Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev teme doktorske disertacije - DOMINIK KOZJEK

22.03.2017


O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 22. 3. 2017 ob 11.30 uri bo

 

DOMINIK KOZJEK

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Okvir za podporo odločanju v proizvodnih sistemih na osnovi velikih podatkov

 

 

Mentor:        prof. dr. Peter Butala               

Somentor:    doc. dr. Rok Vrabič

 

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Peter Butala

-     doc. dr. Rok Vrabič

-     prof. dr. Edvard Govekar

-     prof. dr. Nada Lavrač (IJS)

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - JERNEJ PIRNAR

01.03.2017


O B V E S T I L O                                                  

 

V sredo, 8. 3. 2017 ob 12.00 uri bo kandidat

 

 

Jernej Pirnar

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Eksperimentalna obravnava vpliva dvofaznega toka tekočine v zgornji dihalni poti človeka

 

mentor:             prof.dr. Branko Širok

somentor:          doc.dr. Andrej Bombač

 

komisija:   

prof.dr. Branko Širok,

prof.dr. Boris Štok,

izr.prof.dr. Leja Dolenc Grošelj (UL, MF) 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

Vabljeni! 

 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - DEJAN TOMAŽINČIČ

01.03.2017


O B V E S T I L O                                                  

 

V sredo, 1. 3. 2017 ob 14.00 uri bo kandidat

 

Dejan Tomažinčič

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Pregled metod za napovedovanje dobe trajanja izdelkov z upoštevanjem značilnosti izdelovalnih postopkov

 

mentor:        prof.dr. Jernej Klemenc

 

komisija:      

prof.dr. Jernej Klemenc     

prof.dr. Marko Nagode                               

prof.dr. Janez Grum

Zagovor bo v predavalnici II/3-B.

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Mentor leta 2016

14.02.2017


Spoštovani!

 

Društvo Mlada akademija (Društvo doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere) skupaj z ARRS (Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS) odpira poziv za podelitev nagrade Mentor leta 2016.

 

Pravico do predlaganja svojega mentorja oz. mentorice imajo vsi trenutni doktorski študentje, ki so se vpisali na študij leta 2015 ali prej in nekdanji doktorski študenti, ki so zagovarjali doktorsko disertacijo leta 2014 ali kasneje.

 

Svojega mentorja lahko predlagate tako, da na spletni strani Društva mlada akademija   izpolnite vlogo za nominacijo  in jo do 19. februarja pošljete na naslov info@mladaakademija.si .

 

Podrobnejše informacije so dostopne na spletni strani Društva mlada akademija.

 

Izbor bo avtonomno izvedlo Društvo Mlada akademija.

 

Slavnostna podelitev nagrade bo potekala v marcu 2017 v Ljubljani.

 

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Upravni odbor Društva Mlada akademija

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS)

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - DAMJAN LOLIĆ

26.01.2017


O B V E S T I L O                                                  

 

 

V četrtek, 2. 2. 2017 ob 10.00 uri bo kandidat

 

Damjan Lolić

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Nosilnost geometrijsko imperfektnih cilindričnih lupin

 

mentor:             doc. dr. Miha Brojan

 

komisija:   

doc.dr. Miha Brojan,

prof.dr. Miha Boltežar,

doc.dr. Tomaž Videnič,

prof.dr. Dejan Zupan (UL, FGG)

Zagovor bo v predavalnici I/1.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - BLAŽ ŠTEFE

26.01.2017


O B V E S T I L O 

                                                 

 

V četrtek, 2. 2. 2017 ob 9.30 uri bo kandidat

 

Blaž Štefe

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Vpliv lastnosti in načina izdelave navitja na prebojno napetost izolacije kolesnega elektromotorja

 

mentor:             doc. dr. Marjan Jenko

somentor:          prof. dr. Drago Dolinar (UM, FERI)

 

komisija:   

doc.dr. Marjan Jenko  

prof.dr. Drago Dolinar (UM, FERI)

prof.dr. Janez Diaci

prof.dr. Marko Starbek

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-B.

 

 

Vabljeni! 

 

 

nazaj na seznam

IVAN SEDMAK - zagovor seminarja

22.12.2016


O B V E S T I L O                                                  

 

V četrtek, 22. 12. 2016 ob 12.00 uri bo kandidat

 

Ivan Sedmak

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Submikronsko zaznavanje temperaturnih polj pri nestacionarnem prenosu toplote

 

mentor:     prof.dr. Iztok Golobič

 

komisija:   

prof.dr. Iztok Golobič,

prof.dr. Janez Diaci,

izr.prof.dr. Ivan Bajsić,

izr.prof.dr. Janez Štrancar (UM, FNM)

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

JURE VOGLAR - zagovor seminarja

20.12.2016


O B V E S T I L O    

                                              

V torek, 20. 12. 2016 ob 10.00 uri bo kandidat

Jure Voglar

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Značilnice vrelnega procesa na bifilnih površinah

mentor:     prof.dr. Iztok Golobič

komisija:   

prof.dr. Iztok Golobič,

prof.dr. Mitjan Kalin,                    

izr.prof.dr. Ivan Bajsić

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Vabljeni! 

nazaj na seznam

LERU - doktorska poletna šola

15.12.2016


Glej priložene priloge!

Priloge:
LERU_DSS_Citizen_Science_call_EN[1]
LERU_AP20_citizen_science

nazaj na seznam

LUKA ČERNE - zagovor seminarja

03.11.2016


O B V E S T I L O

 

 

V petek, 11. 11. 2016 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Luka Černe, mag.fiz.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Vlakenski laser z ultraktratkimi bliski za visoko-natančne obdelave v industriji

 

mentor:     izr.prof.dr. Rok Petkovšek

 

komisija:   

- izr.prof.dr. Rok Petkovšek,

- prof.dr. Janez Diaci,

- izr.prof.dr. Matija Jezeršek

  

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

Zagovor II. seminarja (III. stopnja) - VLADIMIR PEJAKOVIĆ

20.09.2011


V torek, 20. 9. 2011 ob 12.00 uri bo kandidat

 

 

Vladimir Pejakoviè, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

SLO:  Zaèetne ugotovitve o tribološkem delovanju ionskih tekoèin kot

         aditivov v glicerolu

 

ANG: Initial results of tribological investigation of ionic liquids as

         additives to glycerol

 

 

mentor:     prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

komisija:   prof.dr. Mitjan Kalin,

prof.dr. Jožef Vižintin in

doc.dr. Saša Novak -  Krmpotiè   

 

 

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku v Leskovarjevi sobi.