Arhiv obvestil za študente III. stopnje

NAVODILA IN OBRAZCI ZA VPIS V VIŠJI LETNIK DOKTORSKEGA ŠTUDIJA - III. STOPNJE v š.l. 2020/2021

24.08.2020


Navodila za vpis v višji letnik

Uredba o sofinanciranju doktorskega študija  

POMEMBNO OBVESTILO iz UL študentom glede TRILETNIH in ŠTIRILETNIH doktorskih programov

Priloge:
OBVESTILO O VPISU V VIŠJI LETNIK za š.l. 2020/2021 - dopis
Pogodba o izobraževanju - za DRUGI LETNIK - izpolniti v DVEH IZVODIH
Pogodba o izobraževanju - za TRETJI LETNIK - izpolniti v DVEH IZVODIH
Pogodba o pristopu k dolgu za DRUGI LETNIK (le pri plačilu s strani tretje osebe (npr. podjetja)) - izpolniti v DVEH IZVODIH
Izjava mentorja o plačilu šolnine - za DRUGI LETNIK - velja le za mlade raziskovalce na fakulteti
Izjava mentorja o plačilu šolnine - za TRETJI LETNIK - velja le za mlade raziskovalce na fakulteti
Izjava mentorja o plačilu šolnine - za DODATNO LETO - velja le za mlade raziskovalce na fakulteti
Predlog za napotitev na izobraževanje - velja za zaposlene na FS - razen za MR
Soglasje o sofinanciranju dr. študija za š.l. 2020/2021 - za DRUGI LETNIK
Soglasje o sofinanciranju dr. študija za š.l. 2020/2021 - za TRETJI LETNIK
Vloga za nadaljevanje in dokončanje študija (predložiti v ŠR za obravnavo na KDŠ, če je od zadnjega vpisa v letnik preteklo dve leti ali več)
NAVODILA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK za š.l. 2020/2021
Pogodba o pristopu k dolgu za TRETJI LETNIK (le pri plačilu s strani tretje osebe (npr. podjetja)) - izpolniti v DVEH IZVODIH

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - JURE ZEVNIK

12.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 12. 9. 2019 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Jure Zevnik

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Dinamika kavitacijskih mehurčkov ob deformabilnih strukturah

 

 

mentor:     prof.dr. Matevž Dular

 

 

 

komisija:   

- prof.dr. Matevž Dular,

- prof.dr. Božidar Šarler,

- prof.dr. David Stopar (UL, BF)

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - JURE KOŠIR

11.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 11. 9. 2019 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Jure Košir

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Brezdotična metoda merjenja prostorskega temperaturnega polja lasersko obsevanega tkiva

 

 

Mentor:     izr.prof.dr. Matija Jezeršek          

 

 

komisija:   

- izr.prof.dr. Matija Jezeršek,

- prof.dr. Janez Diaci,

- doc.dr. Bojan Božič (UL, MF)                

 

 

Zagovor bo potekal v predavalnici II/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - LUKA PORENTA

03.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

V torek, 3. 9. 2019 ob 11.30 uri bo kandidat

 

 

Luka Porenta

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Stabilnost tankostenskih elementov iz materiala z oblikovnim spominom

 

 

mentor:     doc.dr. Miha Brojan

 

 

komisija:   

- doc.dr. Miha Brojan,

- doc.dr. Tomaž Videnič,

- doc.dr. Miroslav Halilovič,

- prof.dr. Boštjan Brank (UL, FGG)                           

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

 

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - DAVOR RAŠIĆ - ang. jeziku

02.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

V ponedeljek, 2. 9. 2019 ob 13.30 uri bo kandidat

 

 

Davor Rašić

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Development of a system level model of a hybrid vehicle with a proton exchange membrane fuel cell

 

 

Mentor:     prof. dr. Tomaž Katrašnik            

Somentor: izr. prof. dr. Victor Hacker  (TU, Gradec, Avstrija)

 

 

komisija:   

- prof.dr. Tomaž Katrašnik,

- prof.dr. Mihael Sekavčnik,

- izr.prof.dr. Viktor Hacker (TU, Gradec, Avstrija)                       

 

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Prestavitev dr. teme - DAVOR RAŠIĆ

02.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

V ponedeljek, 2. 9. 2019 ob 12.00 uri bo

 

 

DAVOR RAŠIĆ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

System level performance and degradation modeling of a polymer electrolyte membrane fuel cell

(SLO: Sistemsko modeliranje zmogljivosti in degradacije v gorivni celici s polimerno elektrolitsko membrano)

 

 

 

Mentor:        prof. dr. Tomaž Katrašnik                  

Somentor:    izr. prof. dr. Victor Hacker  (TU, Gradec, Avstrija)

 

 

 

Komisija:

 

-         prof. dr. Iztok Golobič - predsednik

-         prof. dr. Mihael Sekavčnik

-         prof. dr. Miran Gaberšček (KI, LJ)                    

-         prof. dr. Tomaž Katrašnik – mentor, le kot pridružen član

-   izr. prof. dr. Victor Hacker (TU, Gradec, Avstrija) – somentor, le kot pridružen član

 

 

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - PETER PIPP

02.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

V ponedeljek, 2. 9. 2019 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Peter Pipp

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Modeliranje kavitacije v turbinskih strojih ob prisotnosti onesnažil

 

 

mentor:     prof.dr. Marko Hočevar

somentor:  prof.dr. Matevž Dular

 

 

komisija:    prof.dr. Marko Hočevar

prof.dr. Matevž Dular  

                 prof.dr. Mihael Sekavčnik

                 doc.dr. Martin Petkovšek                               

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - KARIM HAMOUDA - v ang. jeziku

27.08.2019


O B V E S T I L O

 

    

 

V torek, 27. 8. 2019 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Karim Hamouda

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Effect of Roughness and Material Properties on Real Contact Area

 

 

mentor:     prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

komisija:   

- prof.dr. Mitjan Kalin,

- doc.dr. Miroslav Halilovič, 

- izr.prof.dr. Jože Kutin

 

 

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - LUKA HRIBAR

20.08.2019


O B V E S T I L O

 

 

V torek, 20. 8. 2019 ob 9.30 uri bo

 

 

LUKA HRIBAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Vpliv procesnih parametrov na makroskopsko odvzemanje materiala z lasersko ablacijo

 

 

Mentor:        doc. dr. Peter Gregorčič                    

Somentor:    izr. prof. dr. Matija Jezeršek

 

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Iztok Golobič – predsednik

-     prof. dr. Janez Diaci

-     prof. dr. Saša Novak Krmpotič  (IJS)                                  .

-     doc. dr. Peter Gregorčič – mentor kot pridružen član

-     izr. prof. dr. Matija Jezeršek – somentor kot pridružen član

 

 

Predstavitev bo v predavalnici II/3A.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - KATJA KLINAR

19.08.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 19. 8. 2019 ob 12.00 uri bo kandidatka

 

 

Katja Klinar

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Uporaba toplotnih kontrolnih elementov v kaloričnih tehnologijah hlajenja

 

 

 

mentor:     prof.dr. Andrej Kitanovski

somentor:  izr. prof. dr. Ciril Arkar

 

 

komisija:   

- prof.dr. Andrej Kitanovski,

- izr. prof. dr. Ciril Arkar,

- prof. dr. Zdravko Kutnjak (IJS),

- doc. dr. Natan Osterman (UL, FMF)

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MAJA LINDIČ

15.07.2019


O B V E S T I L O

 

 

V ponedeljek, 15. 7. 2019 ob 9.00 uri bo kandidatka

 

 

Maja Lindič

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Proces 3D oblikovnega obločnega navarjanja z žico – WAAM

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Damjan Klobčar

somentor:  izr.prof.dr. Nikolaj Mole

 

 

komisija:   

- izr.prof.dr. Damjan Klobčar,

- izr.prof.dr. Nikolaj Mole,      

- prof.dr. Roman Šturm,

- prof.dr. Edvard Govekar,                              

- doc.dr. Drago Bračun

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MATIC ARH

10.07.2019


O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 10.7. 2019 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Matic Arh

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Mehanske in zaznavalne lastnosti struktur izdelanih z dodajalnimi tehnologijami

 

 

mentor:     prof.dr. Miha Boltežar

somentor: prof.dr. Janko Slavič

 

 

komisija:   

- prof.dr. Miha Boltežar,

- prof.dr. Janko Slavič,

- izr.prof.dr. Joško Valentinčič,

- prof.dr. Matej Vesenjak (UM, FS)                           

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

Vabljeni! 

