Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - URŠA ŠOLINC

28.03.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V četrtek, 28. 3. 2019 ob 13.30 uri bo

 

 

URŠA ŠOLINC

 

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

Utrujanje magnezijevih zlitin za preoblikovanje pri cikličnem obremenjevanju

 

 

 

Mentor:        prof. dr. Marko Nagode            

Somentor:    doc. dr. Domen Šeruga

 

 

 

Komisija:

 

-       prof. dr. Jernej Klemenc – predsednik

-       doc. dr. Miha Brojan

-       prof. dr. Zoran Ren (UM, FS)                             

-       prof. dr. Marko Nagode (mentor – pridružen član)

-       doc. dr. Domen Šeruga (somentor – pridružen član)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVA SOBI.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - ANDRAŽ MAČEK

22.03.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 22. 3. 2019 ob 14.00 uri bo kandidat

 

 

Andraž Maček

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Pregled področja inverzne identifikacije parametrov konstitutivnih modelov trdnin na podlagi nehomogenega polja deformacij

 

 

 

mentor:     doc.dr. Miroslav Halilovič

 

 

 

komisija:   

- doc.dr. Miroslav Halilovič,

- izr.prof.dr. Nikolaj Mole,

- izr.prof.dr. Jože Kutin,

- doc.dr. Lidija Slemenik Perše

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - JERNEJ MUNIH

26.02.2019


O B V E S T I L O

 

 

V torek, 26. 2. 2019 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Jernej Munih

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Pregled metod za numerične analize volumetričnih strojev in dosedanjih raziskav na zobniški črpalki z nagibno ploščo

 

 

mentor:     prof.dr. Matevž Dular

somentor:  prof.dr. Marko Hočevar

 

 

komisija:   

- prof.dr. Matevž Dular

- prof.dr. Marko Hočevar

- izr.prof.dr. Jurij Prezelj

- doc.dr. Martin Petkovšek

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - TOMAŽ BREGAR

22.02.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 22. 2. 2019 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Tomaž Bregar

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Eksperimentalno modeliranje kontakta med podstrukturami v frekvenčni domeni

 

 

 

mentor:     prof.dr. Miha Boltežar

somentor:  izr.prof.dr. Gregor Čepon

 

 

 

komisija:   

- prof.dr. Miha Boltežar,

- izr.prof.dr. Gregor Čepon,

- izr.prof.dr. Jurij Prezelj

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - DALIBOR PERUŠKO

20.02.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 20. 2. 2019 ob 12.00 uri bo kandidat

 

 

Dalibor Peruško

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Meroslovna validacija merilnega sistema za prevzem ukapljevinjenega plina

 

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Ivan Bajsić

 

 

 

komisija:   

- izr.prof.dr. Ivan Bajsić

- prof.dr. Mihael Sekavčnik

- prof.dr. Iztok Golobič

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Mentor leta 2018

12.02.2019


Spoštovani,

 

 

Društvo Mlada akademija bo v marcu že desetič zapored podelilo nagrado “Mentor leta 2018”, ki je namenjena najboljšim slovenskim mentorjem doktorskih študentov.

Pravico do predlaganja svojega mentorja oz. mentorice imajo vsi doktorski študenti, ki so se vpisali na študij leta 2016 ali prej, in nekdanji doktorski študenti, ki so zagovarjali doktorsko disertacijo leta 2016 ali kasneje.

Predlogi se zbirajo preko spletnega obrazca. Na podstrani Mentor leta je objavljena tudi vloga v angleškem jeziku in pravilnik (PDF).

 

Rok za vložitev nominacij je podaljšan do petka, 15. februarja 2019.

Nagrada bo podeljena na zaključni prireditvi v drugi polovici marca 2019.

 

 

Vabljeni!

 

Študentski referat

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - TADEJ KOCJAN

29.01.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 29. 1. 2019 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Tadej Kocjan

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Pregled področja obratovalne trdnosti elastomernih materialov

 

 

mentor:     prof.dr. Marko Nagode

 

 

komisija:   

- prof.dr. Marko Nagode, 

- doc.dr. Miha Brojan,

- doc.dr. Lidija Slemenik Perše

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - PRIMOŽ OGRINEC

07.01.2019


 

O B V E S T I L O

 

 

V ponedeljek, 7. 1. 2019 ob 11.00 uri bo

 

 

PRIMOŽ OGRINEC

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Impulzne obremenitve v vibracijskem utrujanju

 

 

 

Mentor:        prof. dr. Janko Slavič               

Somentor:    prof. dr. Miha Boltežar

 

 

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Marko Nagode - predsednik

-     doc. dr. Gregor Čepon

-     prof. dr. Nenad Gubeljak (UM, FS)  

-     prof. dr. Janko Slavič – mentor kot pridružen član

-     prof. dr. Miha Boltežar – mentor kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                                               Prof. dr. Andrej Kitanovski,

                                                                               prodekan za pedagoško dejavnost

                                                                               II. in III. stopnje.

                           

 

Datum: 20. 12. 2018

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MITJA VARL

28.12.2018


 

O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 28. 12. 2018 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Mitja Varl

 

 

Zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Metoda za povečevanje robustnosti konstrukcijskega procesa v individualni proizvodnji

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Jože Tavčar

somentor: prof.dr. Jožef Duhovnik

 

 

komisija:   

izr.prof.dr. Jože Tavčar,

prof.dr. Jožef Duhovnik,

prof.dr. Marko Starbek

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - PRIMOŽ OGRINEC

18.12.2018


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 18. 12. 2018 ob 12.30 uri bo kandidat

 

 

Primož Ogrinec

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Impulzne obremenitve v vibracijskem utrujanju

 

 

mentor:     prof.dr. Miha Boltežar

 

 

 

komisija:   

prof.dr. Miha Boltežar,

prof.dr. Janko Slavič,

prof.dr. Marko Nagode

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - MATIJA JAVORSKI

04.10.2011


V  torek, 4. 10. 2011 ob 12.00 uri bo

 

 

Matija Javorski, univ.dipl.inž.

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Magnetostriktivno samovzbujena dinamika lameliranih struktur

 

 

Mentor:      prof.dr. Miha Boltežar

So-mentor: doc.dr. Janko Slaviè

 

 

Komisija:  

prof.dr. Miha Boltežar

doc.dr. Janko Slaviè

prof.dr. Franc Kosel

prof.dr. Miran Saje (UL, FGG)

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.