Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - ŽIGA LAMPRET

12.09.2017


O B V E S T I L O

 

 

V torek, 12. 9. 2017 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Žiga Lampret

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Diskrepanca med napovedano in dejansko rabo energije v stavbi

 

 

mentor:     prof.dr. Vincenc Butala        

somentor:  doc.dr. Andrej Bombač

 

 

komisija:   

prof.dr. Vincenc Butala        

doc.dr. Andrej Bombač                                 

prof.dr. Edvard Govekar                               

doc.dr. Matjaž Prek

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - JAKA JAVH

29.08.2017


O B V E S T I L O

 

 

V torek, 29. 8. 2017 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Jaka Javh

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Optični tok v strukturni dinamiki

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Janko Slavič

 

 

komisija:   

izr.prof.dr. Janko Slavič,

prof.dr. Miha Boltežar,

prof.dr. Branko Širok

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

RAGUNANTH VENKATESH - predstavitev dr. teme

13.07.2017


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 13. 7. 2017 ob 16.00 uri bo

 

RAGUNANTH VENKATESH

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

A New Methodology for evaluating friction between granular materials

(slo: Nova metodologija za določitev trenja granuliranih materialov)

 

 

Mentor:        prof. dr. Edvard Govekar                   

Somentor:    prof. dr. Arkady S. Voloshin (Lehigh University, USA)

 

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Edvard Govekar

-     prof. dr. Branko Širok

-     prof. dr. Arkady S. Voloshin

-     prof. dr. Urška Šebenik (UL, FKKT)

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

KOTAR ANDREJ - predstavitev dr. teme

13.07.2017


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 13. 7. 2017 ob 10.00 uri bo

 

MATJAŽ KOTAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Proces direktnega nanašanja kovinske žice z uporabo anularnega laserskega žarka

 

 

Mentor:        prof. dr. Edvard Govekar

 

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Edvard Govekar

-     prof. dr. Roman Šturm

-     prof. dr. Jože Balič  (UM, FS)

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

LOLIĆ DAMJAN - zagovor seminarja

12.07.2017


O B V E S T I L O

V sredo, 12. 7. 2017 ob 10.00 uri bo kandidat

Damjan Lolić

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Končni element prostorskega nosilca s kvaternionsko parametrizacijo rotacij

 

mentor:     doc.dr. Miha Brojan

komisija:   

doc.dr. Miha Brojan,

doc.dr. Tomaž Videnič,

prof.dr. Miha Boltežar,

prof.dr. Dejan Zupan (UL, FGG)

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Vabljeni! 

nazaj na seznam

LOLIĆ DAMJAN - predstavitev dr. teme

12.07.2017


O B V E S T I L O

V sredo, 12. 7. 2017 ob 10.45 uri bo

 

DAMJAN LOLIĆ

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Velike deformacije prostorskih kompozitnih nosilcev z nelinearnim zakonom stika med sloji

Mentor:        doc. dr. Miha Brojan

 

Komisija:

-     doc. dr. Miha Brojan

-     prof. dr. Miha Boltežar

-     prof. dr. Dejan Zupan (UL, FGG)

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi.

Vabljeni! 

nazaj na seznam

SATOŠEK ROMAN - zagovor seminarja

11.07.2017


O B V E S T I L O

 

 

V torek, 11. 7. 2017 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Roman Satošek

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Sprotno obvladovanje izdelovalnih toleranc preoblikovalnega procesa

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Tomaž Pepelnjak

 

 

komisija:   

izr.prof.dr. Tomaž Pepelnjak,

prof.dr. Peter Butala,

prof.dr. Roman Šturm

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

AKO KARIMI - zagovor seminarja

04.07.2017


O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 12. 7. 2017 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Ako Karimi

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Concepts of biomimetics in engineering applications and forming of materials

(slo: Koncepti biomimetike v inženirskih aplikacijah in preoblikovanju materialov)

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Tomaž Pepelnjak

 

 

komisija:    izr.prof.dr. Tomaž Pepelnjak,

prof.dr. Roman Šturm,

doc.dr. Nikolaj Mole

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi in bo potekal v angleškem jeziku.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

MIHA BOBIČ - zagovor seminarja

26.06.2017


O B V E S T I L O

 

 

V petek 30. 6. 2017 ob 10.00 uri bo kandidat mag. Miha Bobič

 

zagovarjal prvi podiplomski seminar z naslovom:

 

Pregled literature in vhodnih podatkov za razvoj merilnega sistema za preizkušanje sklopljenega krmilno-merilnega sistema tlačno - temperaturne regulacije


Mentor: izr. prof. dr. Ivan Bajsić

Komisija:  izr. prof. dr. Ivan Bajsić
               prof. dr. Iztok Golobič 
               
prof. dr. Vanja Ambrožič, Fakulteta za elektrotehniko, UL 

 

 

Zagovor seminarja bo v predavalnici II/3A.     

                                                                                              prof.dr. Mitjan Kalin,

                                                                                     prodekan za pedagoško dejavnost

                                                                                            II. in III. stopnje

 

 

 

 

 

Datum: 26. 6. 2017

nazaj na seznam

LUKAČ NEJC - Zagovor doktorske disertacije

26.06.2017


OB V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 3. 7. 2017 ob 12:00 uri bo gospod Nejc Lukač zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

 

 

Vpliv časovnega poteka bliskov laserja Er:YAG na procese v snovi z visoko vsebnostjo vode

 

Mentor: izr. prof. dr. Matija Jezeršek

 

 

 

Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

 

 

 

         

                                                                                     Prof.dr. Mitjan Kalin,

                                                                                     prodekan za pedagoško dejavnost

                                                                                     II. in III. stopnje

 

 

 

 

Datum: 26. 6. 2017

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - DUNJA RAVNIKAR

23.09.2011


V petek, 23. 9. 2011 ob  8.00  uri bo

 

 

Dunja Ravnika, univ.dipl.inž.

 

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

Lasersko oplastenje aluminijevih zlitin s keramiènimi sestavinami

 

 

Mentor:     prof.dr. Janez Grum

 

 

Komisija:   prof.dr. Janez Grum

                prof.dr. Janez Tušek

izr.prof.dr. Roman Šturm             

izr.prof.dr. Primož Mrvar (UL, NTF)

 

 

Predstavitev bo v predavalnici IV/3-A.