Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - ŽIGA LAMPRET

17.09.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 17. 9. 2018 ob 9.30 uri bo

 

 

ŽIGA LAMPRET

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Določitev parametrov toplotnega okolja za subpopulacijo ostarelih

 

 

 

Mentor:        doc. dr. Matjaž Prek                 

Somentor:    doc. dr. Andrej Bombač

Somentor:     viš. znanst. sod. dr Mitja Luštrek (IJS)

 

 

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Iztok Golobič – predsednik

-     izr. prof. dr. Metoda Dodič Fikfak (UKC)

-     doc. dr. Mateja Dovjak (UL, FGG)

-     doc. dr. Matjaž Prek – mentor

-     doc. dr. Andrej Bombač – somentor

-     viš. znanst. sod. dr Mitja Luštrek (IJS) - somentor

 

 

Predstavitev bo v predavalnici II/3B.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam