Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - JAKA JAVH

27.05.2016


O B V E S T I L O

 

V petek, 27. 5. 2016 ob 8.30 uri bo kandidat

  

Jaka Javh, univ.dipl.inž.

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Identifikacija modalnih parametrov

 

mentor:     izr.prof.dr. Janko Slavič

  

komisija:   

izr.prof.dr. Janko Slavič,

prof.dr. Miha Boltežar,

prof.dr. Branko Širok

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - ANDREJ WEISS (magisterij znanosti)

26.05.2016


O B V E S T I L O

 

V četrtek, 26. 5. 2016 ob 9.00 uri bo kandidat

 

Andrej Weiss, univ.dipl.inž.

 

zagovarjal drugi podiplomski seminar z naslovom:

 

Vpliv temperature predgrevanja na lastnosti zvarnega spoja iz jekla z oznako P91

 

mentor: prof.dr. Janez Tušek

 

komisija:           

prof.dr. Janez Tušek,

prof.dr. Janez Grum,

doc.dr. Miha Brojan

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - METOD ČEBAŠEK

24.05.2016


O B V E S T I L O

 

V torek, 24. 5. 2016 ob 12.00 uri bo kandidat

 

Metod Čebašek

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Določevanje stopnje izločanja trdnih delcev pri sesalniku na vodni filter

 

mentor:     izr.prof.dr. Ivan Bajsić

 

komisija:   

izr.prof.dr. Ivan Bajsić

prof.dr. Vincenc Butala

doc.dr. Drago Bračun

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - BOR MOJŠKERC

24.05.2016


O B V E S T I L O

 

V torek, 24. 5. 2016 ob 12.30 uri bo

 

BOR MOJŠKERC

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Napoved mehanskih lastnosti jekel pri kaljenju na osnovi akustične emisije

 

Mentor:        prof. dr. Janez Grum                

Somentor:    doc. dr. Tomaž Kek

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Janez Grum

-     doc. dr. Tomaž Kek

-     prof. dr. Janez Tušek

-     doc. dr. Jurij Prezelj

-     prof. dr. Primož Mrvar (UL, NTF)

 

Predstavitev bo v predavalnici II/3A.

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - JOŽEF VALENTINČIČ (magisterij znanosti)

23.05.2016


O B V E S T I L O

 

V ponedeljek, 23. 5. 2016 ob 14.00 uri bo kandidat

 

Jožef Valentinčič, univ.dipl.inž.

 

zagovarjal drugi podiplomski seminar z naslovom:

 

Določitev obremenitvenega kolektiva na vitalne dela težkega orožja pri različnih fazah gibanja projektila v cevi

 

mentor: prof.dr. Franc Kosel

 

komisija:           

prof.dr. Franc Kosel,

prof.dr. Iztok Golobič,

izr.prof.dr. Jože Petrišič

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - KATJA OZIMIC (magisterij znanosti)

20.05.2016


O B V E S T I L O

 

V petek, 20. 5. 2016 ob 9.00 uri bo kandidatka

 

Katja Ozimic

 

zagovarjala drugi seminar na podiplomskem študiju z naslovom:

 

Obračun stroškov sočasnega osvajanja izdelka

 

mentor:     prof.dr. Marko Starbek

somentor:  izr.prof.dr. Janez Kušar

 

komisija:   

- prof.dr. Marko Starbek,

- izr.prof.dr. Janez Kušar,

- prof.dr. Alojzij Sluga

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - ALEXANDRA AULOVA (v angleškem jeziku)

10.05.2016


 

O B V E S T I L O

 

V torek, 10. 5.  2016 ob 13.00 uri bo kandidatka

 

Alexandra Aulova

 

zagovarjala drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Determination of Relaxation Modulus of Time-Dependent Materials Using Artificial Neural Networks

 

mentor:     prof.dr. Igor Emri

 

komisija:   

- prof. dr. Igor Emri

- prof. dr. Edvard Govekar

- izr.prof. dr. Mihael Perman

- prof.dr. Peter Butala (nadomešča odsotnega izr.prof.dr.Primoža Podržaja)

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A in bo potekal v angleškem jeziku.

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor 1. seminarja - DANIJEL KOZLOVIČ (specialistični študij)

10.05.2016


O B V E S T I L O

  

V torek, 10. 5. 2016 ob 12.30 uri bo kandidat

 

Danijel Kozlovič

 

zagovarjal prvi seminar na specialističnem študiju z naslovom:

 

Strukturne analize ključnih delov blažilnika

 

mentor:     prof.dr. Marko Nagode

somentor:  izr.prof.dr. Jernej Klemenc

 

komisija:   

- prof.dr. Marko Nagode

- izr.prof.dr. Jernej Klemenc

- prof.dr. Miha Boltežar

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor 2. seminarja - DANIJEL KOZLOVIČ (specialistični študij)

10.05.2016


O B V E S T I L O

 

 

V torek, 10. 5. 2016 ob 13.30 uri bo kandidat

 

Danijel Kozlovič

 

zagovarjal drugi seminar na specialističnem študiju z naslovom:

 

Praktični preizkusi ključnih delov blažilnika

 

mentor:     prof.dr. Marko Nagode

somentor:  izr.prof.dr. Jernej Klemenc

 

komisija:   

- prof.dr. Marko Nagode

- izr.prof.dr. Jernej Klemenc

- prof.dr. Miha Boltežar

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - PRIMOŽ LIPAR

26.04.2016


O B V E S T I L O

 

V torek, 26. 4. 2016 ob 9.00 uri bo kandidat

 

Primož Lipar

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Identifikacija zvočnega vira z vizualizacijo na osnovi primerjave značilnih zvočnih koeficientov

 

mentor:     doc.dr. Jurij Prezelj

somentor:  prof.dr. Mirko Čudina

 

komisija:   

doc.dr. Jurij Prezelj,

prof.dr. Mirko Čudina,

prof.dr. Janez Diaci

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor I. seminarja (III.stopnja) - ROK SIMIČ

28.09.2011


V sredo, 28. 9. 2011 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Rok Simiè, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Fizikalno kemijski mehanizmi adsorpcije aditivov pri mejnem režimu mazanja

 

mentor:     prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

komisija:   prof.dr. Mitjan Kalin,

prof.dr. Janez Možina,

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

Zagovor bo potekal v uèilnici II/3-B.