Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - KATJA KLINAR

19.08.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 19. 8. 2019 ob 12.00 uri bo kandidatka

 

 

Katja Klinar

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Uporaba toplotnih kontrolnih elementov v kaloričnih tehnologijah hlajenja

 

 

 

mentor:     prof.dr. Andrej Kitanovski

somentor:  izr. prof. dr. Ciril Arkar

 

 

komisija:   

- prof.dr. Andrej Kitanovski,

- izr. prof. dr. Ciril Arkar,

- prof. dr. Zdravko Kutnjak (IJS),

- doc. dr. Natan Osterman (UL, FMF)

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MAJA LINDIČ

15.07.2019


O B V E S T I L O

 

 

V ponedeljek, 15. 7. 2019 ob 9.00 uri bo kandidatka

 

 

Maja Lindič

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Proces 3D oblikovnega obločnega navarjanja z žico – WAAM

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Damjan Klobčar

somentor:  izr.prof.dr. Nikolaj Mole

 

 

komisija:   

- izr.prof.dr. Damjan Klobčar,

- izr.prof.dr. Nikolaj Mole,      

- prof.dr. Roman Šturm,

- prof.dr. Edvard Govekar,                              

- doc.dr. Drago Bračun

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MATIC ARH

10.07.2019


O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 10.7. 2019 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Matic Arh

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Mehanske in zaznavalne lastnosti struktur izdelanih z dodajalnimi tehnologijami

 

 

mentor:     prof.dr. Miha Boltežar

somentor: prof.dr. Janko Slavič

 

 

komisija:   

- prof.dr. Miha Boltežar,

- prof.dr. Janko Slavič,

- izr.prof.dr. Joško Valentinčič,

- prof.dr. Matej Vesenjak (UM, FS)                           

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

Vabljeni! 

 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - MIHA FINŽGAR - v ang. jeziku

10.07.2019


O B V E S T I L O

 

V sredo, 10. 7. 2019 ob 11.00 uri bo

 

MIHA FINŽGAR

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Non-contact measurements of pulse rate and its variability using a digital camera

(SLO: Brezkontaktno merjenje pulzne frekvence in njene spremenljivosti s pomočjo digitalne kamere)

 

 

Mentor:        izr. prof. dr. Primož Podržaj

 

 

Komisija:

-    prof. dr. Janez Diaci - predsednik

-    prof. dr. Edvard Govekar

-    izr. prof. dr. Frédéric Bousefsaf (University of Lorraine, France) 

-    izr. prof. dr. Primož Podržaj – mentor kot pridružen član

 

 

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku v Leskovarjevi sobi.

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - VADIVEL HARI SHANKAR - v ang. jeziku

05.07.2019


O B V E S T I L O

 

                                

 

V petek, 5. 7. 2019 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Vadivel Hari Shankar

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Development of newmultiscale polymer composites for water lubricated tribological contacts

 

 

mentor:             prof.dr. Mitjan Kalin

somentorica:       prof.dr. Nazanin Emami (Luleå University of Technology, Švedska)

 

 

komisija:   

- prof.dr. Mitjan Kalin,

- prof.dr. Nazanin Emami (Luleå University of Technology, Švedska)

- doc.dr. Lidija Slemenik Perše

 

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - ANA VIDERGAR

03.07.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 3. 7. 2019 ob 10.00 uri bo

 

 

ANA VIDERGAR

 

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

Izboljšave anularnega laserskega direktnega nanašanja kovinskega prahu

 

 

Mentor:        prof. dr. Edvard Govekar

 

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Roman Šturm - predsednik

-     doc. dr. Drago Bračun

-     izr. prof. dr. Igor Drstvenšek (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici III/3A.

 

 

Vabljeni! 

