Arhiv obvestil za študente III. stopnje

TINE SELJAK - zagovor seminarja

19.09.2016


O B V E S T I L O

V ponedeljek, 19. 9. 2016 ob 13.00 uri bo kandidat

Tine Seljak,

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Soodvisnost optimizacijskih parametrov pri zgorevanju inovativnega lignoceluloznega biogoriva

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Tomaž Katrašnik

somentor:  doc.dr. Matjaž Kunaver

komisija:   

izr.prof.dr. Tomaž Katrašnik,

prof.dr. Branko Širok,

doc.dr. Matjaž Kunaver (Kemijski inštitut, Lj.)

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-B.

 

Vabljeni!

nazaj na seznam