Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - LUKA STERLE

28.06.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V četrtek, 28. 6. 2018 ob 13.00 uri bo

 

 

LUKA STERLE

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Določitev osnovnih karakteristik kriogenega odrezavanja z uvedbo trdnih maziv

 

 

 

Mentor:        izr. prof. dr. Franci Pušavec                

Somentor:    prof. dr. Mitjan Kalin

 

 

 

Komisija:

 

-       prof. dr. Iztok Golobič - predsednik

-       izr. prof. dr. Joško Valentinčič

-       prof. dr. Maja Remškar (IJS)

-       izr. prof. dr. Franci Pušavec (mentor)

-       prof. dr. Mitjan Kalin (somentor)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici III/3A.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - ROK MARKEŽIČ

19.06.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 19. 6. 2018 ob 10.00 uri bo

 

 

ROK MARKEŽIČ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Napovedovanje lastnosti orodnih jekel za delo v vročem stanju pri pogojih cikličnega toplotnega obremenjevanja

 

 

 

Mentor:        prof. dr. Roman Šturm             

Somentor:    doc. dr. Nikolaj Mole

 

 

 

Komisija:

 

-       prof. dr. Marko Nagode - predsednik

-       doc. dr. Miroslav Halilovič

-       prof. dr. Franc Zupanič (UM, FS)

-       prof. dr. Roman Šturm - mentor

-       doc. dr. Nikolaj Mole - somentor

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - JURE MUROVEC

15.06.2018


 

O B V E S T I L O

 

 

V petek, 15. 6. 2018 ob 13.00 uri bo

 

 

JURE MUROVEC

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Avtonomni sistemi za klasifikacijo virov hrupa na osnovi prostorskega filtriranja

 

 

Mentor:        izr. prof. dr. Jurij Prezelj

 

 

Komisija:

 

-       prof. dr. Marko Hočevar – predsednik

-       izr. prof. dr. Jurij Prezelj

-       izr. prof. dr. Primož Podržaj

-       prof. dr. Kristian Jambrošić (FSB Zagreb, Hrvaška)

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - PETER ZAKŠEK

14.06.2018


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 14. 6. 2018 ob 13.00 uri bo

 

 

PETER ZAKŠEK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Izboljšan prenos toplote pri mehurčkastem vrenju binarne zmesi na strukturiranih površinah

 

 

Mentor:        prof. dr. Iztok Golobič

 

 

Komisija:

 

-       doc. dr. Peter Gregorčič  - predsednik

-       izr. prof. dr. Jože Kutin

-       izr. prof. dr. Janez Štrancar (UM, FNM)

-       prof. dr. Iztok Golobič - mentor

 

 

Predstavitev bo v predavalnici III/3A.

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - DAMIJAN ZORKO

12.06.2018


O B V E S T I L O

V torek, 12. 6. 2018 ob 11.00 uri bo

DAMIJAN ZORKO

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Dotik bokov S-ozobja z upoštevanjem povečane deformacije zob

 

Mentor:        prof. dr. Jožef Duhovnik                     

Somentor:    izr. prof. dr. Jože Tavčar

Komisija:

-       prof. dr. Marko Nagode - predsednik

-       doc. dr. Miha Brojan

-       prof. dr. Zoran Ren (UM, FS)

-       prof. dr. Jožef Duhovnik (mentor)

-       izr. prof. dr. Jože Tavčar (somentor)

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi.

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - Ragunanth Venkatesh - odpovedan

07.06.2018


O B V E S T I L O

V ponedeljek, 18. 6. 2018 ob 16.00 uri bo kandidat

Ragunanth Venkatesh

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Apparatus for measuring friction in granular materials using digital image correlation – Optical Granular Friction Analyzer

mentor:     prof.dr. Edvard Govekar              

somentor:  prof.dr. Arkady Voloshin (Lehigh University, ZDA)

komisija:    prof.dr. Edvard Govekar,

prof.dr. Arkady Voloshin (Lehigh University, ZDA)

                 izr.prof.dr. Jože Kutin

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi in bo potekal v angleškem jeziku.

                                                                     Prof. dr. Andrej Kitanovski,

                                                                     prodekan za pedagoško dejavnost

                                                                     II. in III. stopnje

Datum: 7. 6. 2018

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - MAJA TURK

04.06.2018


O B V E S T I L O

 

 

V ponedeljek, 4. 6. 2018 ob 10.00 uri bo

 

 

MAJA TURK

 

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

Samo-konfiguracija delovnega mesta s sodelovanjem delavca

 

 

Mentor:        prof. dr. Niko Herakovič

 

 

Komisija:

 

-       izr. prof. dr. Janez Kušar - predsednik

-       prof. ddr. Janez Žerovnik

-       izr. prof. dr. Marjan Leber (UM, FS)

-       prof. dr. Niko Herakovič (mentor)

 

 

Predstavitev bo v predavalnici II/3B.

 

 

Vabljeni! 

 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - TOMO VELDIN

01.06.2018


O B V E S T I L O

 

 

V petek, 1. 6. 2018 ob 12.30 uri bo

 

 

TOMO VELDIN

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Končni elementi za simulacijo gibanja tankih lupin na elastičnih substratih

 

 

Mentor:        doc. dr. Miha Brojan                 

Somentor:    prof. dr. Boštjan Brank (UL, FGG)

 

 

Komisija:

 

-       prof. dr. Jernej Klemenc – predsednik

-       doc. dr. Miroslav Halilovič

-       izr. prof. dr. Marko Kegl (UM, FS)

-       doc. dr. Miha Brojan – mentor

-       prof. dr. Boštjan Brank (UL, FGG) - somentor

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - KARIMI AKO (v ang. jeziku)

31.05.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V četrtek, 31. 5. 2018 ob 10.30 uri bo

 

 

AKO KARIMI

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Forming of load oriented composite parts with multi scale core topology

(slo: Preoblikovanje kompozitnih obremenitvam prilagojenih izdelkov z večnivojsko topologijo jedra)

 

 

Mentor:        izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak            

Somentor:    doc. dr. Nikolaj Mole

 

 

 

Komisija:

 

-       prof. dr. Roman Šturm – predsednik

-       doc. dr. Miroslav Halilovič

-       izr. prof. dr. Igor Drstvenšek (UM, FS)

-       izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak – mentor

-       doc. dr. Nikolaj Mole - somentor

 

 

 

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku v LESKOVARJEVI SOBI.

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - ROMAN SATOŠEK

30.05.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 30. 5. 2018 ob 12.00 uri bo

 

 

ROMAN SATOŠEK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Določevanje vpliva vtiskovanja krogle na napetost tečenja in preoblikovalnost anizotropnih materialov v prilagodljivih preoblikovalnih sistemih

 

 

Mentor:        izr.prof.dr. Tomaž Pepelnjak       

  

 

Komisija:

 

-       prof. dr. Roman Šturm - predsednik

-       prof. dr. Niko Herakovič

-       doc. dr. Miha Brojan

-       prof. dr. Zoran Ren (UM, FS)

-       izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak - mentor

 

 

Predstavitev bo v predavalnici II/3B.

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor I. seminarja (III. stopnja) - ANDREJ ČEBULAR

29.09.2011


V èetrtek, 29. 9. 2011 ob 14.00 uri bo kandidat

 

 

Andrej Èebular, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Predstavitev izdelave dializnih vreèk na strojih za RF varjenje

 

mentor:     doc.dr. Primož Podržaj

 

 

komisija:   doc.dr. Primož Podržaj,

prof.dr. Janez Diaci in

prof.dr. Janez Tušek

 

 

Zagovor bo v uèilnici II/3-A.