Arhiv obvestil za študente III. stopnje

BORUT POGAČNIK - zagovor seminarja (mag)

21.12.2015


O B V E S T I L O

 

  

 

V ponedeljek, 21. 12. 2015 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Borut Pogačnik, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi podiplomski seminar z naslovom:

 

Analiza in optimiranje procesov pri vzdrževanju letal

 

 

mentor: prof.dr. Jožef Duhovnik

somentor: izr.prof.dr. Jože Tavčar

 

 

komisija:   

prof.dr. Jožef Duhovnik,

izr.prof.dr. Jože Tavčar, 

prof.dr. Marko Starbek in

izr.prof.dr. Tadej Kosel 

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-B.

 

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

MIHA PIPAN - zagovor seminarja

14.12.2015


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 14. 12. 2015 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Miha Pipan

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Karakterizacija pnevmatskih mišic in modeliranje krmilnega algoritma preklopnih ventilov

 

 

mentor:     prof. dr. Niko Herakovič

 

 

komisija:   

prof.dr. Niko Herakovič

prof.dr. Janez Diaci in

izr.prof.dr. Ivan Bajsić

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3B.

 

 

Vabljeni!

 

 

 

 

nazaj na seznam

Seminar - MARKO JERMAN

04.12.2015


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 4. 12. 2015 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Marko Jerman

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Fenomenološko modeliranje lednega abrazivnega vodnega curka v industrijskih procesih rezanja

 

 

mentor:     prof. dr. Mihael Junkar

somentor:  doc.dr. Henri Orbanić

 

 

komisija:   

prof.dr. Mihael Junkar,

prof.dr. Boris Štok in

prof.dr. Iztok Žun

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3B.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

LALOŠ JERNEJ - seminar

18.11.2015


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 18. 11. 2015 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Jernej Laloš

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Simulacija vzbujanja ultrazvoka z osnosimetričnimi laserskimi bliski

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Možina

somentor:  izr.prof.dr. Matija Jezeršek

 

 

 

komisija:   

prof.dr. Janez Možina,

izr.prof.dr. Matija Jezeršek,

prof.dr. Janez Diaci

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

RAZPOTNIK MATEJ - seminar

12.11.2015


O B V E S T I L O

 

 

 

V četrtek, 12. 11. 2015 ob 8.30 uri bo kandidat

 

 

Matej Razpotnik

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Prenos vibracij preko kotalnih ležajev

 

 

mentor:     prof.dr. Miha Boltežar

 

 

komisija:   

prof.dr. Miha Boltežar,

prof.dr. Mitjan Kalin,

doc.dr. Gregor Čepon

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

GRDEN BORIVOJ - seminar

05.11.2015


O B V E S T I L O

 

  

V četrtek, 5. 11. 2015 ob 14.30 uri bo kandidat

 

 

Borivoj Grden

 

 

zagovarjal prvi seminar na podiplomskem študiju z naslovom:

 

Reinženiring logističnih procesov

 

 

mentor:     prof.dr. Marko Starbek

somentor:  izr.prof.dr. Janez Kušar

 

 

komisija:   

prof.dr. Marko Starbek,

prof.dr. Alojzij Sluga,

prof.dr. Jože Balič (UM, FS) 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-B.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

KAMBIČ GORAZD - seminar

04.11.2015


O B V E S T I L O

  

 

V sredo, 4. 11. 2015 ob 12.00 uri bo kandidat

 

 

Gorazd Kambič

 

 

zagovarjal drugi seminar na specialističnem študiju z naslovom:

 

Regulacija relativne vlage z metodo točke temperature rosišča

 

 

mentor:     prof.dr. Iztok Golobič

 

 

komisija:   

prof.dr. Iztok Golobič, 

prof.dr. Sašo Medved in

izr.prof.dr. Ivan Bajsić 

  

Zagovor bo v predavalnici II/3-B.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Mentor leta 2015 – klic za vloge

21.10.2015


Mentor leta 2015 – klic za vloge

 

 

Društvo mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS) bo tudi letos podelilo priznanje Mentor leta, ki je namenjeno najboljšim slovenskim mentorjem mladim raziskovalcem in doktorskim študentom. Pravico do predlaganja svojega mentorja oz. mentorice imajo vsi mladi raziskovalci in doktorski študentje, ki so vpisani na doktorski študij že vsaj 2 leti ali so zaključili s študijem, vendar od dneva zagovora doktorske disertacije še nista minili več kot dve leti.

