Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - MATIJA HRIBERŠEK

17.08.2015


 

O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 17. 8. 2015 ob 10.00 uri bo

 

 

MATIJA HRIBERŠEK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Napoved karakteristik obdelane površine pri kriogenem odrezavanju

 

 

 

Mentor:        doc. dr. Franci Pušavec             

Somentor:    prof. dr. Janez Kopač

 

 

 

Komisija:

 

-     doc. dr. Franci Pušavec

-     prof. dr. Janez Kopač

-     prof. dr. Edvard Govekar

-     prof. dr. Janez Grum

-     prof. dr. Jože Balič (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme- MARKO PETERNELJ

17.08.2015


O B V E S T I L O

V ponedeljek, 17. 8. 2015 ob 12.00 uri bo

MARKO PETERNELJ

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Kinematika toka vlaknaste strukture kamene volne v zračnem toku odpiha

Mentor: prof. dr. Branko Širok

 

Komisija:

- prof. dr. Branko Širok

- izr. prof. dr. Marko Hočevar

- izr. prof. dr. Ivan Bajsić

- prof. dr. Leopold Škerget (UM, FS)

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - IVAN MARC (magisterij)

21.07.2015


O B V E S T I L O

 

  

V torek, 21. 7. 2015 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Ivan Marc,

 

 

zagovarjal drugi seminar na podiplomskem študiju z naslovom:

 

Analiza toka vrednosti materiala

 

 

mentor:     prof.dr. Marko Starbek

 

 

komisija:   

prof.dr. Marko Starbek

prof.dr. Alojzij Sluga

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - GAŠPER ŠKULJ

17.07.2015


 

O B V E S T I L O

 

  

 

V petek, 17. 7. 2015 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Gašper Škulj,

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Razvoj koncepta samoorganizacije avtonomnih delovnih sistemov v decentraliziranem proizvodnem sistemu

 

 

mentor:     prof.dr. Alojzij Sluga

 

 

komisija:   

prof.dr. Alojzij Sluga,

prof.dr. Peter Butala

prof.dr. Edvard Govekar

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - EVA JORDAN

08.07.2015


O B V E S T I L O

 

V sredo, 08.07.2015 ob 10:00 uri bo EVA JORDAN javno predstavila doktorsko temo z naslovom:


Prehod iz individualne na vitko in agilno serijsko proizvodnjo


Mentor: izr. prof. dr. Janez Kušar        
Somentor: prof. dr. Marko Starbek

 

Komisija:

izr. prof. dr. Janez Kušar
prof. dr. Marko Starbek 
prof. dr. Iztok Golobič
prof. dr. Borut Buchmeister
 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.


Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor I. seminarja MAJA KUS - prestavljen na 13. uro

06.07.2015


O B V E S T I L O

 

  

V ponedeljek, 6.7. 2015 ob 13.00 uri bo kandidatka

 

 

MAJA KUS

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Osnove statične in dinamične omočljivosti ter adsorpcije na inženirskih površinah

 

 

mentor:     prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

komisija:   

prof.dr. Mitjan Kalin

izr.prof.dr. Ivan Bajsić

izr.prof.dr. Saša Novak Krmpotič

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - ANDREJ PODNAR (magisterij)

03.07.2015


 

V petek, 3. 7. 2015 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Andrej Podnar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi podiplomski seminar z naslovom:

 

Korekcija profila rotorske lopatice Kaplanove turbine za zmanjšanje kavitacije na lopaticah turbine

 

 

mentor: prof.dr. Branko Širok

 

 

komisija:   

prof.dr. Branko Širok

prof.dr. Iztok Žun

izr.prof.dr. Marko Hočevar

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - PETAN LUCA

02.07.2015


O B V E S T I L O

 

 

 

V četrtek, 2. 7. 2015 ob 8.00 uri bo

 

 

LUCA PETAN

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Lasersko udarno utrjevanje maraging jekla

 

  

Mentor:        prof. dr. Janez Grum

 

 

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Janez Grum

-     izr. prof. dr. Roman Šturm

-     izr. prof. dr. Primož Mrvar  (UL, NTF)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - ŽVAR BAŠKOVIČ URBAN (v ang. jeziku)

01.07.2015


O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 1. 7. 2015 ob 8.00 uri bo

 

 

URBAN ŽVAR BAŠKOVIČ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Napredni procesi zgorevanja z uporabo inovativnih goriv pridobljenih iz odpadkov

 

 

Mentor:        izr. prof. dr. Tomaž Katrašnik             

Somentor:    prof. dr. Stefan Jakubek (TU, Wien, A)

 

 

Komisija:

 

-     izr. prof. dr. Tomaž Katrašnik

-     prof. dr. Stefan Jakubek (TU, Wien, A)*

-     izr. prof. dr. Andrej Senegačnik

-     doc. dr. Blaž Likozar (Kemijski inštitut, Lj.)

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI in bo potekala v angleškem jeziku.

 

 

*  - Tuj profesor bo sodeloval preko skypa.

 

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev teme dr. disertacije - BLAŽ BENEDIK

08.09.2011


V èetrtek, 8. 9. 2011 ob  9.00  uri bo

 

 

Blaž Benedik, univ.dipl.inž.

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Vpliv geometrijskih in temperaturnih parametrov na dobo trajanja elektromotorja s puhalom

 

 

Mentor:      prof.dr. Jožef Duhovnik

So-mentor: doc.dr. Jože Tavèar

 

 

Komisija:   prof.dr. Jožef Duhovnik

                doc.dr. Jože Tavèar

                prof.dr. Mitjan Kalin

                doc.dr. Jurij Šilc (MPŠ JŠ)

 

 

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi.