Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - TOMO VELDIN

18.05.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 18. 5. 2018 ob 7.30 uri bo kandidat

 

 

Tomo Veldin

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Enostaven model končnega elementa za opis deformacijskega stanja lupine na elastični podlagi

 

 

mentor:     doc.dr. Miha Brojan

 

 

 

komisija:   

- doc.dr. Miha Brojan,

- prof.dr. Jernej Klemenc,

- prof.d. Boštjan Brank (UL, FGG)

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-B.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev doktorske teme - PETER ZOBEC

16.05.2018


O B V E S T I L O

 

V sredo, 16. 5. 2018 ob 11:00 uri bo

 

PETER ZOBEC

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Napovedovanje dobe trajanja izdelkov z upoštevanjem tehnološke zgodovine in inkrementalnim računanjem poškodbe

 

 

Mentor: prof. dr. Jernej Klemenc

 

 

Komisija:

prof. dr. Marko Nagode - predsednik
izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak

prof. dr. Srečko Glodež (UM, FS)

prof. dr. Jernej Klemenc – mentor


 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

Vabljeni!                                                             

                                                                                      

                           

nazaj na seznam

VABILO na delavnico SODOBNI EVROPSKI BONTON

15.05.2018


VABILO na delavnico SODOBNI EVROPSKI BONTON

 

KJE: UL, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, Ljubljana v Diplomski sobi

KDAJ: 15. maj 2018 ob 16.00 uri

 

Novosti v poslovnem svetu, odnos moški, ženska, zasebno življenje, vrača se romantika,…

Zakaj potrebujemo pravila lepega vedenja, kaj je bonton, kaj protokol?

 

BREZPLAČNO!

 

 

Priloge:
Več informacij in prijava

nazaj na seznam

VABILO na delavnico PREPRIČLJIVA PREDSTAVITEV ...

09.05.2018


Delavnica:   PREPRIČLJIVA PREDSTAVITEV DIPLOMSKE NALOGE, SEMINARSKE NALOGE ALI PROJEKTA

KJE:   FS, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana v predavalnici II/2

KDAJ:  9. maj 2018, ob 15.30

 

KARIERNI CENTRI UNIVERZE V LJUBLJANI in FS

vabita na delavnico kjer se boste naučili strukturirati nastop in se pripraviti nanj, prilagoditi stil nastopa različnim tipom slušateljev, spoznali boste osnovne komunikacijske in retorične zakonitosti, vadili vzpostavitev stika s slušatelji, načrtovali ustrezno govorico telesa govornika in spoznali tehnike sproščanja pred nastopom.

Delavnica predvideva vaje udeležencev pred skupino; tako samostojno kot v skupinah, zato prinaša veliko praktičnih znanj in novih pozitivnih izkušenj.

Delavnico bo vodila Helena Zajec, ki je NLP trenerka z mednarodno INLPTA licenco, NLP mojstrica in NLP Praktik z usposabljanji s področja Nenasilne komunikacije in Moderatorstva. Izvaja izobraževanja s področja osebne in poslovne komunikacije, čustvene stabilnosti, prodaje in osebnega razvoja in je na več 50 izobraževanjih šolala že preko 600 slušateljev.

Deluje tudi kot osebni in poslovni coach in tako omogoča svojim slušateljem hitrejšo pot do aktivacije novih znanj v praksi.

 

BREZPLAČNO!

 

Priloge:
Več informacij in prijava

nazaj na seznam

Predstavitev doktorske teme - MATEVŽ RESMAN

08.05.2018


O B V E S T I L O

V torek, 8. 5. 2018 ob 11:30 uri bo


MATEVŽ RESMAN

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Metodologija načrtovanja in snovanja  pametnih tovarn na osnovi digitalnih modelov

Mentor:  prof. dr. Niko Herakovič    
Somentor:  prof. dr. Peter Butala

Komisija:

izr. prof. dr. Janez Kušar - predsednik
doc. dr. Rok Vrabič
prof. dr. Borut Buchmeister (UM, FS)
prof. dr. Niko Herakovič - mentor
prof. dr. Peter Butala - somentor


Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI 1/2.

Vabljeni!

