Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor 2. seminarja - MATEVŽ ZUPANČIČ

17.08.2016


O B V E S T  I L O

 

V sredo, 17. 8. 2016 ob 11.00 uri bo kandidat

 

Matevž Zupančič,

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Razvoj bifilnih strukturiranih površin za izboljšan prenos toplote pri vrenju

 

mentor:     prof.dr. Iztok Golobič

 

komisija:   

prof.dr. Iztok Golobič,

prof.dr. Mitjan Kalin,

prof.dr. Janez Diaci,

izr.prof.dr. Ivan Bajsić

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor 2. seminarja - IZTOK PALČIČ

16.08.2016


O B V E S T I L O

 

V torek, 16. 8. 2016 ob 9.00 uri bo kandidat

 

Iztok Palčič, univ.dipl.inž.

 

zagovarjal drugi podiplomski seminar z naslovom:

 

Zmanjšanje zaostalih napetosti v zvarnih spojih z vibriranjem

 

mentor:     prof.dr. Janez Tušek   

 

komisija:   

prof.dr. Janez Tušek,

prof.dr. Janez Grum,

prof.dr. Miha Boltežar 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor 2. seminarja - David Homar

19.07.2016


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 28. 7. 2016 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Homar David

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Izdelava orodnega vložka po hibridnem postopku izdelave

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Kopač

 

 

komisija:    prof.dr. Janez Kopač

                 prof.dr. Alojzij Sluga

                 prof.dr. Mirko Soković

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

                 

Prof.dr. Mitjan Kalin,

prodekan za pedagoško dejavnost

II. in III. stopnje

 

 

Datum: 19. 7. 2016

nazaj na seznam

Zagovor 2. seminarja (ANDREJ BIČEK)

15.07.2016


O B V E S T I L O

 

V petek, 15. 7. 2016 ob 11.00 uri bo kandidat

 

Andrej Biček, univ.dipl.inž.

 

zagovarjal drugi podiplomski seminar z naslovom:

 

Vpliv masne neizbalansiranosti na nivo hrupa sesalne enote in sesalnika

 

mentor:     prof.dr. Mirko Čudina

 

komisija:   

prof.dr. Mirko Čudina,

prof.dr. Miha Boltežar,

prof.dr. Danjel Vončina (UL, FE)           

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor 1. seminarja (ANDREJ BIČEK)

15.07.2016


O B V E S T I L O

V petek, 15. 7. 2016 ob 10.00 uri bo kandidat

  

Andrej Biček, univ.dipl.inž.

zagovarjal prvi podiplomski seminar z naslovom:

Identifikacija in zniževanje hrupa na sesalnih enotah družine 467

mentor:     prof.dr. Mirko Čudina

komisija:   

prof.dr. Mirko Čudina, 

prof.dr. Miha Boltežar,

prof.dr. Danjel Vončina (UL, FE)           

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - LUKA SKRINJAR

12.07.2016


V torek, 12. 7. 2016 ob 8.30 uri bo kandidat

 

Luka Skrinjar

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Obravnava splošnega kontakta v dinamiki sistemov togih teles

 

mentor:     izr.prof.dr. Janko Slavič

 

komisija:   

prof.dr. Miha Boltežar

prof.dr. Franc Kosel

prof.dr. Mitjan Kalin    

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - LUKA KNEZ

11.07.2016


O B V E S T I L O

 

V ponedeljek, 11. 7. 2016 ob 10.30 uri bo kandidat

 

Luka Knez

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Zaporedni pristop k biodinamičnemu modeliranju prsta

 

mentor:     prof.dr. Miha Boltežar

somentor:  izr.prof.dr. Janko Slavič

 

komisija:   

prof.dr. Miha Boltežar

prof.dr. Boris Štok

izr.prof.dr. Ivan Bajsić

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - JANEZ LUZNAR

06.07.2016


O B V E S T I L O

 

V sredo, 6. 7. 2016 ob 15.00 uri bo kandidat

 

Janez Luznar

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Pulzno širinska modulacija kot vir vzbujanja strukture

 

mentor:     prof.dr. Miha Boltežar

 

komisija:   

prof.dr. Miha Boltežar,

izr.prof.dr. Janko Slavič,

prof.dr. Miljavec Damijan (UL, FE)

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-B.

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Seminar - NEJC LUKAČ

06.07.2016


 

V sredo, 6. 7. 2016 ob 12.00 uri bo kandidat

  

Nejc Lukač

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Vpliv parametrov laserskih bliskov na spiranje zobnih kanalov

  

mentor:     izr.prof.dr. Matija Jezeršek

 

komisija:   

izr.prof.dr. Matija Jezeršek,

prof.dr. Janez Možina,

prof.dr. Janez Diaci,

izr.prof.dr. Aleš Fidler (UL, MF)    

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - UROŠ PROSO

05.07.2016


O B V E S T I L O

 

 

V torek, 5. 7. 2016 ob 10.00 uri bo

 

 

UROŠ PROSO

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Strukturna izboljšava nelinearnih struktur glede na akumulacijo poškodbe zaradi vibracijskega utrujanja

 

Mentor:        prof. dr. Miha Boltežar              

Somentor:    izr. prof. dr. Janko Slavič

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Miha Boltežar

-     izr. prof. dr. Janko Slavič

-     prof. dr. Marko Nagode

-     prof. dr. Milan Batista (UL, FPP)

 

Predstavitev bo v predavalnici IV/3-A.

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

Zagovor I. seminarja (III. stopnja) - JANEZ KOGOVŠEK

28.09.2011


V sredo, 28. 9. 2011 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Janez Kogovšek, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Uèinki WS2 in MoS2 nanodelcev v mazivih

 

 

mentor: prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

komisija:   prof.dr. Mitjan Kalin,

doc.dr. Maja Remškar,

prof.dr. Jožef Vižintin

 

 

 

Zagovor bo potekal v uèilnici II/3-B.