Arhiv obvestil za študente III. stopnje

LOLIĆ DAMJAN - zagovor seminarja

12.07.2017


O B V E S T I L O

V sredo, 12. 7. 2017 ob 10.00 uri bo kandidat

Damjan Lolić

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Končni element prostorskega nosilca s kvaternionsko parametrizacijo rotacij

 

mentor:     doc.dr. Miha Brojan

komisija:   

doc.dr. Miha Brojan,

doc.dr. Tomaž Videnič,

prof.dr. Miha Boltežar,

prof.dr. Dejan Zupan (UL, FGG)

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Vabljeni! 

nazaj na seznam