. dr. Jože Tavèar

-     prof. dr. Jožef Duhovnik

-     prof. dr. Marko Starbek

-     prof. dr. Dorian Marjanoviæ* (FSB, Zagreb)

 

 

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi.

                                                                          

                                                                                                    

 

* - profesor bo prisoten preko videokonference

nazaj na seznam