Arhiv obvestil za študente III. stopnje

NAVODILA IN OBRAZCI ZA VPIS V VIŠJI LETNIK DOKTORSKEGA ŠTUDIJA - III. STOPNJE v š.l. 2018/2019

28.09.2018


Navodila za vpis v višji letnik - glej priloge

Uredba o sofinanciranju doktorskega študija

 

Priloge:
OBVESTILO O VPISU V VIŠJI LETNIK za š.l. 2018/2019 - dopis
Izjava mentorja o plačilu šolnine - DRUGI LETNIK - velja le za mlade raziskovalce na fakulteti
Izjava mentorja o plačilu šolnine - TRETJI LETNIK - velja le za mlade raziskovalce na fakulteti
Izjava mentorja o plačilu šolnine - DODATNI LETNIK - velja le za mlade raziskovalce na fakulteti
Pogodba o izobraževanju - DRUGI LETNIK - velja za vse vpisane v 2. letnik - izpolniti v DVEH IZVODIH
Pogodba o izobraževanju - TRETJI LETNIK - velja za vse vpisane v 3. letnik - izpolniti v DVEH IZVODIH
Pogodba o pristopu k dolgu za DRUGI LETNIK (le pri plačilu s strani tretje osebe (npr. podjetja)) - izpolniti v DVEH IZVODIH
Pogodba o pristopu k dolgu za TRETJI LETNIK (le pri plačilu s strani tretje osebe (npr. podjetja)) - izpolniti v DVEH IZVODIH
Predlog za napotitev na izobraževanje - velja za zaposlene na FS - razen za MR
Soglasje o sofinanciranju dr. študija za š.l. 2018/2019 - DRUGI LETNIK
Soglasje o sofinanciranju dr. študija za š.l. 2018/2019 - TRETJI LETNIK
Vloga za nadaljevanje in dokončanje študija (predložiti v ŠR za obravnavo na KDŠ, če je od zadnjega vpisa v letnik preteklo dve leti ali več)

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - ERVIN STRMČNIK

11.09.2018


O B V E S T I L O

 

 

V torek, 11. 9. 2018 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Ervin Strmčnik,

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Analiza delovanja orbitalnega hidravličnega motorja in določitev njegovih najpomembnejših karakteristik-rezultati triboloških testov

 

 

mentor:     doc.dr. Franc Majdič

somentor:  prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

komisija:   

- doc.dr. Franc Majdič,

- prof.dr. Mitjan Kalin,

- izr.prof.dr. Ivan Bajsić

 

 

Zagovor bo vLeskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - PETER ZOBEC

04.09.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 4. 9. 2018 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Peter Zobec

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Simuliranje utrujenostne poškodbe z uporabo mehanike kontinuuma za poškodovane materiale

 

 

 

mentor:     prof.dr. Jernej Klemenc

 

 

 

komisija:   

-  prof.dr. Jernej Klemenc,

-  prof.dr. Marko Nagode,                                         

-  prof.dr. Janko Slavič

  

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MIŠA OBLAK

31.08.2018


O B V E S T I L O

 

 

V petek, 31.8.2018 ob 8.30 uri bo kandidatka

 

 

Miša OBLAK

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Dušenje nizkofrekvenčnega tonalnega hrupa z resonatorjem v kapljevinskem mediju

 

 

 

mentor:     prof.dr. Miha Boltežar

 

 

 

komisija:   

- prof.dr. Miha Boltežar,

- prof.dr. Branko Širok,

- doc.dr. Gregor Čepon

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - LUKA LORBEK

30.08.2018


O B V E S T I L O

V četrtek, 30. 8. 2018 ob 9.00 uri bo kandidat

Luka Lorbek

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Matematično modeliranje hladilnih sistemov

mentor:     prof. dr. Alojz Poredoš

somentor:  prof. dr. Andrej Kitanovski

komisija:   

- prof. dr. Alojz Poredoš,

- prof. dr. Andrej Kitanovski,

- prof. dr. Božidar Šarler,

- prof. dr. Matevž Dular

Zagovor bo v predavalnici II/4.

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - JAKA GORTNAR

18.07.2018


O B V E S T I L O

 

V petek, 27.7.2018 ob 08.30 uri bo kandidat

 

 

Jaka GORTNAR

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Turbulentna disipacija energije v elementih pretočnega trakta radialnega ventilatorja

 

 

mentor:     prof.dr. Branko Širok

somentor:  prof.dr. Marko Hočevar

 

 

komisija:    prof.dr. Branko Širok

                 prof.dr. Marko Hočevar
                 prof.dr. Mihael Sekavčnk

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3A.

  

 

 

 

               

         

Prof.dr. Andrej Kitanovski

prodekan za pedagoško dejavnost

II. in III. stopnje

 

 

Datum: 19.7.2018

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - BLAŽ TAŠIČ MUC

13.07.2018


O B V E S T I L O

 

 

V petek, 13. 7. 2018 ob 10:00 uri bo

 

 

BLAŽ TAŠIČ MUC

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Laserska generacija optodinamskih pojavov globoko pod obsevano površino

 

 

Mentor:        izr. prof. dr. Matija Jezeršek

 

 

Komisija:

 

-     izr. prof. dr. Rok Petkovšek  -predsednik

-     prof. dr. Janez Diaci

-     prof. dr. Janez Štrancar (IJS)

-     izr. prof. dr. Matija Jezeršek (mentor)

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MATJAŽ KOS

04.07.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 4. 7. 2018 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Matjaž Kos

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Izmera natančnosti adaptivnega laserskega daljinskega varjenja

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Matija Jezeršek

somentor:  doc.dr. Damjan Klobčar

 

 

 

komisija:    izr.prof.dr. Matija Jezeršek,

                 doc.dr. Damjan Klobčar,

                 doc.dr. Drago Bračun,

                 prof.dr. Janez Diaci

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - RAGUNANTH VENKATESH

27.06.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 27. 6. 2018 ob 16.00 uri bo kandidat

 

 

Ragunanth Venkatesh

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Apparatus for measuring friction in granular materials using digital image correlation – Optical Granular Friction Analyzer

 

 

mentor:     prof.dr. Edvard Govekar              

somentor:  prof.dr. Arkady Voloshin (Lehigh University, ZDA)

 

 

 

komisija:   

prof.dr. Edvard Govekar,

prof.dr. Arkady Voloshin (Lehigh University, ZDA)

izr.prof.dr. Jože Kutin

 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi in bo potekal v angleškem jeziku.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - MARTIN ČESNIK

06.10.2011


V  èetrtek, 6. 10. 2011 ob 9.00 uri bo

 

 

Martin Èesnik, univ.dipl.inž.

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Strukturna dinamika pri vibracijskem utrujanju

 

 

Mentor:      prof.dr. Miha Boltežar

So-mentor: doc.dr. Janko Slaviè

 

 

Komisija:  

prof.dr. Miha Boltežar

doc.dr. Janko Slaviè

prof.dr. Marko Nagode

prof.dr. Milan Batista (UL, FPP)

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.