Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - VLADIMIR BAHČ (specialistični študij)

20.04.2016


O B V E S T I L O


V sredo, 20. 4. 2016 ob 11.00 uri bo kandidat

 

Vladimir Bahč


zagovarjal prvi seminar na specialističnem študiju z naslovom:

 

Presoja procesnih sistemov na osnovi priporočil globalne iniciative poročanja


mentor:     prof.dr. Iztok Golobič


komisija:   

prof.dr. Iztok Golobič

prof.dr. Sašo Medved

izr.prof.dr. Ivan Bajsić  

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.


Vabljeni!

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - ANDREJ FARAZIN (magisterij znanosti)

20.04.2016


O B V E S T I L O

 

V sredo, 20. 4. 2016 ob 12.00 uri bo kandidat

 

Andrej Farazin

 

zagovarjal drugi seminar na podiplomskem študiju z naslovom:

 

Analiza delovanja sistema daljinskega hlajenja

 

mentor:     prof.dr. Alojz Poredoš

 

komisija:   

prof.dr. Alojz Poredoš,

prof.dr. Mihael Sekavčnik,

izr.prof.dr. Andrej Kitanovski


Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - JOŽEF VALENTINČIČ (magisterij znanosti)

19.04.2016


 

O B V E S T I L O

 

V torek, 19. 4. 2016 ob 14.00 uri bo kandidat

 

Jožef Valentinčič, univ.dipl.inž.


zagovarjal prvi podiplomski seminar z naslovom:

 

Simulacija delovanja težkega orožja pri alternativnem izstrelku in enakem obremenilnem učinku na vitalne dele orožja

 

mentor: prof.dr. Franc Kosel

 

komisija:           

prof.dr. Franc Kosel,

prof.dr. Iztok Golobič,

izr.prof.dr. Jože Petrišič

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.


Vabljeni!

 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - DAVID MUŽENIČ

15.04.2016


O B V E S T I L O

 

V petek, 15. 4. 2016 ob 10.00 uri bo


DAVID MUŽENIČ

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Hibridni postopki odrezavanja z lasersko asistenco

 

Mentor:        doc. dr. Davorin Kramar                    

Somentor:    izr. prof. dr. Matija Jezeršek

 

Komisija:

 

-     doc. dr. Davorin Kramar

-     izr. prof. dr. Matija Jezeršek

-     prof. dr. Edvard Govekar

-     prof. dr. Janez Kopač

-     prof. dr. Franci Čuš (UM, FS)

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.


Vabljeni! 

 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - MAJA KUS

14.04.2016


O B V E S T I L O

 

V četrtek, 14. 4. 2016 ob 12.30 uri bo

 

MAJA KUS

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

Vpliv dinamične omočljivosti na trenje

 

Mentor:        prof. dr. Mitjan Kalin

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Mitjan Kalin

-     izr. prof. dr. Ivan Bajsić

-     izr. prof. dr. Saša Novak Krmpotič (IJS)

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.


Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MATIJA BRUMAT

12.04.2016


O B V E S T I L O

 

V torek, 12. 4. 2016 ob 10.00 uri bo kandidat

 

Matija Brumat

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Direktne metode identifikacije dušenja: učinkovitost in uporaba

 

mentor:     izr.prof.dr. Janko Slavič


komisija:   

prof.dr. Miha Boltežar

prof.dr. Franc Kosel

izr.prof.dr. Ivan Bajsić


Zagovor bo v predavalnici IV/3-B.


Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - ANDREJ GLOJEK (znanstveni magisterij)

08.04.2016


O B V E S T I L O

 

V petek, 8. 4. 2016 ob 8.30 uri bo kandidat


Andrej Glojek

 

zagovarjal drugi seminar na podiplomskem študiju z naslovom:

 

Mikrobrizganje, izdelava mikroorodij in simulacija brizganja mikroizdelka ter primerjava s simulacijami makroizdelka

 

mentor:     prof.dr. Karl Kuzman

 

komisija:   

prof.dr. Karl Kuzman,

prof.dr. Janez Kopač

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.


Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - BORUT POGAČNIK (znanstveni magisterij)

29.03.2016


O B V E S T I L O                           (popravek ure, z dne 29.3.2016)

 

V torek, 29. 3. 2016 ob 15.00 uri uri bo kandidat

 

Borut Pogačnik

 

zagovarjal drugi seminar na podiplomskem študiju z naslovom:

 

Optimiranje logističnih procesov z napovedjo napak na osnovi preteklih pregledov

 

mentor:     prof.dr. Jožef Duhovnik

somentor:  izr.prof.dr. Jože Tavčar

 

komisija:   

prof.dr. Jožef Duhovnik,

izr.prof.dr. Jože Tavčar, 

prof.dr. Marko Starbek in

izr.prof.dr. Tadej Kosel 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.


Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - NEJC LUKAČ

25.03.2016


O B V E S T I L O

 

V petek, 25. 3. 2016 ob 13.00 uri bo

 

NEJC LUKAČ

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Interakcija med svetlobo laserja Er:YAG z nastavljivim časovnim potekom izhodne moči in snovjo z visoko vsebnostjo vode

 

Mentor:        izr. prof. dr. Matija Jezeršek

 

Komisija:

 

-         izr. prof. dr. Matija Jezeršek

-         prof. dr. Janez Možina

-         prof. dr. Janez Diaci

-         izr. prof. dr. Aleš Fidler (UL, MF)

 

Predstavitev bo predavalnici v III/3B.


Vabljeni. 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - BORIVOJ GRDEN

21.03.2016


O B V E S T I L O

 

V ponedeljek, 21. 3. 2016 ob 10.00 uri bo kandidat

 

Borivoj Grden


zagovarjal drugi seminar na podiplomskem študiju z naslovom:

 

Koncept reinženiringa logističnih procesov

 

mentor:     prof.dr. Marko Starbek

somentor:  izr.prof.dr. Janez Kušar

 

komisija:    prof.dr. Marko Starbek,

prof.dr. Alojz Sluga,

prof.dr. Jože Balič (UM, FS)

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.


Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor II. seminarja (III. stopnja) - BLAŽ KRESE

19.09.2011


V ponedeljek, 19. 9. 2011 ob 13.30 uri bo kandidat

 

 

Blaž Krese, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Èasovno-frekvenèna analiza prehoda med spontanim in prisilnim kapljanjem lasersko tvorjenih kapljic z uporabo trenutne frekvence

 

 

mentor: prof.dr. Edvard Govekar

 

 

komisija:   prof.dr. Edvard Govekar,

prof.dr. Miha Boltežar,

prof.dr. Jane Tušek

 

 

 

Zagovor bo potekal v uèilnici II/3-A.