 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - MIHA FINŽGAR - v ang. jeziku

10.07.2019


O B V E S T I L O

 

V sredo, 10. 7. 2019 ob 11.00 uri bo

 

MIHA FINŽGAR

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Non-contact measurements of pulse rate and its variability using a digital camera

(SLO: Brezkontaktno merjenje pulzne frekvence in njene spremenljivosti s pomočjo digitalne kamere)

 

 

Mentor:        izr. prof. dr. Primož Podržaj

 

 

Komisija:

-    prof. dr. Janez Diaci - predsednik

-    prof. dr. Edvard Govekar

-    izr. prof. dr. Frédéric Bousefsaf (University of Lorraine, France) 

-    izr. prof. dr. Primož Podržaj – mentor kot pridružen član

 

 

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku v Leskovarjevi sobi.

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - VADIVEL HARI SHANKAR - v ang. jeziku

05.07.2019


O B V E S T I L O

 

                                

 

V petek, 5. 7. 2019 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Vadivel Hari Shankar

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Development of newmultiscale polymer composites for water lubricated tribological contacts

 

 

mentor:             prof.dr. Mitjan Kalin

somentorica:       prof.dr. Nazanin Emami (Luleå University of Technology, Švedska)

 

 

komisija:   

- prof.dr. Mitjan Kalin,

- prof.dr. Nazanin Emami (Luleå University of Technology, Švedska)

- doc.dr. Lidija Slemenik Perše

 

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - ANA VIDERGAR

03.07.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 3. 7. 2019 ob 10.00 uri bo

 

 

ANA VIDERGAR

 

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

Izboljšave anularnega laserskega direktnega nanašanja kovinskega prahu

 

 

Mentor:        prof. dr. Edvard Govekar

 

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Roman Šturm - predsednik

-     doc. dr. Drago Bračun

-     izr. prof. dr. Igor Drstvenšek (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici III/3A.

 

 

Vabljeni! 

 

 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - ŽIGA AHČIN

03.07.2019


O B V E S T I L O

V sredo, 3.7. 2019 ob 9.00 uri bo kandidat

Žiga Ahčin

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Elastokalorično hlajenje: pregled stanja in nadaljnje delo za razvoj učinkovitih elastokalorični regeneratorjev

mentor:     prof.dr. Andrej Kitanovski

komisija:   

- prof.dr. Andrej Kitanovski,

- prof.dr. Iztok Golobič,

- doc.dr. Miha Brojan                             

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MATIC MOŽE

01.07.2019


O B V E S T I L O

 

 

V ponedeljek, 1.7. 2019 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Matic Može

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Izboljšan prenos toplote pri mehurčkastem vrenju na strukturiranih površinah

 

 

mentor:     prof.dr. Iztok Golobič

somentor: doc.dr. Matevž Zupančič

 

 

komisija:   

- prof.dr. Iztok Golobič,

- doc.dr. Matevž Zupančič,

- izr.prof.dr. Jože Kutin,

- doc.dr. Peter Gregorčič, 

- prof.dr. Janez  Štrancar (IJS)                                 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - KLEMEN ZALETELJ

19.06.2019


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 27. 6. 2019 ob 14.00 uri bo kandidat

 

 

Klemen Zaletelj

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Meritve s hitro kamero na področju modelnega posodabljanja v strukturni dinamiki

  

 

mentor:     prof.dr. Janko Slavič

 

 

komisija:   

- prof.dr. Janko Slavič,

- prof.dr. Miha Boltežar,

- prof.dr. Boštjan Likar (UL, FE)                                        

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - ANA VIDERGAR

18.06.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 18. 6. 2019 ob 10.00 uri bo kandidatka

 

 

Ana Vidergar

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Lasersko direktno nanašanje aksialno dovedenega kovinskega prahu

 

 

 

mentor:     prof.dr. Edvard Govekar

 

 

 

komisija:   

- prof.dr. Edvard Govekar,

- prof.dr. Roman Šturm,

- doc.dr. Drago Bračun                           

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-B.

 

 

Vabljeni!

 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - KLEMEN POMPE

17.06.2019


O B V E S T I L O

V ponedeljek, 17. 6. 2019 ob 9.00 uri bo kandidat

Klemen Pompe

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Popravilo obrabljenih orodij za tlačno litje barvnih kovin

mentor:     prof.dr. Janez Tušek

somentor: doc.dr. Damjan Klobčar

komisija:   

- prof.dr. Janez Tušek,

- doc.dr. Damjan Klobčar,

- prof.dr. Roman Šturm,

- prof.dr. Milan Bizjak (UL, NTF)                                       

Zagovor bo v predavalnici DS-N1.

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - DOMEN GORJUP

13.06.2019


O B V E S T I L O

 

  

V četrtek, 13. 6. 2019 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Domen Gorjup

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Triangulacija v frekvenčni domeni za identifikacijo prostorskih obratovalnih oblik z eno hitro kamero

 

  

mentor:     prof.dr. Janko Slavič

 

  

komisija:   

- prof.dr. Janko Slavič,

- prof.dr. Miha Boltežar,

- prof.dr. Branko Širok                                    

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-B.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Delavnica za doktorske študente (pisanje znanstvenih člankov)

11.06.2019


O delavnici


Datum izvedbe: Torek, 11. 6. 2019, ob 13. uri, v predavalnici III/2

Naslov delavnice:   Smernice akademskega pisanja in uspešnega objavljanja znanstvenih člankov

Delavnico vodi: prof.dr. Marjan Mernik iz UM, FERI

Komu je namenjena:  Vsem doktorskim študentom in tistim, ki se bodo šele vpisali na doktorski študij

Trajanje:  2-3 šolske ure

Obvezne prijave:    do 10. 6. 2019 do 12. ure     na    maja.turk@fs.uni-lj.si  

Vsebina:

Delavnica je namenjena predvsem mlajšim visokošolskim učiteljem/raziskovalcem in doktorskim študentom, ki še nimajo veliko izkušenj s pisanjem in objavljanjem znanstvenih člankov. Na delavnici bodo podani številni napotki, ki vam bodo pomagali pri pisanju in objavljanju znanstvenih člankov:

  • namen znanstvenega publiciranja,
  • primerna struktura in sestava kakovostnega znanstvenega članka,
  • nasveti pri pisanju in objavljanju znanstvenih člankov,
  • pogoste napake pri pisanju znanstvenih člankov,
  • ocenjevanje znanstvenih člankov s perspektive recenzenta in urednika.


Predstavitev predavatelja:

Dr. Marjan Mernik je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (https://lpm.feri.um.si/en/members/mernik/). V letih 2008-2017 je bil  gostujoči profesor na »University of Alabama at Birmingham«, ZDA. Raziskovalno se ukvarja s programskimi jeziki in evolucijskim računanjem. Je glavni urednik (Editor in Chief) revije The Journal of Computer Languages in pomožni urednik (Associate Editor) revije Applied Soft Computing. Je visoko citiran raziskovalec za področje računalništva in informatike za leto 2017 in 2018 (Clarivate Analytics, Web of Science).


Vljudno vabljeni!

nazaj na seznam

Delavnica za doktorske študente (tema: pisanje znanstvenih člankov)

11.06.2019


O delavnici


Datum izvedbe: Torek, 11. 6. 2019, ob 13. uri, v predavalnici III/2

Naslov delavnice:   Smernice akademskega pisanja in uspešnega objavljanja znanstvenih člankov

Delavnico vodi: prof.dr. Marjan Mernik iz UM, FERI

Komu je namenjena:  Vsem doktorskim študentom in tistim, ki se bodo šele vpisali na doktorski študij

Trajanje:  2-3 šolske ure

Obvezne prijave:    do 10. 6. 2019 do 12. ure     na    maja.turk@fs.uni-lj.si  

Vsebina:

Delavnica je namenjena predvsem mlajšim visokošolskim učiteljem/raziskovalcem in doktorskim študentom, ki še nimajo veliko izkušenj s pisanjem in objavljanjem znanstvenih člankov. Na delavnici bodo podani številni napotki, ki vam bodo pomagali pri pisanju in objavljanju znanstvenih člankov:

  • namen znanstvenega publiciranja,
  • primerna struktura in sestava kakovostnega znanstvenega članka,
  • nasveti pri pisanju in objavljanju znanstvenih člankov,
  • pogoste napake pri pisanju znanstvenih člankov,
  • ocenjevanje znanstvenih člankov s perspektive recenzenta in urednika.


Predstavitev predavatelja:

Dr. Marjan Mernik je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (https://lpm.feri.um.si/en/members/mernik/). V letih 2008-2017 je bil  gostujoči profesor na »University of Alabama at Birmingham«, ZDA. Raziskovalno se ukvarja s programskimi jeziki in evolucijskim računanjem. Je glavni urednik (Editor in Chief) revije The Journal of Computer Languages in pomožni urednik (Associate Editor) revije Applied Soft Computing. Je visoko citiran raziskovalec za področje računalništva in informatike za leto 2017 in 2018 (Clarivate Analytics, Web of Science).


Vljudno vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - RANA KHUSH BAKHAT

31.05.2019


O B V E S T I L O

 

                                      

 

V petek, 31. 5. 2019 ob 10.00 uri bo kandidatka

 

 

Rana Khush Bakhat

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Scattered Data Approximation and Interpolation Techniques as a Basis for Meshless Methods

 

 

mentor:     prof.dr. Božidar Šarler

 

 

komisija:   

- prof.dr. Božidar Šarler,

- izr.prof.dr. Nikolaj Mole,

- doc.dr. Andrej Bombač

 

 

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku v predavalnici III/3-B.

 

 

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - LUKA ČUROVIĆ

28.05.2019


O B V E S T I L O

 

 

V torek, 28. 5. 2019 ob 12.30 uri bo kandidat

 

 

Luka Čurović

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Infrazvok in nizkofrekvenčni hrup v naravnem in življenjskem okolju

 

 

mentor:     izr.prof. dr. Jurij Prezej

 

 

komisija:   

- izr.prof.dr. Jurij Prezelj,

- prof.dr. Janko Slavič,

- prof.dr. Edvard Govekar                                        

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - BORUT ČERNE

27.05.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 27. 5. 2019 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Borut Černe

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Napovedni model za določitev termomehanskega stanja valjastih polimernih zobnikov med obratovanjem

 

 

mentor:     prof. dr. Jožef Duhovnik

 

 

komisija:   

- prof.dr. Jožef Duhovnik,

- prof.dr. Marko Nagode,

- doc.dr. Miha Brojan                                      

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Mednarodna mreža univerz Venice International University (VIU)

30.04.2019


Spoštovani!

 

UL je pristopila k mednarodni mreži univerz Venice International University (VIU). V ta namen je bila na UL vzpostavljena spletna stran www.uni-lj.si/studij/partnerji/viu, na kateri so objavljeni trenutno odprti razpisi, ki so na voljo študentom UL.

Podaljšan je rok za prijave študentov na »Graduate Seminar -
Rethinking manufacturing, consumption, and globalization in the era of automation”, ki bo potekal od 9. do 13. 9. 2019 na VIU. Rok za prijavo je 30. 4. 2019. Prijavni obrazec je na voljo tukaj. Seminar je namenjen študentom druge in tretje stopnje, s področja poslovanja, ekonomije, sociologije, političnih ved, ekonomske geografije, oblikovanja in inženirstva. Študenti UL so oproščeni plačila kotizacije.

VIU ponuja izbranim študentom delno ali polno kritje stroškov poti in namestitve. Podrobnejše informacije o seminarju in načinu prijave so objavljene na
tej povezavi.

 

Prosimo vas, da informacijo delite s študenti oziroma objavite povezavo do spletne strani www.uni-lj.si/studij/partnerji/viu. Kontaktna oseba za VIU na rektoratu je Katja Cerar.

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - HARI SHANKAR VADIVEL

26.04.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 26. 4. 2019 ob 10.00 uri bo

 

 

HARI SHANKAR VADIVEL

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Development of new multiscale polymer composites for water lubricated tribological contacts

(slo: Razvoj novih polimernih kompozitov različnih velikostnih skal za vodno mazane tribološke kontakte)

 

 

Mentor:        prof. dr. Mitjan Kalin

Mentorica:   prof. dr. Nazanin Emami (Luleå UT, Švedska)

 

 

 

Komisija:

 

-       prof. dr. Iztok Golobič - predsednik

-       doc. dr. Lidija Slemenik Perše

-       izr. prof. dr. Miroslav Huskić (FTP)

-       prof. dr. Mitjan Kalin – mentor kot pridružen član

-       prof. dr. Nazanin Emami (Luleå UT, Švedska) – mentorica kot pridružena članica

 

 

 

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - JURE VOGLAR

25.04.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V četrtek, 25. 4. 2019 ob 9.30 uri bo kandidat

 

 

Jure Voglar

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Značilnice vrelnega procesa na bifilnih površinah

 

 

 

mentor:     prof. dr. Iztok Golobič

 

 

komisija:   

- prof.dr. Iztok Golobič

- prof.dr. Mitjan Kalin

- izr.prof.dr. Ivan Bajsić

                                         

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - ANDRAŽ KRAVOS

23.04.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 23. 4. 2019 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Andraž Kravos

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Reduced dimensionality modelling of PEM fuel cells

 

 

mentor:     prof. dr. Tomaž Katrašnik

somentor: Privatdoz. Dipl.-Ing. Dr. techn. Christoph Hametner (TU, Dunaj)

 

 

 

komisija:   

- prof.dr. Tomaž Katrašnik,

- prof.dr. Mihael Sekavčnik,

- prof.dr. Miran Gaberšček (KI, LJ)                           

 

 

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - ANDREJA MALUS

17.04.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 17. 4. 2019 ob 13.00 uri bo

 

 

ANDREJA MALUS

 

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

Porazdeljeno krmiljenje kibernetsko fizičnih sistemov

 

 

 

Mentor:        doc. dr. Rok Vrabič

 

 

 

Komisija:

 

-       prof. dr. Edvard Govekar - predsednik

-       izr. prof. dr. Primož Podržaj

-       izr. prof. dr. Marjan Golob (UM, FERI)

-       doc. dr. Rok Vrabič – mentor kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - ANDRAŽ KRAVOS

15.04.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 15. 4. 2019 ob 11.30 uri bo

 

 

ANDRAŽ KRAVOS

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Innovative reduced dimensionality PEM fuel cell model for observer based monitoring and control

(slo: Inovativen model PEM gorivnih celic z nižano dimenzionalnostjo za opazovanje in nadzor z virtualnimi tipa)

 

 

Mentor:        prof. dr. Tomaž Katrašnik                   

Somentor:    Privatdoz. Dipl.-Ing. Dr.tech. Christoph Hametner (TU Dunaj, Avstrija) 

 

 

 

Komisija:

 

-       prof. dr. Mihael Sekavčnik – predsednik

-       prof. dr. Janko Slavič

-       prof. dr. Miran Gaberšček (KI, LJ)              

-       prof. dr. Tomaž Katrašnik – mentor kot pridružen član

-       Privatdoz. Dipl.-Ing. Dr.tech. Christoph Hametner (TU Dunaj) – somentor kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - LUKA LORBEK

15.04.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 15. 4. 2019 ob 9.30 uri bo

 

 

LUKA LORBEK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Matematični model za simulacijo in optimizacijo procesov v parno-kompresijskih hladilnih sistemih

 

 

 

Mentor:        prof. dr. Andrej Kitanovski                

Somentor:    prof. dr. Tomaž Katrašnik

 

 

 

Komisija:

 

-       prof. dr. Matevž Dular - predsednik

-       prof. dr. Božidar Šarler

-       prof. dr. Matjaž Hriberšek (UM, FS)                           

-       prof. dr. Tomaž Katrašnik – mentor kot pridružen član

-       prof. dr. Andrej Kitanovski – somentor kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - KARIM HAMOUDA

12.04.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 12. 4. 2019 ob 12.00 uri bo

 

 

KARIM HAMOUDA

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Effect of material properties and surface roughness on the real contact area

(SLO: Vpliv materialnih lastnosti in hrapavosti na realno kontaktno površino)

 

 

Mentor:    prof. dr. Mitjan Kalin    

 

 

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Roman Šturm – predsednik

-     doc. dr. Miroslav Halilovič

-     prof. dr. Srečko Glodež (UM, FS)

-     prof. dr. Mitjan Kalin  - mentor kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - PRIMOŽ DREŠAR

09.04.2019


O B V E S T I L O

 

 

V torek, 9. 4. 2019 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Primož Drešar

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Napredni turbulentni numarični modeli in validacija male aksialne črpalke

 

 

mentor:     prof.dr. Jožef Duhovnik

somentor:  prof.dr. Igor Gregorič (University of Houston, Houston, Texas, USA)

 

 

komisija:   

- prof.dr. Jožef Duhovnik,

- prof.dr. Igor Gregorič,

- prof.dr. Božidar Šarler                          

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - HUGO ZUPAN

01.04.2019


O B V E S T I L O

 

 

V ponedeljek, 1. 4. 2019 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Hugo Zupan

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Inteligentni algoritem za optimiranje montažnih in strežnih sistemov ter procesov linijske proizvodnje

 

 

mentor:     prof. dr. Niko Herakovič

 

 

komisija:   

- prof.dr. Niko Herakovič,

- izr.prof.dr. Janez Kušar,

- prof.dr. Gašper Mušič (UL, FE)                               

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - URŠA ŠOLINC

28.03.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V četrtek, 28. 3. 2019 ob 13.30 uri bo

 

 

URŠA ŠOLINC

 

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

Utrujanje magnezijevih zlitin za preoblikovanje pri cikličnem obremenjevanju

 

 

 

Mentor:        prof. dr. Marko Nagode            

Somentor:    doc. dr. Domen Šeruga

 

 

 

Komisija:

 

-       prof. dr. Jernej Klemenc – predsednik

-       doc. dr. Miha Brojan

-       prof. dr. Zoran Ren (UM, FS)                             

-       prof. dr. Marko Nagode (mentor – pridružen član)

-       doc. dr. Domen Šeruga (somentor – pridružen član)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVA SOBI.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - LUKA HRIBAR

22.03.2019


O B V E S T I L O

  

 

V petek, 22. 3. 2019 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Luka Hribar

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Vpliv procesnih parametrov nanosekundnega vlakenskega laserskega sistema na ablacijo jekla in medenine

 

 

 

mentor:     doc.dr. Peter Gregorčič

somentor:  izr.prof.dr. Matija Jezeršek

 

 

komisija:   

- doc.dr. Peter Gregorčič,

- izr.prof.dr. Matija Jezeršek,

- prof.dr. Janez Diaci,

- prof.dr. Iztok Golobič

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - ANDRAŽ MAČEK

22.03.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 22. 3. 2019 ob 14.00 uri bo kandidat

 

 

Andraž Maček

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Pregled področja inverzne identifikacije parametrov konstitutivnih modelov trdnin na podlagi nehomogenega polja deformacij

 

 

 

mentor:     doc.dr. Miroslav Halilovič

 

 

 

komisija:   

- doc.dr. Miroslav Halilovič,

- izr.prof.dr. Nikolaj Mole,

- izr.prof.dr. Jože Kutin,

- doc.dr. Lidija Slemenik Perše

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - TENA ŽUŽEK

19.03.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 19. 3. 2019 ob 11.00 uri bo kandidatka

 

 

Tena Žužek

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Metode in orodja sočasnega inženiringa

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Janez Kušar

somentor:  doc.dr. Tomaž Berlec

 

 

 

komisija:   

- izr.prof.dr. Janez Kušar,

- doc.dr. Tomaž Berlec,

- prof.dr. Peter Butala

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!

 

 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - JERNEJ MUNIH

26.02.2019


O B V E S T I L O

 

 

V torek, 26. 2. 2019 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Jernej Munih

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Pregled metod za numerične analize volumetričnih strojev in dosedanjih raziskav na zobniški črpalki z nagibno ploščo

 

 

mentor:     prof.dr. Matevž Dular

somentor:  prof.dr. Marko Hočevar

 

 

komisija:   

- prof.dr. Matevž Dular

- prof.dr. Marko Hočevar

- izr.prof.dr. Jurij Prezelj

- doc.dr. Martin Petkovšek

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - TOMAŽ BREGAR

22.02.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 22. 2. 2019 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Tomaž Bregar

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Eksperimentalno modeliranje kontakta med podstrukturami v frekvenčni domeni

 

 

 

mentor:     prof.dr. Miha Boltežar

somentor:  izr.prof.dr. Gregor Čepon

 

 

 

komisija:   

- prof.dr. Miha Boltežar,

- izr.prof.dr. Gregor Čepon,

- izr.prof.dr. Jurij Prezelj

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - DALIBOR PERUŠKO

20.02.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 20. 2. 2019 ob 12.00 uri bo kandidat

 

 

Dalibor Peruško

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Meroslovna validacija merilnega sistema za prevzem ukapljevinjenega plina

 

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Ivan Bajsić

 

 

 

komisija:   

- izr.prof.dr. Ivan Bajsić

- prof.dr. Mihael Sekavčnik

- prof.dr. Iztok Golobič

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Mentor leta 2018

12.02.2019


Spoštovani,

 

 

Društvo Mlada akademija bo v marcu že desetič zapored podelilo nagrado “Mentor leta 2018”, ki je namenjena najboljšim slovenskim mentorjem doktorskih študentov.

Pravico do predlaganja svojega mentorja oz. mentorice imajo vsi doktorski študenti, ki so se vpisali na študij leta 2016 ali prej, in nekdanji doktorski študenti, ki so zagovarjali doktorsko disertacijo leta 2016 ali kasneje.

Predlogi se zbirajo preko spletnega obrazca. Na podstrani Mentor leta je objavljena tudi vloga v angleškem jeziku in pravilnik (PDF).

 

Rok za vložitev nominacij je podaljšan do petka, 15. februarja 2019.

Nagrada bo podeljena na zaključni prireditvi v drugi polovici marca 2019.

 

 

Vabljeni!

 

Študentski referat

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - TADEJ KOCJAN

29.01.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 29. 1. 2019 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Tadej Kocjan

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Pregled področja obratovalne trdnosti elastomernih materialov

 

 

mentor:     prof.dr. Marko Nagode

 

 

komisija:   

- prof.dr. Marko Nagode, 

- doc.dr. Miha Brojan,

- doc.dr. Lidija Slemenik Perše

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - PRIMOŽ OGRINEC

07.01.2019


 

O B V E S T I L O

 

 

V ponedeljek, 7. 1. 2019 ob 11.00 uri bo

 

 

PRIMOŽ OGRINEC

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Impulzne obremenitve v vibracijskem utrujanju

 

 

 

Mentor:        prof. dr. Janko Slavič               

Somentor:    prof. dr. Miha Boltežar

 

 

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Marko Nagode - predsednik

-     doc. dr. Gregor Čepon

-     prof. dr. Nenad Gubeljak (UM, FS)  

-     prof. dr. Janko Slavič – mentor kot pridružen član

-     prof. dr. Miha Boltežar – mentor kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                                               Prof. dr. Andrej Kitanovski,

                                                                               prodekan za pedagoško dejavnost

                                                                               II. in III. stopnje.

                           

 

Datum: 20. 12. 2018

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MITJA VARL

28.12.2018


 

O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 28. 12. 2018 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Mitja Varl

 

 

Zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Metoda za povečevanje robustnosti konstrukcijskega procesa v individualni proizvodnji

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Jože Tavčar

somentor: prof.dr. Jožef Duhovnik

 

 

komisija:   

izr.prof.dr. Jože Tavčar,

prof.dr. Jožef Duhovnik,

prof.dr. Marko Starbek

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - PRIMOŽ OGRINEC

18.12.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 18. 12. 2018 ob 12.30 uri bo kandidat

 

 

Primož Ogrinec

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Impulzne obremenitve v vibracijskem utrujanju

 

 

mentor:     prof.dr. Miha Boltežar

 

 

 

komisija:   

prof.dr. Miha Boltežar,

prof.dr. Janko Slavič,

prof.dr. Marko Nagode

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

INVENTURA KNJIŽNICE FS

23.11.2018


 

Spoštovani,

 

V zadnjem tednu novembra, 26. – 30. 11. 2018, bo v Knjižnici FS potekala INVENTURA.

 

Izposoja knjižničnega gradiva se bo v petek, 23. 11. 2018, zaključila ob 14:00.

Med 26. in 30. novembrom 2018 si bo mogoče izposoditi le knjige in učbenike iz čitalnice (oznaka v signaturi Č). Vračilo bo mogoče s ponedeljkom, 03. 12. 2018. Zamudnina se med 26. in 30. novembrom 2018 NE BO obračunavala.

 

PRODAJA UČBENIKOV IN KNJIG ZALOŽBE FS BO V ČASU INVENTURE POTEKALA NEMOTENO!

 

 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje!

 

Vaša Knjižnica FS

 

nazaj na seznam

ŽVAR BAŠKOVIČ URBAN - zagovor seminarja (v angleščini)

23.11.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 23. 11. 2018 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Urban Žvar Baškovič

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Advanced combustion concepts with innovative waste derived and renewable fuels

 

 

mentor:     prof.dr. Tomaž Katrašnik

somentor:  prof. dr. Stefan Jakubek (TU, Dunaj, Avstrija)

 

 

komisija:   

- prof.dr. Tomaž Katrašnik,

- prof.dr. Janez Diaci,

- izr.prof.dr. Primož Podržaj

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi in bo potekal v angleškem jeziku.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

JEREB TEJA - zagovor seminarja

22.11.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V četrtek, 22. 11. 2018 ob 13.00 uri bo kandidatka

 

 

Teja Jereb

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Robotsko podprti laserski medicinski sistemi

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Matija Jezeršek

 

 

 

komisija:   

- izr.prof.dr. Matija Jezeršek,

- prof.dr. Niko Herakovič,

- prof.dr. Igor Škrjanc (UL, FE)       

       

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

LUZNAR JANEZ - zagovor seminarja

16.11.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 16. 11. 2018 ob 8.30 uri bo kandidat

 

 

Janez Luznar

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Numerično simuliranje hrupa motorja pri vzbujanju s pulzno-širinsko modulacijo

 

 

 

mentor:     prof.dr. Miha Boltežar

somentor:  prof.dr. Janko Slavič 

 

 

 

komisija:   

- prof.dr. Miha Boltežar,

- prof.dr. Janko Slavič,

- prof.dr. Damijan Miljavec (UL, FE)

       

