Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - KLEMEN ZALETELJ

19.06.2019


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 27. 6. 2019 ob 14.00 uri bo kandidat

 

 

Klemen Zaletelj

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Meritve s hitro kamero na področju modelnega posodabljanja v strukturni dinamiki

  

 

mentor:     prof.dr. Janko Slavič

 

 

komisija:   

- prof.dr. Janko Slavič,

- prof.dr. Miha Boltežar,

- prof.dr. Boštjan Likar (UL, FE)                                        

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - KLEMEN POMPE

17.06.2019


O B V E S T I L O

V ponedeljek, 17. 6. 2019 ob 9.00 uri bo kandidat

Klemen Pompe

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Popravilo obrabljenih orodij za tlačno litje barvnih kovin

mentor:     prof.dr. Janez Tušek

somentor: doc.dr. Damjan Klobčar

komisija:   

- prof.dr. Janez Tušek,

- doc.dr. Damjan Klobčar,

- prof.dr. Roman Šturm,

- prof.dr. Milan Bizjak (UL, NTF)                                       

Zagovor bo v predavalnici DS-N1.

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - DOMEN GORJUP

13.06.2019


O B V E S T I L O

 

  

V četrtek, 13. 6. 2019 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Domen Gorjup

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Triangulacija v frekvenčni domeni za identifikacijo prostorskih obratovalnih oblik z eno hitro kamero

 

  

mentor:     prof.dr. Janko Slavič

 

  

komisija:   

- prof.dr. Janko Slavič,

- prof.dr. Miha Boltežar,

- prof.dr. Branko Širok                                    

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-B.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Delavnica za doktorske študente (tema: pisanje znanstvenih člankov)

11.06.2019


O delavnici


Datum izvedbe: Torek, 11. 6. 2019, ob 13. uri, v predavalnici III/2

Naslov delavnice:   Smernice akademskega pisanja in uspešnega objavljanja znanstvenih člankov

Delavnico vodi: prof.dr. Marjan Mernik iz UM, FERI

Komu je namenjena:  Vsem doktorskim študentom in tistim, ki se bodo šele vpisali na doktorski študij

Trajanje:  2-3 šolske ure

Obvezne prijave:    do 10. 6. 2019 do 12. ure     na    maja.turk@fs.uni-lj.si  

Vsebina:

Delavnica je namenjena predvsem mlajšim visokošolskim učiteljem/raziskovalcem in doktorskim študentom, ki še nimajo veliko izkušenj s pisanjem in objavljanjem znanstvenih člankov. Na delavnici bodo podani številni napotki, ki vam bodo pomagali pri pisanju in objavljanju znanstvenih člankov:

  • namen znanstvenega publiciranja,
  • primerna struktura in sestava kakovostnega znanstvenega članka,
  • nasveti pri pisanju in objavljanju znanstvenih člankov,
  • pogoste napake pri pisanju znanstvenih člankov,
  • ocenjevanje znanstvenih člankov s perspektive recenzenta in urednika.


Predstavitev predavatelja:

Dr. Marjan Mernik je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (https://lpm.feri.um.si/en/members/mernik/). V letih 2008-2017 je bil  gostujoči profesor na »University of Alabama at Birmingham«, ZDA. Raziskovalno se ukvarja s programskimi jeziki in evolucijskim računanjem. Je glavni urednik (Editor in Chief) revije The Journal of Computer Languages in pomožni urednik (Associate Editor) revije Applied Soft Computing. Je visoko citiran raziskovalec za področje računalništva in informatike za leto 2017 in 2018 (Clarivate Analytics, Web of Science).


Vljudno vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - RANA KHUSH BAKHAT

31.05.2019


O B V E S T I L O

 

                                      

 

V petek, 31. 5. 2019 ob 10.00 uri bo kandidatka

 

 

Rana Khush Bakhat

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Scattered Data Approximation and Interpolation Techniques as a Basis for Meshless Methods

 

 

mentor:     prof.dr. Božidar Šarler

 

 

komisija:   

- prof.dr. Božidar Šarler,

- izr.prof.dr. Nikolaj Mole,

- doc.dr. Andrej Bombač

 

 

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku v predavalnici III/3-B.

 

 

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - LUKA ČUROVIĆ

28.05.2019


O B V E S T I L O

 

 

V torek, 28. 5. 2019 ob 12.30 uri bo kandidat

 

 

Luka Čurović

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Infrazvok in nizkofrekvenčni hrup v naravnem in življenjskem okolju

 

 

mentor:     izr.prof. dr. Jurij Prezej

 

 

komisija:   

- izr.prof.dr. Jurij Prezelj,

- prof.dr. Janko Slavič,

- prof.dr. Edvard Govekar                                        

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - BORUT ČERNE

27.05.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 27. 5. 2019 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Borut Černe

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Napovedni model za določitev termomehanskega stanja valjastih polimernih zobnikov med obratovanjem

 

 

mentor:     prof. dr. Jožef Duhovnik

 

 

komisija:   

- prof.dr. Jožef Duhovnik,

- prof.dr. Marko Nagode,

- doc.dr. Miha Brojan                                      

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Mednarodna mreža univerz Venice International University (VIU)

30.04.2019


Spoštovani!

 

UL je pristopila k mednarodni mreži univerz Venice International University (VIU). V ta namen je bila na UL vzpostavljena spletna stran www.uni-lj.si/studij/partnerji/viu, na kateri so objavljeni trenutno odprti razpisi, ki so na voljo študentom UL.

Podaljšan je rok za prijave študentov na »Graduate Seminar -
Rethinking manufacturing, consumption, and globalization in the era of automation”, ki bo potekal od 9. do 13. 9. 2019 na VIU. Rok za prijavo je 30. 4. 2019. Prijavni obrazec je na voljo tukaj. Seminar je namenjen študentom druge in tretje stopnje, s področja poslovanja, ekonomije, sociologije, političnih ved, ekonomske geografije, oblikovanja in inženirstva. Študenti UL so oproščeni plačila kotizacije.

VIU ponuja izbranim študentom delno ali polno kritje stroškov poti in namestitve. Podrobnejše informacije o seminarju in načinu prijave so objavljene na
tej povezavi.

 

Prosimo vas, da informacijo delite s študenti oziroma objavite povezavo do spletne strani www.uni-lj.si/studij/partnerji/viu. Kontaktna oseba za VIU na rektoratu je Katja Cerar.

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - JURE VOGLAR

25.04.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V četrtek, 25. 4. 2019 ob 9.30 uri bo kandidat

 

 

Jure Voglar

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Značilnice vrelnega procesa na bifilnih površinah

 

 

 

mentor:     prof. dr. Iztok Golobič

 

 

komisija:   

- prof.dr. Iztok Golobič

- prof.dr. Mitjan Kalin

- izr.prof.dr. Ivan Bajsić

                                         

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - ANDRAŽ KRAVOS

23.04.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 23. 4. 2019 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Andraž Kravos

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Reduced dimensionality modelling of PEM fuel cells

 

 

mentor:     prof. dr. Tomaž Katrašnik

somentor: Privatdoz. Dipl.-Ing. Dr. techn. Christoph Hametner (TU, Dunaj)

 

 

 

komisija:   

- prof.dr. Tomaž Katrašnik,

- prof.dr. Mihael Sekavčnik,

- prof.dr. Miran Gaberšček (KI, LJ)                           

 

 

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor I. seminarja (III. stopnja) - ŽIGA GOSAR

05.10.2011


V sredo, 5. 10. 2011 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Žiga Gosar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Eksperimentalna in raèunska doloèitev premiènega stanja mehanizma za preskok sistema

 

 

mentor: prof.dr. Franc Kosel    

 

 

komisija: prof.dr. Franc Kosel,

              izr.prof.dr. Jože Petrišiè,

      prof.dr. Boris Štok

 

Zagovor bo v uèilnici II/3-A.