Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - HARI SHANKAR VADIVEL

26.04.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 26. 4. 2019 ob 10.00 uri bo

 

 

HARI SHANKAR VADIVEL

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Development of new multiscale polymer composites for water lubricated tribological contacts

(slo: Razvoj novih polimernih kompozitov različnih velikostnih skal za vodno mazane tribološke kontakte)

 

 

Mentor:        prof. dr. Mitjan Kalin

Mentorica:   prof. dr. Nazanin Emami (Luleå UT, Švedska)

 

 

 

Komisija:

 

-       prof. dr. Iztok Golobič - predsednik

-       doc. dr. Lidija Slemenik Perše

-       izr. prof. dr. Miroslav Huskić (FTP)

-       prof. dr. Mitjan Kalin – mentor kot pridružen član

-       prof. dr. Nazanin Emami (Luleå UT, Švedska) – mentorica kot pridružena članica

 

 

 

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - ANDREJA MALUS

17.04.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 17. 4. 2019 ob 13.00 uri bo

 

 

ANDREJA MALUS

 

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

Porazdeljeno krmiljenje kibernetsko fizičnih sistemov

 

 

 

Mentor:        doc. dr. Rok Vrabič

 

 

 

Komisija:

 

-       prof. dr. Edvard Govekar - predsednik

-       izr. prof. dr. Primož Podržaj

-       izr. prof. dr. Marjan Golob (UM, FERI)

-       doc. dr. Rok Vrabič – mentor kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - ANDRAŽ KRAVOS

15.04.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 15. 4. 2019 ob 11.30 uri bo

 

 

ANDRAŽ KRAVOS

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Innovative reduced dimensionality PEM fuel cell model for observer based monitoring and control

(slo: Inovativen model PEM gorivnih celic z nižano dimenzionalnostjo za opazovanje in nadzor z virtualnimi tipa)

 

 

Mentor:        prof. dr. Tomaž Katrašnik                   

Somentor:    Privatdoz. Dipl.-Ing. Dr.tech. Christoph Hametner (TU Dunaj, Avstrija) 

 

 

 

Komisija:

 

-       prof. dr. Mihael Sekavčnik – predsednik

-       prof. dr. Janko Slavič

-       prof. dr. Miran Gaberšček (KI, LJ)              

-       prof. dr. Tomaž Katrašnik – mentor kot pridružen član

-       Privatdoz. Dipl.-Ing. Dr.tech. Christoph Hametner (TU Dunaj) – somentor kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - LUKA LORBEK

15.04.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 15. 4. 2019 ob 9.30 uri bo

 

 

LUKA LORBEK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Matematični model za simulacijo in optimizacijo procesov v parno-kompresijskih hladilnih sistemih

 

 

 

Mentor:        prof. dr. Andrej Kitanovski                

Somentor:    prof. dr. Tomaž Katrašnik

 

 

 

Komisija:

 

-       prof. dr. Matevž Dular - predsednik

-       prof. dr. Božidar Šarler

-       prof. dr. Matjaž Hriberšek (UM, FS)                           

-       prof. dr. Tomaž Katrašnik – mentor kot pridružen član

-       prof. dr. Andrej Kitanovski – somentor kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - KARIM HAMOUDA

12.04.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 12. 4. 2019 ob 12.00 uri bo

 

 

KARIM HAMOUDA

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Effect of material properties and surface roughness on the real contact area

(SLO: Vpliv materialnih lastnosti in hrapavosti na realno kontaktno površino)

 

 

Mentor:    prof. dr. Mitjan Kalin    

 

 

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Roman Šturm – predsednik

-     doc. dr. Miroslav Halilovič

-     prof. dr. Srečko Glodež (UM, FS)

-     prof. dr. Mitjan Kalin  - mentor kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - PRIMOŽ DREŠAR

09.04.2019


O B V E S T I L O

 

 

V torek, 9. 4. 2019 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Primož Drešar

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Napredni turbulentni numarični modeli in validacija male aksialne črpalke

 

 

mentor:     prof.dr. Jožef Duhovnik

somentor:  prof.dr. Igor Gregorič (University of Houston, Houston, Texas, USA)

 

 

komisija:   

- prof.dr. Jožef Duhovnik,

- prof.dr. Igor Gregorič,

- prof.dr. Božidar Šarler                          

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - HUGO ZUPAN

01.04.2019


O B V E S T I L O

 

 

V ponedeljek, 1. 4. 2019 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Hugo Zupan

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Inteligentni algoritem za optimiranje montažnih in strežnih sistemov ter procesov linijske proizvodnje

 

 

mentor:     prof. dr. Niko Herakovič

 

 

komisija:   

- prof.dr. Niko Herakovič,

- izr.prof.dr. Janez Kušar,

- prof.dr. Gašper Mušič (UL, FE)                               

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - LUKA HRIBAR

22.03.2019


O B V E S T I L O

  

 

V petek, 22. 3. 2019 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Luka Hribar

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Vpliv procesnih parametrov nanosekundnega vlakenskega laserskega sistema na ablacijo jekla in medenine

 

 

 

mentor:     doc.dr. Peter Gregorčič

somentor:  izr.prof.dr. Matija Jezeršek

 

 

komisija:   

- doc.dr. Peter Gregorčič,

- izr.prof.dr. Matija Jezeršek,

- prof.dr. Janez Diaci,

- prof.dr. Iztok Golobič

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - TENA ŽUŽEK

19.03.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 19. 3. 2019 ob 11.00 uri bo kandidatka

 

 

Tena Žužek

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Metode in orodja sočasnega inženiringa

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Janez Kušar

somentor:  doc.dr. Tomaž Berlec

 

 

 

komisija:   

- izr.prof.dr. Janez Kušar,

- doc.dr. Tomaž Berlec,

- prof.dr. Peter Butala

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!

 

 

 

nazaj na seznam

Zagovor I. seminarja (III. stopnja) - MARKO JERMAN

06.10.2011


V èetrtek, 6. 10. 2011 ob 14.00 uri bo kandidat

 

 

Marko Jerman, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Pregled literature in zasnova merilnega mesta za obdelavo s kriogenim vodnim curkom

 

 

mentor:     prof.dr. Mihael Junkar     

so-mentor: doc.dr. Henri Orbaniæ 

 

 

komisija:

 

prof.dr. Mihael Junkar

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

prof.dr. Alojz Poredoš

 

Zagovor bo v uèilnici IV/3-A.