 

Prijavo je potrebno vložiti s posredovanjem izpolnjene vloge za nominacijo mentorja (Wordov dokument z obrazcem) po elektronski pošti na naslov mentor@dmrs.eu z zadevo »Nominacija za Mentorja leta 2015«.

 

Rok za vložitev nominacij je do vključno 2. novembra 2015. Komisija za izbor nagrajenca bo zasedala med 2. 11. in 8. 11. 2015. Odločitev o nagrajencu bo sprejeta 9. novembra 2015. Nagrada bo podeljena v novembru 2015.

 

·        Vloga za predlaganje kandidata za Mentorja leta - v prilogi

·        Pravilnik podeljevanje nagrade - v prilogi

 

 

Zakaj želimo podeliti to priznanje?

Vse od nastanka Društva mladih raziskovalcev Slovenije zbiramo izkušnje in komentarje mladih raziskovalcev in doktorskih študentov o upoštevanju njihovih pravic in dolžnosti, mentorskih praksah in načinih usposabljanja mladih raziskovalcev po različnih ustanovah. Večinoma se žal srečujemo z negativnimi izkušnjami in ob tem pogosto prezremo dobre ustanove, dobre mentorje in dobre izkušnje, ki jih mladi raziskovalci doživimo, a o njih le redko tudi poročamo. Priznanje Mentor leta je zato namenjeno promociji dobrega mentorstva in dobrih mentorskih praks, pa tudi osebnemu priznanju posameznih odličnih mentorjev. V DMRS upamo, da se bo priznanje uveljavilo kot stalnica v slovenskem raziskovalnem prostoru. Letos bomo priznanje podelili že 7. leto zapored!

Po mnenju članov DMRS ima idealni mentor doktorskemu študentu do njega korekten odnos, je dostopen in si pripravljen vzeti dovolj časa za mladega raziskovalca. Vključuje ga v delo svoje raziskovalne skupine in mu omogoča spoznavanje in vključevanje v slovensko in mednarodno raziskovalno skupnost. Mentor je strokovnjak na področju dela mladega raziskovalca ali pa mu vsaj omogoča strokovno delo na kar najvišjem možnem nivoju preko sodelovanja z drugimi domačimi in tujimi raziskovalci. Predvsem pa se mentor trudi, da čim več svojega znanja in izkušenj prenese na mladega raziskovalca in mu tako omogoči kar najboljšo popotnico za njegovo nadaljnjo kariero. Seveda pa lahko k dobremu mentorstvu štejejo tudi mnoge druge lastnosti in prakse; zato vas prosimo, da ob vložitvi nominacije v utemeljitvi navedete vse razloge, zaradi katerih si prav vaš mentor zasluži priznanje za Mentorja leta.

 

Več informacij: http://www.dmrs.eu/mentor-leta-2015-klic-za-vloge/

 

 

Upravni odbor DMRS

 

 

Priloge:
Vloga za nominacijo
Pravilnik

nazaj na seznam

Štipendija

16.10.2015


 

Priloge:
Razpis

nazaj na seznam

Seminar - BORUT ČERNE

13.10.2015


V torek, 13. 10. 2015 ob 9.30 uri bo kandidat

 

 

Borut Černe

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Sklopljena termo-mehanska analiza polimernega S-zobnika

 

 

mentor:     prof.dr. Jožef Duhovnik

 

 

komisija:   

prof.dr. Jožef Duhovnik,

prof.dr. Ivan Prebil,

prof.dr. Boris Štok

  

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor I. seminarja (III. stopnja) - BOJAN STARMAN

15.09.2011


O B V E S T I L O

 

 

 

V èetrtek, 15. 9. 2011 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Bojan Starman, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Modeliranje poškodbenih konstitutivnih zvez hladno valjane ploèevine pri velikih plastiènih deformacijah

 

 

mentor: prof.dr. Boris Štok

 

 

komisija:   prof.dr. Boris Štok

prof.dr. Janez Grum

prof.dr. Karl Kuzman

 

 

Zagovor bo potekal v uèilnici II/3-B.