Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Sestanek s študenti 1. letnika III. stopnje

13.10.2015


 

Priloge:
Priloga:

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - ANDREJ ŠARC

25.09.2015


O B V E S T I L O

  

 

V petek, 25. 9. 2015 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Andrej Šarc

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Legionela in njeno odstranjevanje s pomočjo kavitacije

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Matevž Dular

somentor:  prof.dr. Branko Širok

 

 

komisija:   

izr.prof.dr. Matevž Dular,

prof.dr. Branko Širok,

prof.dr. Iztok Žun,

prof.dr. David Stopar (UL, BF)

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - BLAŽ STARC

23.09.2015


 

O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 23. 9. 2015 ob 12.00 uri bo kandidat

 

 

Blaž Starc

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Modalna sinteza komponent

 

 

mentor:     prof.dr. Miha Boltežar

 

 

komisija:   

prof.dr. Miha Boltežar,

izr.prof.dr. Janko Slavič,

izr.prof.dr. Ivan Bajsić

 

Zagovor bo v predavalnci  IV/3-A.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - LUCA PETAN

23.09.2015


O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 23. 9. 2015 ob 13.00 uri bo kandidat

  

Luca Petan

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Lasersko udarno utrjevanje maraging jekla

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Grum

 

 

komisija:   

prof.dr. Janez Grum,

prof.dr. Franc Kosel,

izr.prof.dr. Roman Šturm

 

Zagovor bo v predavalnci  II/3-A.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - URBAN ŽVAR BAŠKOVIČ

22.09.2015


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 22. 9. 2015 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Urban Žvar Baškovič

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Zaprtozančno krmiljenje motorjev z notranjim zgorevanjem

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Tomaž Katrašnik

 

 

komisija:   

izr.prof.dr. Tomaž Katrašnik,

prof.dr. Janez Diaci,

doc.dr. Primož Podržaj

  

Zagovor bo v predavalnici III/3A.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - KOSTA SIMONOVIĆ

22.09.2015


O B V E S T I L O

 

  

V torek, 22. 9. 2015 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Kosta Simonović,

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Statistical Approach to the influence of Anti Wear and Friction Modifier on the Friction of Steel-DLC contact in Boundary Lubrication Conditions

 

  

mentor:     prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

komisija:   

prof.dr. Mitjan Kalin,

izr.prof.dr. Ivan Bajsić

  

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Štipendija na "Univeristy of California Los Angeles"

21.09.2015


Spoštovani,

želeli bi vas obvestiti o raziskovalni štipendiji na "Univeristy of California Los Angeles" (UCLA) za slovenskega študenta iz sklada "The Frank and Therese Kerze-Cheylovich Research Assistantship for the Study of Transport Phenomena in Complex Systems". Sklad je namenjen slovenskim raziskovalcem (PhD) na področju jedrske tehnologije, strojništva, kemijskega inženiringa ter fizike za prenos toplote, prenos snovi ali mehaniko tekočin.

Natančnejše informacije o študiju je objavil Javni sklad za razvoj kadrov v tej povezavi: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/novica/n/stipendija-za-podiplom ski-studij-na-ucla-za-vpis-201615/

Za vse nadaljnje informacije o štipendiji se lahko obrnete na Darinko Trček na Javnem skladu RS za kadre darinka.trcek@sklad-kadri.si, za specifične informacije o samem področju študija pa na prof. dr. Boruta Mavka na IJŠ: borut.mavko@ijs.si, prof. dr. Jureta Marna na UM: jure.marn@um.si oz. direktno na mentorja prof. dr. Ivana Cattona na UCLA: http://www.mae.ucla.edu/ivan-catton.
 
Hvala in lep pozdrav,

Borut Žunič

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

REPUBLIC OF SLOVENIA
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Generalni konzulat Republike Slovenije v
Clevelandu

Consulate General of the Republic of Slovenia in
Cleveland

55 Public Square, Suite 945, Cleveland, Ohio 44113
T: +1 216 589 9220
F: +1 216 589 9210
E: kcl@gov.si
www.cleveland.consulate.si
www.mzz.gov.si    

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MARIO ĐURIĆ

21.09.2015


O B V E S T I L O

 

 

V ponedeljek, 21. 9. 2015 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Mario Đurić

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Analiza vplivov na življenjsko dobo in zanesljivost aktuatorjev

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Diaci

 

komisija:    prof.dr. Janez Diaci,

prof.dr. Alojzij Sluga,

prof.dr. Marko Nagode,

prof.dr. Marko Starbek

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - ELVIS HOZDIĆ

16.09.2015


O B V E S T I L O

 

  

V sredo, 16. 9. 2015 ob 12.00 uri bo kandidat

 

 

Elvis Hozdić

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Model kibernetsko-fizičnih proizvodnih sistemov

 

 

mentor:     prof.dr. Peter Butala

 

 

komisija:   

prof.dr. Peter Butala,

prof.dr. Alojzij Sluga,

prof.dr. Marko Starbek,

prof.dr. Janez Kopač

  

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi. 

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MARTIN PETKOVŠEK

14.09.2015


O B V E S T I L O

  

 

V ponedeljek, 14. 9. 2015 ob 12.00 uri bo kandidat

 

 

Martina Petkovšek

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Kavitacija v termično občutljivih kapljevinah - Opazovanje termodinamskega učinka na Venturijevi zožitvi

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Matevž Dular

somentor:  prof.dr. Branko Širok

 

 

komisija:   

izr.prof.dr. Matevž Dular,

prof.dr. Branko Širok,

prof.dr. Iztok Žun

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor I. seminarja (III. stopnja) - MATEJ MILAVEC

07.09.2011


 

V sredo, 7. 9. 2011 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Matej Milavec, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Turbulentna disipacija energije v elementih pretoènega trakta turbinskih strojev

 

 

 

Mentor: prof.dr. Branko Širok

 

 

 

Komisija:   prof.dr. Branko Širok,

izr.prof.dr. Marko Hoèevar,

izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

 

 

 

Zagovor bo v uèilnici II/3-A.