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

BOBIČ MIHA - zagovor seminarja

15.11.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V četrtek, 15. 11. 2018 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

mag. Miha Bobič

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Razvoj merilnega sistema za preizkušanje sklopljenega krmilno-merilnega sistema tlačno - temperaturne regulacije

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Ivan Bajsić

 

 

 

komisija:   

- izr.prof.dr. Ivan Bajsić,

- prof.dr. Vincenc Butala,

- prof.dr. Iztok Golobič,

- prof.dr. Vanja Ambrožič (UL, FE)  

       

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

DUGAR JAKA - zagovor seminarja

07.11.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 7. 11. 2018 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Jaka Dugar

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Analiza vpliva tehnologije odrezavanja keramičnih materialov na končno kakovost izdelkov

 

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Franci Pušavec

 

 

 

komisija:    izr.prof.dr. Franci Pušavec,

                 prof.dr. Roman Šturm,

                 prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

DUGAR JAKA - zagovor seminarja - ODPOVEDAN

30.10.2018


O B V E S T I L O

V torek, 30. 10. 2018 ob 11.00 uri bo kandidat

Jaka Dugar

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Analiza vpliva tehnologije odrezavanja keramičnih materialov na končno kakovost izdelkov

mentor:     izr.prof.dr. Franci Pušavec

komisija:   

- izr.prof.dr. Franci Pušavec,

- prof.dr. Roman Šturm,

- prof.dr. Mitjan Kalin

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Vabljeni! 

nazaj na seznam

OSELI ALEN - predstavitev dr. teme

26.10.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 26. 10. 2018 ob 10.00 uri bo

 

 

ALEN OSELI

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Vpliv ogljikovih nano cevk na vedenje polimernih materialov v talini in trdnem stanju

 

 

 

Mentorica:    doc. dr. Lidija Slemenik Perše

 

 

 

Komisija:

 

-      doc. dr. Nikolaj Mole - predsednik

-      izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak

-      izr. prof. dr. Miroslav Huskić (KI, Ljubljana)      

-      doc. dr. Lidija Slemenik Perše (mentorica) – pridružena članica

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

NAVODILA IN OBRAZCI ZA VPIS V VIŠJI LETNIK DOKTORSKEGA ŠTUDIJA - III. STOPNJE v š.l. 2018/2019

28.09.2018


Navodila za vpis v višji letnik - glej priloge

Uredba o sofinanciranju doktorskega študija

 

Priloge:
OBVESTILO O VPISU V VIŠJI LETNIK za š.l. 2018/2019 - dopis
Izjava mentorja o plačilu šolnine - DRUGI LETNIK - velja le za mlade raziskovalce na fakulteti
Izjava mentorja o plačilu šolnine - TRETJI LETNIK - velja le za mlade raziskovalce na fakulteti
Izjava mentorja o plačilu šolnine - DODATNI LETNIK - velja le za mlade raziskovalce na fakulteti
Pogodba o izobraževanju - DRUGI LETNIK - velja za vse vpisane v 2. letnik - izpolniti v DVEH IZVODIH
Pogodba o izobraževanju - TRETJI LETNIK - velja za vse vpisane v 3. letnik - izpolniti v DVEH IZVODIH
Pogodba o pristopu k dolgu za DRUGI LETNIK (le pri plačilu s strani tretje osebe (npr. podjetja)) - izpolniti v DVEH IZVODIH
Pogodba o pristopu k dolgu za TRETJI LETNIK (le pri plačilu s strani tretje osebe (npr. podjetja)) - izpolniti v DVEH IZVODIH
Predlog za napotitev na izobraževanje - velja za zaposlene na FS - razen za MR
Soglasje o sofinanciranju dr. študija za š.l. 2018/2019 - DRUGI LETNIK
Soglasje o sofinanciranju dr. študija za š.l. 2018/2019 - TRETJI LETNIK
Vloga za nadaljevanje in dokončanje študija (predložiti v ŠR za obravnavo na KDŠ, če je od zadnjega vpisa v letnik preteklo dve leti ali več)

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - TADEJ NOVAKOVIĆ

24.09.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 24. 9. 2018 ob 8.30 uri bo kandidat

 

 

Tadej Novaković

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Vpliv aerodinamike aksialnih ventilatorjev na njihove akustične lastnosti

 

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Jurij Prezelj

 

 

 

komisija:   

- izr.prof.dr. Jurij Prezelj,

- prof.dr. Marko Hočevar,

- izr.prof.dr. Jože Kutin

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - JURIJ GOSTIŠA

24.09.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 24. 9. 2018 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Jurij Gostiša

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Disipacija energije na vstopu centrifugalnega ventilatorja

 

 

 

mentor:     prof.dr. Marko Hočevar

 

 

 

komisija:   

- prof.dr. Marko Hočevar,

- izr.prof.dr. Jurij Prezelj,

- prof.dr. Mihael Sekavčnik

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - ANDREJA MALUS

18.09.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 18. 9. 2018 ob 9.00 uri bo kandidatka

 

 

Andreja Malus

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Porazdeljeno krmiljenje kibernetsko-fizičnih proizvodnih sistemov

 

 

 

mentor:     prof.dr. Peter Butala

somentor: doc.dr. Rok Vrabič

 

 

komisija:   

- prof.dr. Peter Butala, 

- doc.dr. Rok Vrabič,

- prof.dr. Edvard Govekar

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-B.

 

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - METKA ŠTEFE

18.09.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 18. 9. 2018 ob 10.00 uri bo kandidatka

 

 

Metka Štefe

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Merilni sistem za dinamično umerjanje merilnikov tlaka

 

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Jože Kutin

 

 

 

komisija:   

- izr.prof.dr. Jože Kutin,

- prof.dr. Iztok Golobič,

- doc.dr. Drago Bračun

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - ŽIGA LAMPRET

17.09.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 17. 9. 2018 ob 9.30 uri bo

 

 

ŽIGA LAMPRET

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Določitev parametrov toplotnega okolja za subpopulacijo ostarelih

 

 

 

Mentor:        doc. dr. Matjaž Prek                 

Somentor:    doc. dr. Andrej Bombač

Somentor:     viš. znanst. sod. dr Mitja Luštrek (IJS)

 

 

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Iztok Golobič – predsednik

-     izr. prof. dr. Metoda Dodič Fikfak (UKC)

-     doc. dr. Mateja Dovjak (UL, FGG)

-     doc. dr. Matjaž Prek – mentor

-     doc. dr. Andrej Bombač – somentor

-     viš. znanst. sod. dr Mitja Luštrek (IJS) - somentor

 

 

Predstavitev bo v predavalnici II/3B.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - ANDREJ PODNAR

17.09.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 17. 9. 2018 ob 9.30 uri bo

 

 

ANDREJ PODNAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Vpliv oblike profila lopatice gonilnika Kaplanove turbine na kavitacijo

 

 

 

Mentor:        prof. dr. Marko Hočevar

 

 

 

Komisija:

 

-         prof. dr. Mihael Sekavčnik

-         prof. dr. Matevž Dular

-         doc. dr. Ignacijo Biluš (UM, FS)

-         prof. dr. Marko Hočevar - mentor

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici II/3A.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - JURE NOVAK

14.09.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 14. 9. 2018 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Jure Novak

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Laserko povzročeni dielektrični preboj v oftalmologiji

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Rok Petkovšek

somentor: doc.dr. Tomaž Požar

 

 

 

komisija:   

- izr.prof.dr. Rok Petkovšek,

- doc.dr. Tomaž Požar,

- prof.dr. Janez Diaci,

- izr.prof.dr. Boris Majaron (IJS)

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - JURE SALOBIR

13.09.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V četrtek, 13. 9. 2018 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Jure Salobir

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Metode in principi konstruiranja izdelkov za male serije

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Jože Tavčar

somentor:  prof.dr. Jožef Duhovnik

 

 

 

komisija:   

- izr.prof.dr. Jože Tavčar,

- prof.dr. Jožef Duhovnik,

- prof.dr. Janez Kopač

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - BLAŽ TAŠIČ MUC

13.09.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V četrtek, 13. 9. 2018 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Blaž Tašič Muc

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Optodinamsko generirani fokusirani tlačni valovi globoko pod obsevano površino

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Matija Jezeršek

 

 

komisija:   

- izr.prof.dr. Matija Jezeršek, 

- prof.dr. Janez Diaci,

- izr.prof.dr. Ivan Bajsić,

- prof.dr. Irena Drevenšek Olenik (UL, FMF)

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-B.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - LUKA ČERNE

13.09.2018


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 13. 9. 2018 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Luka Černe

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Analiza hibridnega pikosekundnega laserja

 

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Rok Petkovšek

 

 

 

komisija:   

- izr.prof.dr. Rok Petkovšek,

- prof.dr. Janez Diaci,

- izr.prof.dr. Matija Jezeršek

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - ERVIN STRMČNIK

11.09.2018


O B V E S T I L O

 

