Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Delavnica Design Thinking – reševanje problemov na inovativen način

08.06.2015


Delavnica Design Thinking – reševanje problemov na inovativen naèin

 

Društvo mladih raziskovalcev Slovenije organizira delavnico kreativnega razmišljanja in reševanja problemov po metodi "Design Thinking" posebej namenjeno doktorskim študentom in mladim raziskovalcem. Na delavnici bomo spoznali osnovne principe dizajnerskega razmišljanja, ki spodbuja kreativno reševanje problemov tako v zasebnem kot poslovnem življenju. Na konkretnem primeru bomo preko posameznih faz hitro in uèinkovito opredelili celoten proces dizajnerskega razmišljanja, ki ga je mogoèe uporabiti na kateremkoli podroèju. Spoznali bomo, kakšno vlogo igra èustvena percepcija pri opredelitvi problema in identifikaciji izziva ter z uporabo razliènih metod ustvarili razliène inovativne rešitve, izmed katerih bomo poiskali najbolj primerno in jo preizkusili.

KDAJ: Torek, 16. 6. 2016, ob 17. uri (delavnica bo trajala približno 2,5 h)

KJE: Fakulteta za raèunalništvo in informatiko (FRI), Veèna pot 113, 1000 Ljubljana, predavalnica P20

PRIJAVA: Število mest je omejeno, zato je potrebna predhodna prijava preko spletnega obrazca na spletni strani DMRS!

 

Upravni odbor DMRS

 

nazaj na seznam