                                                                      prof. dr. Andrej Kitanovski
                                                                 prodekan za pedagoško dejavnost
                                                                        II. in III. stopnje

nazaj na seznam

Predstavitev doktorske teme - mag. IVAN MARC

08.05.2018


O B V E S T I L O

V torek, 8. 5. 2018 ob 13:00 uri bo

mag. IVAN MARC


javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Ocena učinkov in tveganj pri uvedbi vitkosti v proizvodno podjetje

Mentor:  izr. prof. dr. Janez Kušar    
Somentor:  doc. dr. Tomaž Berlec

Komisija:

prof. dr. Niko Herakovič - predsednik
doc. dr. Drago Bračun
prof. dr. Borut Buchmeister (UM, FS)
izr. prof. dr. Janez Kušar - mentor
doc. dr. Tomaž Berlec - somentor


Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI 1/2.

Vabljeni!
                                                                                          prof. dr. Andrej Kitanovski
                                                                                  prodekan za pedagoško dejavnost 
                                                                                           II. in III. stopnje
   

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - MATJAŽ KOS

17.04.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 17. 4. 2018 ob 14.00 uri bo


MATJAŽ KOS

 


javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Adaptivni laserski daljinski obdelovalni sistem s triangulacijsko povratno zanko

 

 

Mentor:  izr. prof. dr. Matija Jezeršek    
Somentor:  doc. dr. Damjan Klobčar

 

 

Komisija:

- prof. dr. Janez Diaci
- izr. prof. dr. Rok Petkovšek
- doc. dr. Tomaž Vuherer (UM, FS)
- izr. prof. dr. Matija Jezeršer (mentor, pridružen član)
- doc. dr. Damjan Klobčar (somentor, pridružen član)

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni!

 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - BRANISLAV PANIĆ

13.04.2018


O B V E S T I L O

 

V petek, 13. 4. 2018 ob 11.30 uri bo


BRANISLAV PANIĆ


javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Doprinos h Gaussovim mešanim modelom za potrebe klasifikacije na področju obratovalne trdnosti

 

Mentor:  prof. dr. Marko Nagode    
Somentor:  prof. dr. Jernej Klemenc

 

Komisija:

prof. dr. Edvard Govekar
prof. ddr. Janez Žerovnik
prof. dr. Zoran Ren (UM, FS)
prof. dr. Marko Nagode (mentor, pridružen član)
prof. dr. Jernej Klemenc (somentor, pridružen član)

 

Predstavitev bo v predavalnici III/3A.

Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MIHA KENDA

12.04.2018


O B V E S T I L O

 

V četrtek, 12. 4. 2018 ob 9.00 uri bo kandidat


Miha Kenda


zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Sistemi nadzora laserskega varjenja


mentor:  doc.dr. Damjan Klobčar
somentor: doc.dr. Drago Bračun

 

komisija:  
- doc.dr. Damjan Klobčar,
- doc.dr. Drago Bračun,
- izr.prof.dr. Matija Jezeršek


Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

Delavnica Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki

11.04.2018


V A B I L O

 

Arhiv družboslovnih podatkov v sredo, 11. aprila 2018, na Fakulteti za družbene vede organizira brezplačno delavnico za raziskovalce in doktorske študente na temo Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki.

Vsebina delavnice:
- zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov
- vloga etičnih komisij
- soglasja udeležencev v raziskavi
- anonimizacija podatkov (kvantitativnih in kvalitativnih)
- avtorske pravice in različni režimi dostopa do podatkov
- varna hramba in šifriranje podatkov

Vodili jo bodo dr. Scott Summers, UK Data Service, dr. Sonja Bezjak in mag. Irena Vipavc Brvar, ADP.

Prijavite se lahko tukaj.

 

Študentski referat

 

nazaj na seznam

Zagovor I. seminarja (III. stopnja) - JANEZ UREVC

28.09.2011


V sredo, 28. 9. 2011 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Janez Urevc, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Doloèitev mehanskega odziva karotidne arterije in vivo z upoštevanjem zaostalega napetostnega stanja

 

 

mentor:     prof.dr. Boris Štok

so-mentor: prof.dr. Milan Brumen (UM, MF)

 

 

komisija:   prof.dr. Boris Štok,

prof.dr. Milan Brumen in

prof.dr. Franc Kosel

 

 

Zagovor bo v uèilnici III/3-A.