Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Tečaj za doktorske študente: »Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti podatki«

13.05.2015


Spoštovani!

 

V Arhivu družboslovnih podatkov skupaj z drugimi evropskimi arhivi iz združenja CESSDA, ki je del ERIC, organiziramo teèaj za doktorske študente z naslovom »Research Data Management and Open Data«. Cilj teèaja je bodoèe raziskovalce usposobiti za kakovostno ravnanje z raziskovalnimi podatki, kar vkljuèuje:

·         naèrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki,

·         pravne in etiène vidike raziskovanja ter

·         predajo podatkov v podatkovno središèe in dostope do podatkovnih baz.

 

Teèaj je brezplaèen in poteka od 23. do 25. julija 2015 v okviru poletne šole: »10th ECPR Summer School in Methods and Techniques« na Fakulteti za družbene vede, v Ljubljani. Teèaj bo potekal v angleškem jeziku.

 

Veè na spletni strani: http://www.adp.fdv.uni-lj.si/konference-in-dogodki/ADP_Foster_II/.

 

Za vse nadaljnje informacije smo z veseljem na voljo!

 

Arhiv družboslovnih podatkov

Arhiv družboslovnih podatkov / Social Science Data Archives

Fakulteta za družbene vede / Faculty of Social Sciences

Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana

Kardeljeva plošèad 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

 

Tel: +386 01 5805 292, +386 01 5805 293

Fax: +386 01 5805 294

adp.fdv.uni-lj.si

 

nazaj na seznam