 

V torek, 11. 9. 2018 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Ervin Strmčnik,

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Analiza delovanja orbitalnega hidravličnega motorja in določitev njegovih najpomembnejših karakteristik-rezultati triboloških testov

 

 

mentor:     doc.dr. Franc Majdič

somentor:  prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

komisija:   

- doc.dr. Franc Majdič,

- prof.dr. Mitjan Kalin,

- izr.prof.dr. Ivan Bajsić

 

 

Zagovor bo vLeskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - DOMEN GORJUP

07.09.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 7. 9. 2018 ob 12.00 uri bo

 

 

DOMEN GORJUP

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Identifikacija prostorskih obratovalnih oblik nihajočih struktur z uporabo ene hitre kamere

 

 

 

Mentor:        prof. dr. Janko Slavič               

Somentor:    prof. dr. Miha Boltežar

 

 

 

Komisija:

 

-     izr. prof. dr. Matija Jezeršek

-     doc. dr. Miroslav Halilovič

-     prof. dr. Boštjan Likar (UL, FE)

-     prof. dr. Janko Slavič –mentor

-     prof. dr. Miha Boltežar - somentor

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnci IV/3A.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - MIŠA OBLAK

07.09.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 7. 9. 2018 ob 10.00 uri bo

 

 

MIŠA OBLAK

 

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

Vibroakustična analiza sklopljenega Helmholtzovega resonatorja v kapljevinskem mediju

 

 

 

Mentor:        prof. dr. Miha Boltežar

 

 

 

Komisija:

 

-       prof. dr. Marko Hočevar - predsednik

-       doc. dr. Gregor Čepon

-       prof. dr. Matjaž Hriberšek (UM, FS)

-       prof. dr. Miha Boltežar (mentor)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici IV/3A.

 

 

Vabljeni!

 

 

 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - PETER ZOBEC

04.09.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 4. 9. 2018 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Peter Zobec

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Simuliranje utrujenostne poškodbe z uporabo mehanike kontinuuma za poškodovane materiale

 

 

 

mentor:     prof.dr. Jernej Klemenc

 

 

 

komisija:   

-  prof.dr. Jernej Klemenc,

-  prof.dr. Marko Nagode,                                         

-  prof.dr. Janko Slavič

  

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MIŠA OBLAK

31.08.2018


O B V E S T I L O

 

 

V petek, 31.8.2018 ob 8.30 uri bo kandidatka

 

 

Miša OBLAK

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Dušenje nizkofrekvenčnega tonalnega hrupa z resonatorjem v kapljevinskem mediju

 

 

 

mentor:     prof.dr. Miha Boltežar

 

 

 

komisija:   

- prof.dr. Miha Boltežar,

- prof.dr. Branko Širok,

- doc.dr. Gregor Čepon

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - LUKA LORBEK

30.08.2018


O B V E S T I L O

V četrtek, 30. 8. 2018 ob 9.00 uri bo kandidat

Luka Lorbek

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Matematično modeliranje hladilnih sistemov

mentor:     prof. dr. Alojz Poredoš

somentor:  prof. dr. Andrej Kitanovski

komisija:   

- prof. dr. Alojz Poredoš,

- prof. dr. Andrej Kitanovski,

- prof. dr. Božidar Šarler,

- prof. dr. Matevž Dular

Zagovor bo v predavalnici II/4.

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - JAKA GORTNAR

18.07.2018


O B V E S T I L O

 

V petek, 27.7.2018 ob 08.30 uri bo kandidat

 

 

Jaka GORTNAR

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Turbulentna disipacija energije v elementih pretočnega trakta radialnega ventilatorja

 

 

mentor:     prof.dr. Branko Širok

somentor:  prof.dr. Marko Hočevar

 

 

komisija:    prof.dr. Branko Širok

                 prof.dr. Marko Hočevar
                 prof.dr. Mihael Sekavčnk

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3A.

  

 

 

 

               

         

Prof.dr. Andrej Kitanovski

prodekan za pedagoško dejavnost

II. in III. stopnje

 

 

Datum: 19.7.2018

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - BLAŽ TAŠIČ MUC

13.07.2018


O B V E S T I L O

 

 

V petek, 13. 7. 2018 ob 10:00 uri bo

 

 

BLAŽ TAŠIČ MUC

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Laserska generacija optodinamskih pojavov globoko pod obsevano površino

 

 

Mentor:        izr. prof. dr. Matija Jezeršek

 

 

Komisija:

 

-     izr. prof. dr. Rok Petkovšek  -predsednik

-     prof. dr. Janez Diaci

-     prof. dr. Janez Štrancar (IJS)

-     izr. prof. dr. Matija Jezeršek (mentor)

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MATJAŽ KOS

04.07.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 4. 7. 2018 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Matjaž Kos

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Izmera natančnosti adaptivnega laserskega daljinskega varjenja

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Matija Jezeršek

somentor:  doc.dr. Damjan Klobčar

 

 

 

komisija:    izr.prof.dr. Matija Jezeršek,

                 doc.dr. Damjan Klobčar,

                 doc.dr. Drago Bračun,

                 prof.dr. Janez Diaci

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - LUKA STERLE

28.06.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V četrtek, 28. 6. 2018 ob 13.00 uri bo

 

 

LUKA STERLE

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Določitev osnovnih karakteristik kriogenega odrezavanja z uvedbo trdnih maziv

 

 

 

Mentor:        izr. prof. dr. Franci Pušavec                

Somentor:    prof. dr. Mitjan Kalin

 

 

 

Komisija:

 

-       prof. dr. Iztok Golobič - predsednik

-       izr. prof. dr. Joško Valentinčič

-       prof. dr. Maja Remškar (IJS)

-       izr. prof. dr. Franci Pušavec (mentor)

-       prof. dr. Mitjan Kalin (somentor)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici III/3A.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - RAGUNANTH VENKATESH

27.06.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 27. 6. 2018 ob 16.00 uri bo kandidat

 

 

Ragunanth Venkatesh

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Apparatus for measuring friction in granular materials using digital image correlation – Optical Granular Friction Analyzer

 

 

mentor:     prof.dr. Edvard Govekar              

somentor:  prof.dr. Arkady Voloshin (Lehigh University, ZDA)

 

 

 

komisija:   

prof.dr. Edvard Govekar,

prof.dr. Arkady Voloshin (Lehigh University, ZDA)

izr.prof.dr. Jože Kutin

 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi in bo potekal v angleškem jeziku.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - ROK MARKEŽIČ

19.06.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 19. 6. 2018 ob 10.00 uri bo

 

 

ROK MARKEŽIČ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Napovedovanje lastnosti orodnih jekel za delo v vročem stanju pri pogojih cikličnega toplotnega obremenjevanja

 

 

 

Mentor:        prof. dr. Roman Šturm             

Somentor:    doc. dr. Nikolaj Mole

 

 

 

Komisija:

 

-       prof. dr. Marko Nagode - predsednik

-       doc. dr. Miroslav Halilovič

-       prof. dr. Franc Zupanič (UM, FS)

-       prof. dr. Roman Šturm - mentor

-       doc. dr. Nikolaj Mole - somentor

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - JURE MUROVEC

15.06.2018


 

O B V E S T I L O

 

 

V petek, 15. 6. 2018 ob 13.00 uri bo

 

 

JURE MUROVEC

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Avtonomni sistemi za klasifikacijo virov hrupa na osnovi prostorskega filtriranja

 

 

Mentor:        izr. prof. dr. Jurij Prezelj

 

 

Komisija:

 

-       prof. dr. Marko Hočevar – predsednik

-       izr. prof. dr. Jurij Prezelj

-       izr. prof. dr. Primož Podržaj

-       prof. dr. Kristian Jambrošić (FSB Zagreb, Hrvaška)

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - PETER ZAKŠEK

14.06.2018


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 14. 6. 2018 ob 13.00 uri bo

 

 

PETER ZAKŠEK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Izboljšan prenos toplote pri mehurčkastem vrenju binarne zmesi na strukturiranih površinah

 

 

Mentor:        prof. dr. Iztok Golobič

 

 

Komisija:

 

-       doc. dr. Peter Gregorčič  - predsednik

-       izr. prof. dr. Jože Kutin

-       izr. prof. dr. Janez Štrancar (UM, FNM)

-       prof. dr. Iztok Golobič - mentor

 

 

Predstavitev bo v predavalnici III/3A.

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - DAMIJAN ZORKO

12.06.2018


O B V E S T I L O

V torek, 12. 6. 2018 ob 11.00 uri bo

DAMIJAN ZORKO

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Dotik bokov S-ozobja z upoštevanjem povečane deformacije zob

 

Mentor:        prof. dr. Jožef Duhovnik                     

Somentor:    izr. prof. dr. Jože Tavčar

Komisija:

-       prof. dr. Marko Nagode - predsednik

-       doc. dr. Miha Brojan

-       prof. dr. Zoran Ren (UM, FS)

-       prof. dr. Jožef Duhovnik (mentor)

-       izr. prof. dr. Jože Tavčar (somentor)

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi.

