Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - ANDREJ ŠARC

24.03.2016


O B V E S T I L O

 

V četrtek, 24. 3. 2016 ob 10.00 uri bo

 

ANDREJ  ŠARC

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Odstranjevanje bakterije Legionella pneumophila s pomočjo hidrodinamske kavitacije

  

Mentor:        izr. prof. dr. Matevž Dular                  

Somentor:    prof. dr. David Stopar (UL, BF)

 

Komisija:

 

-     izr. prof. dr. Matevž Dular

-     prof. dr. David Stopar (UL, BF)

-     prof. dr. Branko Širok

-     prof. dr. Iztok Žun

 

Predstavitev bo predavalnici v III/3A.


Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MATJAŽ MRŠNIK

22.03.2016


O B V E S T I L O

 

V torek, 22. 3. 2016 ob 10.00 uri bo kandidat

 

Matjaž Mršnik

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Vibracijsko utrujanje v modalnem prostoru

 

mentor:     prof.dr. Miha Boltežar

 

komisija:   

prof.dr. Miha Boltežar

prof.dr. Franc Kosel

izr.prof.dr. Ivan Bajsić

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-B.


Vabljeni!

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - JERNEJ LALOŠ

18.03.2016


O B V E S T I L O

 

V petek, 18. 3. 2016 ob 12.00 uri bo

 

JERNEJ LALOŠ

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Optodinamska pretvorba laserskih bliskov z enakomernim intenzitetnim profilom

  

Mentor:        prof. dr. Janez Možina              

Somentor:    izr. prof. dr. Matija Jezeršek

  

Komisija:

 

-     prof. dr. Janez Možina

-     izr. prof. dr. Matija Jezeršek

-     prof. dr. Janez Diaci

-     doc. dr. Boris Majaron (IJS)

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.


Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - ALEŠ TUREL

11.03.2016


O B V E S T I L O


V petek, 11. 3. 2016 ob 8.30 uri bo kandidat

 

Aleš Turel

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Raziskava vplivov na obrabo krtačk

 

mentor:     prof.dr. Miha Boltežar

 

komisija:   

prof.dr. Miha Boltežar,

prof.dr. Franc Kosel,

prof.dr. Mitjan Kalin


Zagovor bo v predavalnici III/3A.


Vabljeni!

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja (mag. znanosti) - ANDREJ WEISS

10.03.2016


O B V E S T I L O

 

V četrtek, 10. 3. 2016 ob 9.00 uri bo kandidat

 

Andrej Weiss, univ.dipl.inž.

 

zagovarjal prvi podiplomski seminar z naslovom:

 

Ocena kakovosti zvarnega spoja z računalniško simulacijo

 

mentor: prof.dr. Janez Tušek

 

komisija:           

prof.dr. Janez Tušek,

prof.dr. Janez Grum,

prof.dr. Alojzij Sluga

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja (mag. znanosti) - IZTOK PALČIČ

10.03.2016


O B V E S T I L O

 

V četrtek, 10. 3. 2016 ob 8.00 uri bo kandidat

 

Iztok Palčič, univ.dipl.inž.

 

zagovarjal prvi podiplomski seminar z naslovom:

 

Zaostale napetosti v zvarnih spojih

 

mentor: prof.dr. Janez Tušek

 

komisija:            

prof.dr. Janez Tušek,

prof.dr. Janez Grum,

prof.dr. Alojzij Sluga


Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.


Vabljeni!

 

 

nazaj na seznam

Študentski referat v petek, 5.2.2016 - ZAPRT

05.02.2016


Obveščamo vas, da bo v petek, 5. 2. 2016  Študentski referat zaradi Dekanovega dne Z A P R T .

Prosimo za razumevanje.


Študentski referat

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - UROŠ PLAZNIK

01.02.2016


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 1. 2. 2016 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Uroš Plaznik

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Parametrična analiza hladilnih karakteristik aktivnega elektrokaloričnega regeneratorja

 

 

mentor:     izr. prof. dr. Andrej Kitanovski

somentor:  prof. dr. Alojz Poredoš

 

 

 

komisija:   

izr. prof. dr. Andrej Kitanovski

prof. dr. Alojz Poredoš

prof. dr. Zdravko Kutnjak (MPŠ JS)

  

 

Zagovor bo v predavalnici III/3B.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - URBAN TOMC

26.01.2016


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 3. 2. 2016 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Urban Tomc

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Analiza delovanja slojevitih La-Fe-Co-Si aktivnih magnetnih regeneratorjev

 

 

mentor:     izr. prof. dr. Andrej Kitanovski

somentor:  prof. dr. Alojz Poredoš

 

 

 

komisija:   

izr. prof. dr. Andrej Kitanovski

izr. prof. dr. Ivan Bajsić

prof. dr. Dušan Fefer (UL, FE)

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3B.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - GAŠPER VIDIC

22.01.2016


 

O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 22. 1. 2016 ob 12.00 uri bo

 

 

GAŠPER VIDIC

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Določitev raztrosa napovedane dobe trajanja pri spektralnih metodah

 

 

 

Mentor:        prof. dr. Marko Nagode

 

 

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Marko Nagode

-     prof. dr. Miha Boltežar

-     prof. dr. Edvard Govekar

-     prof. dr. Zoran Ren (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

Zagovor II. seminarja (star program) - ANDREJ ŠKRLEC

15.09.2011


V èetrtek, 15. 9. 2011 ob 12.00 uri bo kandidat

 

 

Andrej Škrlec, univ.dipl.inž.

 

zagovarjal drugi podiplomski seminar z naslovom:

 

Eksperimentalna podpora za ocenjevanje materialnih lastnosti jekla pri velikih hitrostih specifiènih deformacij

 

 

mentor:      prof.dr. Matija Fajdiga

so-mentor: doc.dr. Jernej Klemenc

 

 

 

komisija:     prof.dr. Matija Fajdiga

doc.dr. Jernej Klemenc

prof.dr. Miha Boltežar

prof.dr. Franc Kosel

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.