Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - MARKO BOJINOVIĆ

22.06.2015


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 22. 6. 2015 ob 10.45 uri bo kandidat

 

 

Marko Bojinoviæ, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Raèunalniško simuliranje sklopljenega termomehanskega in mikrostrukturnega odziva pri laserskih toplotnih obdelavah

 

 

mentor:     prof.dr. Boris Štok

somentor:  doc.dr. Nikolaj Mole

 

 

komisija:   

prof.dr. Boris Štok                                                           

prof.dr. Janez Grum

prof.dr. Franc Kosel

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam