Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - JURIJ GOSTIŠA

24.09.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 24. 9. 2018 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Jurij Gostiša

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Disipacija energije na vstopu centrifugalnega ventilatorja

 

 

 

mentor:     prof.dr. Marko Hočevar

 

 

 

komisija:   

- prof.dr. Marko Hočevar,

- izr.prof.dr. Jurij Prezelj,

- prof.dr. Mihael Sekavčnik

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - METKA ŠTEFE

18.09.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 18. 9. 2018 ob 10.00 uri bo kandidatka

 

 

Metka Štefe

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Merilni sistem za dinamično umerjanje merilnikov tlaka

 

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Jože Kutin

 

 

 

komisija:   

- izr.prof.dr. Jože Kutin,

- prof.dr. Iztok Golobič,

- doc.dr. Drago Bračun

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - ŽIGA LAMPRET

17.09.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 17. 9. 2018 ob 9.30 uri bo

 

 

ŽIGA LAMPRET

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Določitev parametrov toplotnega okolja za subpopulacijo ostarelih

 

 

 

Mentor:        doc. dr. Matjaž Prek                 

Somentor:    doc. dr. Andrej Bombač

Somentor:     viš. znanst. sod. dr Mitja Luštrek (IJS)

 

 

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Iztok Golobič – predsednik

-     izr. prof. dr. Metoda Dodič Fikfak (UKC)

-     doc. dr. Mateja Dovjak (UL, FGG)

-     doc. dr. Matjaž Prek – mentor

-     doc. dr. Andrej Bombač – somentor

-     viš. znanst. sod. dr Mitja Luštrek (IJS) - somentor

 

 

Predstavitev bo v predavalnici II/3B.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - ANDREJ PODNAR

17.09.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 17. 9. 2018 ob 9.30 uri bo

 

 

ANDREJ PODNAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Vpliv oblike profila lopatice gonilnika Kaplanove turbine na kavitacijo

 

 

 

Mentor:        prof. dr. Marko Hočevar

 

 

 

Komisija:

 

-         prof. dr. Mihael Sekavčnik

-         prof. dr. Matevž Dular

-         doc. dr. Ignacijo Biluš (UM, FS)

-         prof. dr. Marko Hočevar - mentor

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici II/3A.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - JURE NOVAK

14.09.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 14. 9. 2018 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Jure Novak

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Laserko povzročeni dielektrični preboj v oftalmologiji

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Rok Petkovšek

somentor: doc.dr. Tomaž Požar

 

 

 

komisija:   

- izr.prof.dr. Rok Petkovšek,

- doc.dr. Tomaž Požar,

- prof.dr. Janez Diaci,

- izr.prof.dr. Boris Majaron (IJS)

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - JURE SALOBIR

13.09.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V četrtek, 13. 9. 2018 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Jure Salobir

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Metode in principi konstruiranja izdelkov za male serije

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Jože Tavčar

somentor:  prof.dr. Jožef Duhovnik

 

 

 

komisija:   

- izr.prof.dr. Jože Tavčar,

- prof.dr. Jožef Duhovnik,

- prof.dr. Janez Kopač

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - BLAŽ TAŠIČ MUC

13.09.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V četrtek, 13. 9. 2018 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Blaž Tašič Muc

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Optodinamsko generirani fokusirani tlačni valovi globoko pod obsevano površino

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Matija Jezeršek

 

 

komisija:   

- izr.prof.dr. Matija Jezeršek, 

- prof.dr. Janez Diaci,

- izr.prof.dr. Ivan Bajsić,

- prof.dr. Irena Drevenšek Olenik (UL, FMF)

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-B.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - LUKA ČERNE

13.09.2018


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 13. 9. 2018 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Luka Černe

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Analiza hibridnega pikosekundnega laserja

 

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Rok Petkovšek

 

 

 

komisija:   

- izr.prof.dr. Rok Petkovšek,

- prof.dr. Janez Diaci,

- izr.prof.dr. Matija Jezeršek

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - DOMEN GORJUP

07.09.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 7. 9. 2018 ob 12.00 uri bo

 

 

DOMEN GORJUP

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Identifikacija prostorskih obratovalnih oblik nihajočih struktur z uporabo ene hitre kamere

 

 

 

Mentor:        prof. dr. Janko Slavič               

Somentor:    prof. dr. Miha Boltežar

 

 

 

Komisija:

 

-     izr. prof. dr. Matija Jezeršek

-     doc. dr. Miroslav Halilovič

-     prof. dr. Boštjan Likar (UL, FE)

-     prof. dr. Janko Slavič –mentor

-     prof. dr. Miha Boltežar - somentor

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnci IV/3A.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - MIŠA OBLAK

07.09.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 7. 9. 2018 ob 10.00 uri bo

 

 

MIŠA OBLAK

 

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

Vibroakustična analiza sklopljenega Helmholtzovega resonatorja v kapljevinskem mediju

 

 

 

Mentor:        prof. dr. Miha Boltežar

 

 

 

Komisija:

 

-       prof. dr. Marko Hočevar - predsednik

-       doc. dr. Gregor Čepon

-       prof. dr. Matjaž Hriberšek (UM, FS)

-       prof. dr. Miha Boltežar (mentor)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici IV/3A.

 

 

Vabljeni!

 

 

 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - DOMEN ROVŠČEK

04.10.2011


V  torek, 4. 10. 2011 ob 13.00 uri bo

 

 

Domen Rovšèek, univ.dipl.inž.

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Normalizacija lastnih oblik v dinamiki majhnih in lahkih struktur na osnovi obèutljivostne analize

 

 

Mentor:      prof.dr. Miha Boltežar

So-mentor: doc.dr. Janko Slaviè

 

 

Komisija:  

 

prof.dr. Miha Boltežar

doc.dr. Janko Slaviè

prof.dr. Franc Kosel

prof.dr. Miran Saje (UL, FGG)

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.