Arhiv obvestil za študente III. stopnje

BOR MOJŠKERC - zagovor seminarja

26.09.2016


O B V E S T I L O

 

V ponedeljek, 26. 9. 2016 ob 12.30 uri bo kandidat

 

Bor Mojškerc,

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Napoved mehanskih lastnosti jekel pri kaljenju na osnovi akustične emisije

 

mentor:     prof.dr. Janez Grum

somentor:  doc.dr. Tomaž Kek

 

komisija:   

prof.dr. Janez Grum,

doc.dr. Tomaž Kek,

prof.dr. Alojzij Sluga

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

NEJC LUKAČ - zagovor seminarja

15.09.2016


O B V E S T I L O

 

V četrtek, 15. 9. 2016 ob 14.00 uri bo kandidat

 

Nejc Lukač,

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Ojačenje udarnih valov v kapljevini s sinhroniziranim laserskim vzbujanjem

 

mentor:     izr.prof.dr. Matija Jezeršek

 

komisija:   

izr.prof.dr. Matija Jezeršek,

prof.dr. Janez Možina,

prof.dr. Janez Diaci,

prof.dr. Aleš Fidler (UL, MF)    

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

RAZPOTNIK MATEJ - predstavitev teme dr. disertacije

07.09.2016


O B V E S T I L O

 

V sredo, 7. 9. 2016 ob 9.30 uri bo

 

MATEJ RAZPOTNIK

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Dinamska karakterizacija kotalnih ležajev

 

Mentor:        prof. dr. Miha Boltežar

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Miha Boltežar

-     doc. dr. Gregor Čepon

-     prof. dr. Mitjan Kalin

-     prof. dr. Milan Batista (UL, FPP)

 

Predstavitev bo v predavalnici IV/3A.

 

Vabljeni! 

 

 

nazaj na seznam

ARMIN DROZG - predstavitev teme dr. disertacije

07.09.2016


O B V E S T I L O

 

V sredo, 7. 9. 2016 ob 11.00 uri bo

 

ARMIN DROZG

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Dinamično sklapljanje podstruktur v frekvenčnem prostoru

 

Mentor:        prof. dr. Miha Boltežar

Somentor:    doc. dr. Gregor Čepon

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Miha Boltežar

-     doc. dr. Gregor Čepon

-     izr. prof. dr. Ivan Bajsić

-     prof. dr. Milan Batista (UL, FPP)

 

Predstavitev bo v predavalnici IV/3A.

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

JANEZ LUZNAR - predstavitev teme dr. disertacije

06.09.2016


O B V E S T I L O

 

 

V torek, 6. 9. 2016 ob 10.00 uri bo

 

JANEZ LUZNAR

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Vibroakustična karakterizacija elektronsko komutiranih motorjev

 

Mentor:        prof. dr. Miha Boltežar

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Miha Boltežar

-     izr. prof. dr. Janko Slavič

-     prof. dr. Janez Diaci

-     prof. dr. Damijan Miljavec (UL, FE)

 

Predstavitev bo v predavalnici IV/3A.

 

Vabljeni! 

 

 

nazaj na seznam

JAKA JAVH - predstavitev teme dr. disertacije

02.09.2016


O B V E S T I L O

 

V torek, 13. 9. 2016 ob 12.00 uri bo

 

JAKA JAVH

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Modalna analiza na podlagi meritev pomikov s hitro kamero

 

Mentor:        izr. prof. dr. Janko Slavič

 

Komisija:

 

-     izr. prof. dr. Janko Slavič

-     prof. dr. Miha Boltežar

-     prof. dr. Branko Širok

-     prof. dr. Boštjan Likar (UL, FE)

 

Predstavitev bo v predavalnici DS-P1.

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

TADEJ STEPIŠNIK PERDIH - predstavitev teme dr. disertacije

02.09.2016


O B V E S T I L O 

V petek, 2. 9. 2016 ob 8.00 uri bo

TADEJ STEPIŠNIK PERDIH

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Hidrodinamska kavitacija za uporabo v pralnem stroju

 

Mentor:        prof. dr. Branko Širok              

Somentor:    izr. prof. dr. Matevž Dular

Komisija:

-     prof. dr. Branko Širok

-     izr. prof. dr. Matevž Dular

-     izr. prof. dr. Ivan Bajsić

-     izr. prof. dr. Ester Heath (IJS)

Predstavitev bo v predavnici IV/3A.

Vabljeni! 

nazaj na seznam

FINŽGAR MIHA - zagovor seminarja

01.09.2016


O B V E S T I L O

 

V četrtek, 1. 9. 2016 ob 11.00 uri bo kandidat

 

Miha Finžgar

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Uporaba strojnega vida za kompleksnejše interakcije med človekom in robotom

 

mentor:     izr.prof.dr. Primož Podržaj

 

komisija:   

izr.prof.dr. Primož Podržaj,

prof.dr. Janez Diaci,

izr.prof.dr. Ivan Bajsić

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

URBAN JERNEJČIČ - zagovor seminarja

31.08.2016


O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 31. 8. 2016 ob 11.00 uri bo kandidat

  

Urban Jernejčič

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Algoritem sprotnega določanja položaja karakterističnih točk na profilu zvarnega spoja

 

mentor:     prof.dr. Janez Diaci

 

komisija:    

prof.dr. Janez Diaci,

prof.dr. Janez Možina,

doc.dr. Leon Žlajpah (IJS)

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

OBVESTILO O VPISU V VIŠJI LETNIK

04.08.2016


OBVESTILO O VPISU  V VIŠJI LETNIK za š.l. 2016/2017

Priloge:
DOPIS - Obvestilo o vpisu v višji letnik v š.l. 2016/2017
Navodila za vpis
Pogodba o izobraževanju - PRVI LETNIK
Pogodba o izobraževanju - DRUGI LETNIK
Pogodba o izobraževanju - TRETJI LETNIK
Izjava mentorja - PRVI LETNIK (le za zaposlene na FS, ne velja za asistente)
Izjava mentorja - DRUGI LETNIK (le za zaposlene na FS, ne velja za asistente)
Izjava mentorja - TRETJI LETNIK (le za zaposlene na FS, ne velja za asistente)
Predlog za napotitev na izobraževanje - le za asistente na UL, FS
Pogodba o pristopu k dolgu (le pri plačilu šolnine s strani tretje osebe (npr. podjetja))
Vloga za nadaljevanje in dokončanje študija
Izjava mentorja - DODATNO LETO (le za zaposlene na FS, ne velja za asistente)

nazaj na seznam

Zagovor I. seminarja (III. stopnja) - MARKO POLAJNAR

28.09.2011


 

V torek, 28. 9. 2011 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Marko Polajnar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Interakcije med površino trdne snovi in tekoèino in njihov vpliv na tribološke lastnosti

 

 

mentor:     prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

komisija:   prof.dr. Mitjan Kalin,

doc.dr. Saša Novak Krmpotiè (IJS)      

 

 

 

Zagovor bo potekal v uèilnici II/3-B.