Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - TOMO VELDIN

01.06.2018


O B V E S T I L O

 

 

V petek, 1. 6. 2018 ob 12.30 uri bo

 

 

TOMO VELDIN

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Končni elementi za simulacijo gibanja tankih lupin na elastičnih substratih

 

 

Mentor:        doc. dr. Miha Brojan                 

Somentor:    prof. dr. Boštjan Brank (UL, FGG)

 

 

Komisija:

 

-       prof. dr. Jernej Klemenc – predsednik

-       doc. dr. Miroslav Halilovič

-       izr. prof. dr. Marko Kegl (UM, FS)

-       doc. dr. Miha Brojan – mentor

-       prof. dr. Boštjan Brank (UL, FGG) - somentor

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam