Arhiv obvestil za študente III. stopnje

MALNERŠIČ ALEŠ - zagovor seminarja

28.06.2017


O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 28. 6. 2017 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Aleš Malneršič

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Izboljšave na področju pršenja v trajnih nasadih

 

 

mentor:     prof.dr. Marko Hočevar

somentor:  prof.dr. Branko Širok

 

 

komisija:    prof.dr. Marko Hočevar,

prof.dr. Branko Širok,

izr.prof.dr. Ivan Bajsić,

izr.prof.dr. Denis Stajnko (UM, FKBV)

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

TOMAŽINČIČ DEJAN - zagovor seminarja

23.06.2017


O B V E S T I L O

 

V petek, 23. 6. 2017 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Dejan Tomažinčič

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Analiza vpliva geometrijske nelinearnosti na spremembo dobe trajanja izdelka

 

mentor:     prof.dr. Jernej Klemenc

 

komisija:   

prof.dr. Jernej Klemenc     

prof.dr. Marko Nagode

doc.dr. Miha Brojan

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

KOTAR MATJAŽ - zagovor seminarja

22.06.2017


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 22. 6. 2017 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Matjaž Kotar

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Sistem in analiza izvedljivost laserskega nanašanje snovi v obliki žice s pulznim anularnim laserskim žarkom

 

 

mentor:     prof.dr. Edvard Govekar

 

 

komisija:   

prof.dr. Edvard Govekar,

izr.prof.dr. Ivan Bajsić,

doc.dr. Drago Bračun

 

 

Zagovor bo v predavalnici I/1.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

SKRINJAR LUKA - zagovor seminarja

14.06.2017


O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 14. 6. 2017 ob 10.00 uri bo kandidat

 

Luka Skrinjar

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Metoda absolutnih vozliščnih koordinat v dinamiki sistemov teles

 

 

mentor:     izr. prof. dr. Janko Slavič

 

 

komisija:   

prof.dr. Miha Boltežar

prof.dr. Mitjan Kalin

prof.dr. Franc Kosel

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

GRGURAŠ DAMIR - predstavitev dr. teme

05.06.2017


O B V E S T I L O

 

 

V ponedeljek, 5. 6. 2017 ob 11.30 uri bo

 

 

DAMIR GRGURAŠ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Optimizacija hladilno mazalnih razmer pri procesu kriogenega frezanja

 

 

Mentor:        izr. prof. dr. Franci Pušavec

 

 

Komisija:

 

-     izr. prof. dr. Franci Pušavec

-     prof. dr. Edvard Govekar

-     prof. dr. Mitjan Kalin

-     prof. dr. Franci Čuš (UM, FS)

 

 

Predstavitev bo v predavalnici IV/3A.

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

FERJANČIČ KLEMEN - predstavitev dr. teme

01.06.2017


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 1. 6. 2017 ob 13.00 uri bo

 

 

KLEMEN FERJANČIČ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Vpliv strukture grelne površine na izboljšan prenos toplote in kritično gostoto toplotnega toka pri vrenju

 

 

Mentor:        prof. dr. Iztok Golobič

 

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Iztok Golobič

-     prof. dr. Janez Diaci

-     prof. dr. Matjaž Hriberšek (UM, FS)

 

 

Predstavitev bo v predavalnici I/1.

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

POLJŠAK ANDREJA - predstavitev dr. teme

31.05.2017


O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 31. 5. 2017 ob 7.30 uri bo

 

 

ANDREJA POLJŠAK

 

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

Vplivni tribološki parametri na delovanje vklopno-izklopnih vodno-hidravličnih ventilov

 

 

Mentor:        doc. dr. Franc Majdič                

Somentor:    prof. dr. Mitjan Kalin

 

 

Komisija:

 

-     doc. dr. Franc Majdič

-     prof. dr. Mitjan Kalin

-     prof. dr. Niko Herakovič

-     izr. prof. dr. Darko Lovrec (UM, FS)

 

 

Predstavitev bo v predavalnici IV/3A.

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

VOGLAR JURE - predstavitev dr. teme

31.05.2017


O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 31. 5. 2017 ob 8.30 uri bo

 

 

JURE VOGLAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Značilnice vrelnega procesa na bifilnih površinah

 

 

Mentor:        prof. dr. Iztok Golobič

 

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Iztok Golobič

-     prof. dr. Edvard Govekar

-     prof. dr. Mitjan Kalin

-     izr. prof. dr. Janez Štrancar (UM, FNM)

 

 

Predstavitev bo v predavalnici III/3A.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

ASHAL OMAR D.A. - predstavitev dr. teme

25.05.2017


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 25. 5. 2017 ob 11.00 uri bo

 

 

OMAR D. A. ASHAL

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Integration of CNC machining and computer vision in production of large workpieces based on geometrical adaptive control

(SLO: Integracija CNC obdelave in računalniškega vida pri obdelavi obdelovancev na osnovi geometričnega adaptivnega krmiljenja)

 

 

Mentor:        prof. dr. Peter Butala               

Somentor:    doc. dr. Drago Bračun

 

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Peter Butala

-     doc. dr. Drago Bračun

-     izr. prof. dr. Franci Pušavec

-     prof. dr. Jože Balič (UM, FS)

 

 

Predstavitev bo v predavalnici II/3A.

 

Vabljeni!

 

 

nazaj na seznam

ČERNE LUKA - predstavitev dr. teme

19.05.2017


O B V E S T I L O

 

 

V petek, 19. 5. 2017 ob 12.00 uri bo

 

LUKA ČERNE

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Hibridni laser z ultrakratkimi bliski za visoko natančne obdelave v industriji

 

Mentor:        izr. prof. dr. Rok Petkovšek

 

Komisija:

 

-     izr. prof. dr. Rok Petkovšek

-     prof. dr. Janez Diaci

-     doc. dr. Tomaž Požar

-     prof. dr. Irena Drevenšek Olenik (UL, FMF)

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor II. seminarja (III. stopnja) - GAŠPER CAFUTA

22.09.2011


V èetrtek, 22. 9. 2011 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Gašper Cafuta, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjala drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Optimizacija geometrije preoblikovalnega orodja za poljubne izdelke

 

 

mentor:     prof.dr. Boris Štok

so-mentor: doc.dr. Nikolaj Mole

 

 

komisija:   prof.dr. Boris Štok,

prof.dr. Jožef Duhovnik in

prof.dr. Karl Kuzman

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.