Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - BOŠTJAN JURJEVČIČ

06.05.2015


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 6. 5. 2015 ob 10.00 uri bo

 

 

BOŠTJAN JURJEVÈIÈ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Opis pnevmatskega transporta premogovega prahu v realnem èasu z elektrostatièno merilno metodo

 

 

 

Mentor:        izr. prof. dr. Andrej Senegaènik

 

 

 

 

Komisija:

 

-     izr. prof. dr. Andrej Senegaènik

-     izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

-     prof. dr. Igor Škrjanc (UL, FE)

 

 

 

 

Predstavitev bo v II/3B.

 

 

 

Vabljeni!

 

 

 

nazaj na seznam