Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - MIHA FINŽGAR - v ang. jeziku

10.07.2019


O B V E S T I L O

 

V sredo, 10. 7. 2019 ob 11.00 uri bo

 

MIHA FINŽGAR

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Non-contact measurements of pulse rate and its variability using a digital camera

(SLO: Brezkontaktno merjenje pulzne frekvence in njene spremenljivosti s pomočjo digitalne kamere)

 

 

Mentor:        izr. prof. dr. Primož Podržaj

 

 

Komisija:

-    prof. dr. Janez Diaci - predsednik

-    prof. dr. Edvard Govekar

-    izr. prof. dr. Frédéric Bousefsaf (University of Lorraine, France) 

-    izr. prof. dr. Primož Podržaj – mentor kot pridružen član

 

 

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku v Leskovarjevi sobi.

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam