Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - DAVID MUŽENIČ

17.09.2015


 

O B V E S T I L O

 

 

 

V četrtek, 17. 9. 2015 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

David Muženič,

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Pregled stanja tehnike na področju lasersko podprtega odrezavanja in preliminarni eksperimenti

 

 

mentor:     doc.dr. Davorin Kramar

somentor:  izr.prof.dr. Matija Jezeršek

 

 

komisija:   

doc.dr. Davorin Kramar,

izr.prof.dr. Matija Jezeršek,

prof.dr. Janez Kopač,

prof.dr. Edvard Govekar

 

Zagovor bo v predavalnici III/3B.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - BOŠTJAN JURJEVČIČ

16.09.2015


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 16. 9. 2015 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Boštjan Jurjevčič

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Elektrostatična merilna metoda za eksperimentalno določanje vplivnih parametrov na pnevmatski transport premogovega prahu

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Andrej Senegačnik

 

 

komisija:   

izr.prof.dr. Andrej Senegačnik,

prof.dr. Mihael Sekavčnik, 

prof.dr. Branko Širok

izr.prof.dr. Ivan Bajsić

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - TADEJ PERDIH STEPIŠNIK

11.09.2015


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 11. 9. 2015 ob 10.00 uri bo kandidat

 

Tadej Perdih Stepišnik,

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Rotacijski generator hidrodinamske kavitacije za uporabo v pralnem stroju

 

 

mentor:     prof.dr. Branko Širok

somentor:  izr.prof.dr. Matevž Dular

 

 

komisija:   

prof.dr. Branko Širok,

izr.prof.dr. Matevž Dular,

izr.prof.dr. Ivan Bajsić,

izr.prof.dr. Ester Heath  (IJS)

  

Zagovor bo v predavalnici III/3B.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - KRISTJAN KREBELJ

08.09.2015


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 8. 9. 2015 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Kristjan Krebelj

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Numerična napoved skrčka brizganega plastičnega izdelka

 

 

mentor:     prof.dr. Boris Štok

somentor:  doc.dr. Nikolaj Mole    

 

 

komisija:   

prof.dr. Boris Štok,

doc.dr. Nikolaj Mole,

izr.prof.dr. Ivan Bajsić,

  

Zagovor bo v predavalnici IV/3A.

 

Vabljeni!

 

 

 

 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - PETER ENIKO

07.09.2015


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 7. 9. 2015 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Peter Eniko, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Model optimizacije natančne izdelave

 

 

mentor:     doc.dr. Davorin Kramar

 

 

komisija:    

doc.dr. Davorin Kramar

prof.dr. Janez Kopač

prof.dr. Alojzij Sluga

prof.dr. Mirko Soković

prof.dr. Mako Starbek

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - BOR MOJŠKERC

07.09.2015


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 7. 9. 2015 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Bor Mojškerc,

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Napovedovanje stanja materiala po toplotni obdelavi iz akustične emisije

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Grum

somentor:  doc.dr. Tomaž Kek

 

 

komisija:   

prof.dr. Janez Grum

doc.dr. Tomaž Kek

prof.dr. Alojzij Sluga

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - BLAŽ STARC

04.09.2015


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 4. 9. 2015 ob 10.30 uri bo

 

 

BLAŽ STARC

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Modifikacija in posodabljanje kompleksnih sistemov v dinamiki podstruktur

 

 

 

Mentor:        prof. dr. Miha Boltežar              

Somentor:    doc. dr. Gregor Čepon

 

 

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Miha Boltežar

-     doc. dr. Gregor Čepon

-     doc. dr. Miroslav Halilovič

-     prof. dr. Milan Batista (UL, FPP)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici III/3B.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - ARMIN DROZG

04.09.2015


 

O B V E S T I L O

  

 

 

V petek, 4. 9. 2015 ob 12.00 uri bo kandidat

 

 

Armin Drozg,

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Sklapljanje struktur v frekvenčni domeni

 

 

mentor:     prof.dr. Miha Boltežar

 

 

komisija:   

prof.dr. Miha Boltežar

izr.prof.dr. Ivan Bajsić

doc.dr. Gregor Čepon

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3B.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MATEVŽ ZUPANČIČ

01.09.2015


O B V E S T I L O

 

  

 

V torek, 1. 9. 2015 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Matevž Zupančič,

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Razvoj bifilnih strukturiranih površin za izboljšan prenos toplote pri vrenju

 

 

mentor:     prof.dr. Iztok Golobič

 

 

komisija:   

prof.dr. Iztok Golobič,

prof.dr. Mitjan Kalin,

prof.dr. Janez Diaci,

izr.prof.dr. Ivan Bajsić

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3A.

 

 

Vabljeni! 

 

 

nazaj na seznam

DOPIS ZA VPIS V VIŠJI LETNIK IN ABSOLVENTA V Š.L. 2015/16

11.08.2015


 

Priloge:
Dopis
Izjava mentorja za 2. letnik
Izjava mentorja za 3. letnik
Izjava mentorja za dodatno leto (absolventa)
Pogodba o izobraževanju na III. stopnji - za 1. letnik
Pogodba o izobraževanju na III. stopnji - za 2. letnik
Pogodba o izobraževanju na III. stopnji - za 3. letnik
Predlog za napotitev na izobraževanje (le za asistente FS)
Navodila za vpis v š.l. 2015/16 - v višji letnik
Dopis UL glede plačevanja stroškov šolnine dr. štud. programa s strani podjetij
Cenik prispevkov za vpis (vpisnina) za š.l. 2015/16

nazaj na seznam

Predstavitev teme dr. disertacije - SAMO SIMONČIČ

09.09.2011


V  petek, 9. 9. 2011 ob 9. uri bo

 

 

Samo Simonèiè, univ.dipl.inž.

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Krmiljenje procesa uporovnega varjenja na osnovi strojnega vida

 

 

Mentor:     doc.dr. Primož Podržaj

 

 

Komisija:   doc.dr. Primož Podržaj

                prof.dr. Janez Diaci

                izr.prof.dr. Ivan Polajnar

                prof.dr. Stanislav Kovaèiè (UL, FE)

 

 

Predstavitev bo v predavalnici II/3-A.