Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - DENIS ORAČ (spec. študij)

27.06.2016


O B V E S T I L O

 

V ponedeljek, 27. 6. 2016 ob 10.00 uri bo kandidat

 

Denis Orač, univ.dipl.inž.

 

zagovarjal drugi podiplomski seminar z naslovom:

 

Tehnologija preoblikovanja termoplastičnih kompozitov

 

mentor:     izr.prof.dr. Zlatko Kampuš

somentor:  izr.prof.dr. Ivan Bajsić

 

komisija:   

izr.prof.dr. Zlatko Kampuš

izr.prof.dr. Ivan Bajsić

prof.dr. Janez Kopač

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

Vabljeni!

nazaj na seznam