Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - KARIMI AKO (v ang. jeziku)

31.05.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V četrtek, 31. 5. 2018 ob 10.30 uri bo

 

 

AKO KARIMI

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Forming of load oriented composite parts with multi scale core topology

(slo: Preoblikovanje kompozitnih obremenitvam prilagojenih izdelkov z večnivojsko topologijo jedra)

 

 

Mentor:        izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak            

Somentor:    doc. dr. Nikolaj Mole

 

 

 

Komisija:

 

-       prof. dr. Roman Šturm – predsednik

-       doc. dr. Miroslav Halilovič

-       izr. prof. dr. Igor Drstvenšek (UM, FS)

-       izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak – mentor

-       doc. dr. Nikolaj Mole - somentor

 

 

 

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku v LESKOVARJEVI SOBI.

 

nazaj na seznam