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - Ragunanth Venkatesh - odpovedan

07.06.2018


O B V E S T I L O

V ponedeljek, 18. 6. 2018 ob 16.00 uri bo kandidat

Ragunanth Venkatesh

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Apparatus for measuring friction in granular materials using digital image correlation – Optical Granular Friction Analyzer

mentor:     prof.dr. Edvard Govekar              

somentor:  prof.dr. Arkady Voloshin (Lehigh University, ZDA)

komisija:    prof.dr. Edvard Govekar,

prof.dr. Arkady Voloshin (Lehigh University, ZDA)

                 izr.prof.dr. Jože Kutin

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi in bo potekal v angleškem jeziku.

                                                                     Prof. dr. Andrej Kitanovski,

                                                                     prodekan za pedagoško dejavnost

                                                                     II. in III. stopnje

Datum: 7. 6. 2018

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - MAJA TURK

04.06.2018


O B V E S T I L O

 

 

V ponedeljek, 4. 6. 2018 ob 10.00 uri bo

 

 

MAJA TURK

 

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

Samo-konfiguracija delovnega mesta s sodelovanjem delavca

 

 

Mentor:        prof. dr. Niko Herakovič

 

 

Komisija:

 

-       izr. prof. dr. Janez Kušar - predsednik

-       prof. ddr. Janez Žerovnik

-       izr. prof. dr. Marjan Leber (UM, FS)

-       prof. dr. Niko Herakovič (mentor)

 

 

Predstavitev bo v predavalnici II/3B.

 

 

Vabljeni! 

 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - TOMO VELDIN

01.06.2018


O B V E S T I L O

 

 

V petek, 1. 6. 2018 ob 12.30 uri bo

 

 

TOMO VELDIN

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Končni elementi za simulacijo gibanja tankih lupin na elastičnih substratih

 

 

Mentor:        doc. dr. Miha Brojan                 

Somentor:    prof. dr. Boštjan Brank (UL, FGG)

 

 

Komisija:

 

-       prof. dr. Jernej Klemenc – predsednik

-       doc. dr. Miroslav Halilovič

-       izr. prof. dr. Marko Kegl (UM, FS)

-       doc. dr. Miha Brojan – mentor

-       prof. dr. Boštjan Brank (UL, FGG) - somentor

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - KARIMI AKO (v ang. jeziku)

31.05.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V četrtek, 31. 5. 2018 ob 10.30 uri bo

 

 

AKO KARIMI

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Forming of load oriented composite parts with multi scale core topology

(slo: Preoblikovanje kompozitnih obremenitvam prilagojenih izdelkov z večnivojsko topologijo jedra)

 

 

Mentor:        izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak            

Somentor:    doc. dr. Nikolaj Mole

 

 

 

Komisija:

 

-       prof. dr. Roman Šturm – predsednik

-       doc. dr. Miroslav Halilovič

-       izr. prof. dr. Igor Drstvenšek (UM, FS)

-       izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak – mentor

-       doc. dr. Nikolaj Mole - somentor

 

 

 

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku v LESKOVARJEVI SOBI.

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - ROMAN SATOŠEK

30.05.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 30. 5. 2018 ob 12.00 uri bo

 

 

ROMAN SATOŠEK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Določevanje vpliva vtiskovanja krogle na napetost tečenja in preoblikovalnost anizotropnih materialov v prilagodljivih preoblikovalnih sistemih

 

 

Mentor:        izr.prof.dr. Tomaž Pepelnjak       

  

 

Komisija:

 

-       prof. dr. Roman Šturm - predsednik

-       prof. dr. Niko Herakovič

-       doc. dr. Miha Brojan

-       prof. dr. Zoran Ren (UM, FS)

-       izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak - mentor

 

 

Predstavitev bo v predavalnici II/3B.

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - TOMO VELDIN

18.05.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 18. 5. 2018 ob 7.30 uri bo kandidat

 

 

Tomo Veldin

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Enostaven model končnega elementa za opis deformacijskega stanja lupine na elastični podlagi

 

 

mentor:     doc.dr. Miha Brojan

 

 

 

komisija:   

- doc.dr. Miha Brojan,

- prof.dr. Jernej Klemenc,

- prof.d. Boštjan Brank (UL, FGG)

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-B.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev doktorske teme - PETER ZOBEC

16.05.2018


O B V E S T I L O

 

V sredo, 16. 5. 2018 ob 11:00 uri bo

 

PETER ZOBEC

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Napovedovanje dobe trajanja izdelkov z upoštevanjem tehnološke zgodovine in inkrementalnim računanjem poškodbe

 

 

Mentor: prof. dr. Jernej Klemenc

 

 

Komisija:

prof. dr. Marko Nagode - predsednik
izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak

prof. dr. Srečko Glodež (UM, FS)

prof. dr. Jernej Klemenc – mentor


 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

Vabljeni!                                                             

                                                                                      

                           

nazaj na seznam

VABILO na delavnico SODOBNI EVROPSKI BONTON

15.05.2018


VABILO na delavnico SODOBNI EVROPSKI BONTON

 

KJE: UL, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, Ljubljana v Diplomski sobi

KDAJ: 15. maj 2018 ob 16.00 uri

 

Novosti v poslovnem svetu, odnos moški, ženska, zasebno življenje, vrača se romantika,…

Zakaj potrebujemo pravila lepega vedenja, kaj je bonton, kaj protokol?

 

BREZPLAČNO!

 

 

Priloge:
Več informacij in prijava

nazaj na seznam

VABILO na delavnico PREPRIČLJIVA PREDSTAVITEV ...

09.05.2018


Delavnica:   PREPRIČLJIVA PREDSTAVITEV DIPLOMSKE NALOGE, SEMINARSKE NALOGE ALI PROJEKTA

KJE:   FS, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana v predavalnici II/2

KDAJ:  9. maj 2018, ob 15.30

 

KARIERNI CENTRI UNIVERZE V LJUBLJANI in FS

vabita na delavnico kjer se boste naučili strukturirati nastop in se pripraviti nanj, prilagoditi stil nastopa različnim tipom slušateljev, spoznali boste osnovne komunikacijske in retorične zakonitosti, vadili vzpostavitev stika s slušatelji, načrtovali ustrezno govorico telesa govornika in spoznali tehnike sproščanja pred nastopom.

Delavnica predvideva vaje udeležencev pred skupino; tako samostojno kot v skupinah, zato prinaša veliko praktičnih znanj in novih pozitivnih izkušenj.

Delavnico bo vodila Helena Zajec, ki je NLP trenerka z mednarodno INLPTA licenco, NLP mojstrica in NLP Praktik z usposabljanji s področja Nenasilne komunikacije in Moderatorstva. Izvaja izobraževanja s področja osebne in poslovne komunikacije, čustvene stabilnosti, prodaje in osebnega razvoja in je na več 50 izobraževanjih šolala že preko 600 slušateljev.

Deluje tudi kot osebni in poslovni coach in tako omogoča svojim slušateljem hitrejšo pot do aktivacije novih znanj v praksi.

 

BREZPLAČNO!

 

Priloge:
Več informacij in prijava

nazaj na seznam

Predstavitev doktorske teme - MATEVŽ RESMAN

08.05.2018


O B V E S T I L O

V torek, 8. 5. 2018 ob 11:30 uri bo


MATEVŽ RESMAN

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Metodologija načrtovanja in snovanja  pametnih tovarn na osnovi digitalnih modelov

Mentor:  prof. dr. Niko Herakovič    
Somentor:  prof. dr. Peter Butala

Komisija:

izr. prof. dr. Janez Kušar - predsednik
doc. dr. Rok Vrabič
prof. dr. Borut Buchmeister (UM, FS)
prof. dr. Niko Herakovič - mentor
prof. dr. Peter Butala - somentor


Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI 1/2.

Vabljeni!

                                                                      prof. dr. Andrej Kitanovski
                                                                 prodekan za pedagoško dejavnost
                                                                        II. in III. stopnje

nazaj na seznam

Predstavitev doktorske teme - mag. IVAN MARC

08.05.2018


O B V E S T I L O

V torek, 8. 5. 2018 ob 13:00 uri bo

mag. IVAN MARC


javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Ocena učinkov in tveganj pri uvedbi vitkosti v proizvodno podjetje

Mentor:  izr. prof. dr. Janez Kušar    
Somentor:  doc. dr. Tomaž Berlec

Komisija:

prof. dr. Niko Herakovič - predsednik
doc. dr. Drago Bračun
prof. dr. Borut Buchmeister (UM, FS)
izr. prof. dr. Janez Kušar - mentor
doc. dr. Tomaž Berlec - somentor


Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI 1/2.

Vabljeni!
                                                                                          prof. dr. Andrej Kitanovski
                                                                                  prodekan za pedagoško dejavnost 
                                                                                           II. in III. stopnje
   

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - MATJAŽ KOS

17.04.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 17. 4. 2018 ob 14.00 uri bo


MATJAŽ KOS

 


javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Adaptivni laserski daljinski obdelovalni sistem s triangulacijsko povratno zanko

 

 

Mentor:  izr. prof. dr. Matija Jezeršek    
Somentor:  doc. dr. Damjan Klobčar

 

 

Komisija:

- prof. dr. Janez Diaci
- izr. prof. dr. Rok Petkovšek
- doc. dr. Tomaž Vuherer (UM, FS)
- izr. prof. dr. Matija Jezeršer (mentor, pridružen član)
- doc. dr. Damjan Klobčar (somentor, pridružen član)

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni!

 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - BRANISLAV PANIĆ

13.04.2018


O B V E S T I L O

 

V petek, 13. 4. 2018 ob 11.30 uri bo


BRANISLAV PANIĆ


javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Doprinos h Gaussovim mešanim modelom za potrebe klasifikacije na področju obratovalne trdnosti

 

Mentor:  prof. dr. Marko Nagode    
Somentor:  prof. dr. Jernej Klemenc

 

Komisija:

prof. dr. Edvard Govekar
prof. ddr. Janez Žerovnik
prof. dr. Zoran Ren (UM, FS)
prof. dr. Marko Nagode (mentor, pridružen član)
prof. dr. Jernej Klemenc (somentor, pridružen član)

 

Predstavitev bo v predavalnici III/3A.

Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MIHA KENDA

12.04.2018


O B V E S T I L O

 

V četrtek, 12. 4. 2018 ob 9.00 uri bo kandidat


Miha Kenda


zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Sistemi nadzora laserskega varjenja


mentor:  doc.dr. Damjan Klobčar
somentor: doc.dr. Drago Bračun

 

komisija:  
- doc.dr. Damjan Klobčar,
- doc.dr. Drago Bračun,
- izr.prof.dr. Matija Jezeršek


Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

Delavnica Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki

11.04.2018


V A B I L O

 

Arhiv družboslovnih podatkov v sredo, 11. aprila 2018, na Fakulteti za družbene vede organizira brezplačno delavnico za raziskovalce in doktorske študente na temo Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki.

Vsebina delavnice:
- zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov
- vloga etičnih komisij
- soglasja udeležencev v raziskavi
- anonimizacija podatkov (kvantitativnih in kvalitativnih)
- avtorske pravice in različni režimi dostopa do podatkov
- varna hramba in šifriranje podatkov

Vodili jo bodo dr. Scott Summers, UK Data Service, dr. Sonja Bezjak in mag. Irena Vipavc Brvar, ADP.

Prijavite se lahko tukaj.

 

Študentski referat

 

nazaj na seznam

Zagovor II. seminarja (star program) - ANA STOJANOVIĆ

13.10.2011


V èetrtek, 13. oktobra 2011 ob 15.00 uri bo kandidatka

 

 

Ana Stojanoviæ, univ.dipl.inž.

 

zagovarjala drugi podiplomski seminar z naslovom:

 

Mehanske lastnosti vratnih ligamentov

 

 

Mentor: prof.dr. Ivan Prebil

So-mentor: prof.dr. Igor Emri

 

 

komisija:    

prof.dr. Ivan Prebil

prof.dr. Igor Emri

prof.dr. Jože Balažic (UL, MF)

 

Zagovor bo v uèilnici  III/2.

Zagovor seminarja (III. stopnja) - TADEJ KRANJC

12.10.2011


V torek, 11. 10. 2011 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Tadej Kranjc, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Piezoelektrièno zaznavalo specifiènih deformacij v eksperimentalni modalni analizi

 

mentor: prof.dr. Miha Boltežar

 

 

komisija:   prof.dr. Miha Boltežar

                prof.dr. Mirko Èudina

                prof.dr. Franc Kosel

 

 

Zagovor bo potekal v Leskovarjevi sobi.

Zagovor I. seminarja (III. stopnja) - MARKO JERMAN

06.10.2011


V èetrtek, 6. 10. 2011 ob 14.00 uri bo kandidat

 

 

Marko Jerman, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Pregled literature in zasnova merilnega mesta za obdelavo s kriogenim vodnim curkom

 

 

mentor:     prof.dr. Mihael Junkar     

so-mentor: doc.dr. Henri Orbaniæ 

 

 

komisija:

 

prof.dr. Mihael Junkar

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

prof.dr. Alojz Poredoš

 

Zagovor bo v uèilnici IV/3-A.

 

Predstavitev dr. teme - MIHA PIRNAT

06.10.2011


V  èetrtek, 6. 10. 2011 ob 10.30 uri bo

 

 

Miha Pirnat, univ.dipl.inž.

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Vibro-akustièna karakterizacija sestavljenih struktur

 

 

Mentor:      prof.dr. Miha Boltežar

 

 

Komisija:  

prof.dr. Miha Boltežar

prof.dr. Mirko Èudina

prof.dr. Milan Batista (UL, FPP)

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

Predstavitev dr. teme - MARTIN ČESNIK

06.10.2011


V  èetrtek, 6. 10. 2011 ob 9.00 uri bo

 

 

Martin Èesnik, univ.dipl.inž.

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Strukturna dinamika pri vibracijskem utrujanju

 

 

Mentor:      prof.dr. Miha Boltežar

So-mentor: doc.dr. Janko Slaviè

 

 

Komisija:  

prof.dr. Miha Boltežar

doc.dr. Janko Slaviè

prof.dr. Marko Nagode

prof.dr. Milan Batista (UL, FPP)

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

Zagovor I. seminarja (III. stopnja) - ŽIGA GOSAR

05.10.2011


V sredo, 5. 10. 2011 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Žiga Gosar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Eksperimentalna in raèunska doloèitev premiènega stanja mehanizma za preskok sistema

 

 

mentor: prof.dr. Franc Kosel    

 

 

komisija: prof.dr. Franc Kosel,

              izr.prof.dr. Jože Petrišiè,

      prof.dr. Boris Štok

 

Zagovor bo v uèilnici II/3-A.

Predstavitev dr. teme - MATIJA JAVORSKI

04.10.2011


V  torek, 4. 10. 2011 ob 12.00 uri bo

 

 

Matija Javorski, univ.dipl.inž.

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Magnetostriktivno samovzbujena dinamika lameliranih struktur

 

 

Mentor:      prof.dr. Miha Boltežar

So-mentor: doc.dr. Janko Slaviè

 

 

Komisija:  

prof.dr. Miha Boltežar

doc.dr. Janko Slaviè

prof.dr. Franc Kosel

prof.dr. Miran Saje (UL, FGG)

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

Predstavitev dr. teme - DOMEN ROVŠČEK

04.10.2011


V  torek, 4. 10. 2011 ob 13.00 uri bo

 

 

Domen Rovšèek, univ.dipl.inž.

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Normalizacija lastnih oblik v dinamiki majhnih in lahkih struktur na osnovi obèutljivostne analize

 

 

Mentor:      prof.dr. Miha Boltežar

So-mentor: doc.dr. Janko Slaviè

 

 

Komisija:  

 

prof.dr. Miha Boltežar

doc.dr. Janko Slaviè

prof.dr. Franc Kosel

prof.dr. Miran Saje (UL, FGG)

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

 

Zagovor I. seminarja (III. stopnja) - ANDREJ ČEBULAR

29.09.2011


V èetrtek, 29. 9. 2011 ob 14.00 uri bo kandidat

 

 

Andrej Èebular, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Predstavitev izdelave dializnih vreèk na strojih za RF varjenje

 

mentor:     doc.dr. Primož Podržaj

 

 

komisija:   doc.dr. Primož Podržaj,

prof.dr. Janez Diaci in

prof.dr. Janez Tušek

 

 

Zagovor bo v uèilnici II/3-A.

 

Zagovor I. seminarja (III. stopnja) - JANEZ UREVC

28.09.2011


V sredo, 28. 9. 2011 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Janez Urevc, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Doloèitev mehanskega odziva karotidne arterije in vivo z upoštevanjem zaostalega napetostnega stanja

 

 

mentor:     prof.dr. Boris Štok

so-mentor: prof.dr. Milan Brumen (UM, MF)

 

 

komisija:   prof.dr. Boris Štok,

prof.dr. Milan Brumen in

prof.dr. Franc Kosel

 

 

Zagovor bo v uèilnici III/3-A.

 

 

MSDNAA za študijsko leto 2009-10

19.10.2009


MSDNAA za študijsko leto 2009-10 je aktiviran.
Pravila in navodila so na tej povezavi: http://www.fs.uni-lj.si/mma_bin.php?id=2009121515090745