Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - DAMIJAN ZORKO

12.06.2018


O B V E S T I L O

V torek, 12. 6. 2018 ob 11.00 uri bo

DAMIJAN ZORKO

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Dotik bokov S-ozobja z upoštevanjem povečane deformacije zob

 

Mentor:        prof. dr. Jožef Duhovnik                     

Somentor:    izr. prof. dr. Jože Tavčar

Komisija:

-       prof. dr. Marko Nagode - predsednik

-       doc. dr. Miha Brojan

-       prof. dr. Zoran Ren (UM, FS)

-       prof. dr. Jožef Duhovnik (mentor)

-       izr. prof. dr. Jože Tavčar (somentor)

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi.

Vabljeni! 

nazaj na seznam