Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - MATEVŽ ZUPANČIČ

04.06.2015


O B V E S T I L O

 

 

 

V èetrtek, 4. 6. 2015 ob 12.00 uri bo

 

 

MATEVŽ ZUPANÈIÈ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Razvoj bifilnih strukturiranih površin za izboljšan prenos toplote pri vrenju

 

 

 

Mentor:        prof. dr. Iztok Golobiè

 

  

 

Komisija:

 

-         prof. dr. Iztok Golobiè

-         izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

-         prof. dr. Matjaž Hriberšek (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici III/3A.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam