Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - BLAŽ BRODNIK ŽUGELJ

11.05.2017


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 11. 5. 2017 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Blaž Brodnik Žugelj

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Eksperimentalna in teoretična analiza vpliva hrapavosti na nastanek realne kontaktne površine za primer jeklenih inženirskih površin

 

 

mentor:     prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

komisija:   

prof.dr. Mitjan Kalin in

izr.prof.dr. Ivan Bajsić

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - ERVIN STRMČNIK

09.05.2017


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 09.05.2017 ob 16:30 uri bo

 

 

ERVIN STRMČNIK

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Vplivni parametri za delovanje orbitalnega hidravličnega motorja na vodo

 

Mentor:        doc. dr. Franc Majdič                

Somentor:   prof. dr. Mitjan Kalin

 

 

Komisija:

doc. dr. Franc Majdič  

prof. dr. Mitjan Kalin

prof. dr. Roman Šturm

izr. prof. dr. Darko Lovrec – FS, UM

 

 

Predstavitev bo v II/3A.

 

Vabljeni!

 

 

 

 

                                                                                

                                                                                     prof.dr. Mitjan Kalin

                                                                               prodekan za pedagoško dejavnost

                                                                                     II. in III. stopnje

                           

 

Datum: 25. 4. 2017

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - ROK STROPNIK

03.05.2017


O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 3. 5. 2017 ob 15.00 uri bo

 

ROK STROPNIK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Celostno vrednotenje vodikovih tehnologij v prihodnji energijski oskrbi

 

 

Mentor:        prof. dr. Mihael Sekavčnik

Somentor:    doc.dr. Mitja Mori

 

 

Komisija:

 

-         prof. dr. Mihael Sekavčnik

-         doc. dr. Mitja Mori

-         prof. dr. Tomaž Katrašnik

-         prof. dr. Miran Gaberšček (KI, Ljubljana)

 

 

Predstavitev bo v II/3B.

 

Vabljeni! 

 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - MATEJ KRANJEC

25.04.2017


O B V E S T I L O

 

 

V torek, 25. 4. 2017 ob 13.15 uri bo

 

 

MATEJ KRANJEC

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Napetostno-deformacijska analiza aktivnega obremenjevanja človeškega kolena

 

 

Mentor:        prof. dr. Ivan Prebil                  

Somentor:    prof. dr. Jože Balažic (UL, MF)

 

 

Komisija:

 

-       prof. dr. Ivan Prebil

-       prof. dr. Jože Balažic (UL, MF)

-       doc. dr. Miha Brojan

-       prof. dr. Milan Batista (UL, FPP)

 

 

Predstavitev bo v predavalnici IV/3B.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MATEJ KRANJEC

25.04.2017


O B V E S T I L O

V torek, 25. 4. 2017 ob 14.00 uri bo kandidat

Matej Kranjec

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Materialne lastnosti ligamentov in mišic človeškega kolena za uporabo v MKE analizah

mentor:     prof.dr. Ivan Prebil

somentor:  prof.dr. Jože Balažic (UL, MF)

komisija:   

prof.dr. Ivan Prebil

prof.dr. Jože Balažic (UL, MF)

izr.prof.dr. Ivan Bajsić

Zagovor bo v predavalnici IV/3B.

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - TJAŠA ČOŽ

18.04.2017


O B V E S T I L O

 

 

V torek, 18. 4. 2017 ob 9.00 uri bo kandidatka

 

 

Tjaša Čož

 

 

zagovarjala drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Eksergoekonomska analiza sistema daljinskega hlajenja

 

 

mentor:     prof. dr. Alojz Poredoš

somentor:  izr.prof.dr. Andrej Kitanovski

 

 

komisija:    prof.dr. Alojz Poredoš,

izr.prof.dr. Andrej Kitanovski,

izr.prof.dr. Andrej Senegačnik,

                 prof.dr. Nevenka Hrovatin (UL, EF)

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - DEJAN TOMAŽINČIČ

12.04.2017


O B V E S T I L O

 

V sredo, 12. 4. 2017 ob 14.00 uri bo

 

 

DEJAN TOMAŽINČIČ

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

 

Vpliv grozdov nehomogenosti zaradi tlačnega litja na dobo trajanja ulitkov

 

 

Mentor:        prof. dr. Jernej Klemenc

 

 

Komisija:

 

-       prof. dr. Jernej Klemenc

-       prof. dr. Marko Nagode

-       izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak

-       prof. dr. Zoran Ren (UM, FS)

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

Vabljeni!

 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - JERNEJ LALOŠ

31.03.2017


O B V E S T I L O

 

 

V petek, 31. 3. 2017 ob 12.00 uri bo kandidat

 

Jernej Laloš

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Optodinamska pretvorba laserskih bliskov v trdni in mehki snovi

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Možina

somentor:  izr.prof.dr. Matija Jezeršek

 

 

komisija:   

prof.dr. Janez Možina,

izr.prof.dr. Matija Jezeršek,

prof.dr. Janez Diaci

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-B.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - ROK VIHAR

29.03.2017


O B V E S T I L O                                                  

 

 

V sredo, 29. 3. 2017 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Rok Vihar

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Termodinamski in emisijski model za krmiljenje motorja z notranjim zgorevanjem

 

 

mentor:             prof. dr. Tomaž Katrašnik

 

 

komisija:   

prof.dr. Tomaž Katrašnik,

izr.prof.dr. Andrej Senegačnik,

prof.dr. Damijan Miljavec (UL FE)

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - ANDREJA POLJŠAK

22.03.2017


O B V E S T I L O                                                  

 

 

V sredo, 22. 3. 2017 ob 10.30 uri bo kandidatka

 

Andreja Poljšak

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Raziskava delovanja digitalnega vodnohidravličnega ventila

 

mentor:             doc.dr. Franc Majdič

somentor:          prof.dr. Mitjan Kalin

 

komisija:   

doc.dr. Franc Majdič,

prof.dr. Mitjan Kalin,

prof.dr. Niko Herakovič

izr.prof.dr. Ivan Bajsić

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor I. seminarja (III. stopnja) - SAMO SIMONČIČ

30.09.2011


V petek, 30. 9. 2011 ob 9. uri bo kandidat

 

 

Samo Simonèiè, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Merjenje pomikov in deformacij elektrodnih konic na osnovi strojnega vida

 

 

mentor: doc.dr. Primož Podržaj

 

 

komisija:  

doc.dr. Primož Podržaj,

prof.dr. Janez Diaci,

prof.dr. Stanislav Kovaèiè (UL, FE)

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.