 

 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - ŽIGA AHČIN

03.07.2019


O B V E S T I L O

V sredo, 3.7. 2019 ob 9.00 uri bo kandidat

Žiga Ahčin

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Elastokalorično hlajenje: pregled stanja in nadaljnje delo za razvoj učinkovitih elastokalorični regeneratorjev

mentor:     prof.dr. Andrej Kitanovski

komisija:   

- prof.dr. Andrej Kitanovski,

- prof.dr. Iztok Golobič,

- doc.dr. Miha Brojan                             

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MATIC MOŽE

01.07.2019


O B V E S T I L O

 

 

V ponedeljek, 1.7. 2019 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Matic Može

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Izboljšan prenos toplote pri mehurčkastem vrenju na strukturiranih površinah

 

 

mentor:     prof.dr. Iztok Golobič

somentor: doc.dr. Matevž Zupančič

 

 

komisija:   

- prof.dr. Iztok Golobič,

- doc.dr. Matevž Zupančič,

- izr.prof.dr. Jože Kutin,

- doc.dr. Peter Gregorčič, 

- prof.dr. Janez  Štrancar (IJS)                                 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - ANA VIDERGAR

18.06.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 18. 6. 2019 ob 10.00 uri bo kandidatka

 

 

Ana Vidergar

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Lasersko direktno nanašanje aksialno dovedenega kovinskega prahu

 

 

 

mentor:     prof.dr. Edvard Govekar

 

 

 

komisija:   

- prof.dr. Edvard Govekar,

- prof.dr. Roman Šturm,

- doc.dr. Drago Bračun                           

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-B.

 

 

Vabljeni!

 

 

nazaj na seznam

Delavnica za doktorske študente (pisanje znanstvenih člankov)

11.06.2019


O delavnici


Datum izvedbe: Torek, 11. 6. 2019, ob 13. uri, v predavalnici III/2

Naslov delavnice:   Smernice akademskega pisanja in uspešnega objavljanja znanstvenih člankov

Delavnico vodi: prof.dr. Marjan Mernik iz UM, FERI

Komu je namenjena:  Vsem doktorskim študentom in tistim, ki se bodo šele vpisali na doktorski študij

Trajanje:  2-3 šolske ure

Obvezne prijave:    do 10. 6. 2019 do 12. ure     na    maja.turk@fs.uni-lj.si  

Vsebina:

Delavnica je namenjena predvsem mlajšim visokošolskim učiteljem/raziskovalcem in doktorskim študentom, ki še nimajo veliko izkušenj s pisanjem in objavljanjem znanstvenih člankov. Na delavnici bodo podani številni napotki, ki vam bodo pomagali pri pisanju in objavljanju znanstvenih člankov:

  • namen znanstvenega publiciranja,
  • primerna struktura in sestava kakovostnega znanstvenega članka,
  • nasveti pri pisanju in objavljanju znanstvenih člankov,
  • pogoste napake pri pisanju znanstvenih člankov,
  • ocenjevanje znanstvenih člankov s perspektive recenzenta in urednika.


Predstavitev predavatelja:

Dr. Marjan Mernik je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (https://lpm.feri.um.si/en/members/mernik/). V letih 2008-2017 je bil  gostujoči profesor na »University of Alabama at Birmingham«, ZDA. Raziskovalno se ukvarja s programskimi jeziki in evolucijskim računanjem. Je glavni urednik (Editor in Chief) revije The Journal of Computer Languages in pomožni urednik (Associate Editor) revije Applied Soft Computing. Je visoko citiran raziskovalec za področje računalništva in informatike za leto 2017 in 2018 (Clarivate Analytics, Web of Science).


Vljudno vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor seminarja (III. stopnja) - TADEJ KRANJC

12.10.2011


V torek, 11. 10. 2011 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Tadej Kranjc, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Piezoelektrièno zaznavalo specifiènih deformacij v eksperimentalni modalni analizi

 

mentor: prof.dr. Miha Boltežar

 

 

komisija:   prof.dr. Miha Boltežar

                prof.dr. Mirko Èudina

                prof.dr. Franc Kosel

 

 

Zagovor bo potekal v Leskovarjevi sobi.