Arhiv obvestil za študente III. stopnje

NAVODILA IN OBRAZCI ZA VPIS V VIŠJI LETNIK DOKTORSKEGA ŠTUDIJA - III. STOPNJE v š.l. 2020/2021

24.08.2020


Navodila za vpis v višji letnik

Uredba o sofinanciranju doktorskega študija  

POMEMBNO OBVESTILO iz UL študentom glede TRILETNIH in ŠTIRILETNIH doktorskih programov

Priloge:
OBVESTILO O VPISU V VIŠJI LETNIK za š.l. 2020/2021 - dopis
Pogodba o izobraževanju - za DRUGI LETNIK - izpolniti v DVEH IZVODIH
Pogodba o izobraževanju - za TRETJI LETNIK - izpolniti v DVEH IZVODIH
Pogodba o pristopu k dolgu za DRUGI LETNIK (le pri plačilu s strani tretje osebe (npr. podjetja)) - izpolniti v DVEH IZVODIH
Izjava mentorja o plačilu šolnine - za DRUGI LETNIK - velja le za mlade raziskovalce na fakulteti
Izjava mentorja o plačilu šolnine - za TRETJI LETNIK - velja le za mlade raziskovalce na fakulteti
Izjava mentorja o plačilu šolnine - za DODATNO LETO - velja le za mlade raziskovalce na fakulteti
Predlog za napotitev na izobraževanje - velja za zaposlene na FS - razen za MR
Soglasje o sofinanciranju dr. študija za š.l. 2020/2021 - za DRUGI LETNIK
Soglasje o sofinanciranju dr. študija za š.l. 2020/2021 - za TRETJI LETNIK
Vloga za nadaljevanje in dokončanje študija (predložiti v ŠR za obravnavo na KDŠ, če je od zadnjega vpisa v letnik preteklo dve leti ali več)
NAVODILA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK za š.l. 2020/2021
Pogodba o pristopu k dolgu za TRETJI LETNIK (le pri plačilu s strani tretje osebe (npr. podjetja)) - izpolniti v DVEH IZVODIH

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - JURE ZEVNIK

12.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 12. 9. 2019 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Jure Zevnik

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Dinamika kavitacijskih mehurčkov ob deformabilnih strukturah

 

 

mentor:     prof.dr. Matevž Dular

 

 

 

komisija:   

- prof.dr. Matevž Dular,

- prof.dr. Božidar Šarler,

- prof.dr. David Stopar (UL, BF)

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - JURE KOŠIR

11.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 11. 9. 2019 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Jure Košir

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Brezdotična metoda merjenja prostorskega temperaturnega polja lasersko obsevanega tkiva

 

 

Mentor:     izr.prof.dr. Matija Jezeršek          

 

 

komisija:   

- izr.prof.dr. Matija Jezeršek,

- prof.dr. Janez Diaci,

- doc.dr. Bojan Božič (UL, MF)                

 

 

Zagovor bo potekal v predavalnici II/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - LUKA PORENTA

03.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

V torek, 3. 9. 2019 ob 11.30 uri bo kandidat

 

 

Luka Porenta

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Stabilnost tankostenskih elementov iz materiala z oblikovnim spominom

 

 

mentor:     doc.dr. Miha Brojan

 

 

komisija:   

- doc.dr. Miha Brojan,

- doc.dr. Tomaž Videnič,

- doc.dr. Miroslav Halilovič,

- prof.dr. Boštjan Brank (UL, FGG)                           

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

 

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - DAVOR RAŠIĆ - ang. jeziku

02.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

V ponedeljek, 2. 9. 2019 ob 13.30 uri bo kandidat

 

 

Davor Rašić

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Development of a system level model of a hybrid vehicle with a proton exchange membrane fuel cell

 

 

Mentor:     prof. dr. Tomaž Katrašnik            

Somentor: izr. prof. dr. Victor Hacker  (TU, Gradec, Avstrija)

 

 

komisija:   

- prof.dr. Tomaž Katrašnik,

- prof.dr. Mihael Sekavčnik,

- izr.prof.dr. Viktor Hacker (TU, Gradec, Avstrija)                       

 

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Prestavitev dr. teme - DAVOR RAŠIĆ

02.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

V ponedeljek, 2. 9. 2019 ob 12.00 uri bo

 

 

DAVOR RAŠIĆ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

System level performance and degradation modeling of a polymer electrolyte membrane fuel cell

(SLO: Sistemsko modeliranje zmogljivosti in degradacije v gorivni celici s polimerno elektrolitsko membrano)

 

 

 

Mentor:        prof. dr. Tomaž Katrašnik                  

Somentor:    izr. prof. dr. Victor Hacker  (TU, Gradec, Avstrija)

 

 

 

Komisija:

 

-         prof. dr. Iztok Golobič - predsednik

-         prof. dr. Mihael Sekavčnik

-         prof. dr. Miran Gaberšček (KI, LJ)                    

-         prof. dr. Tomaž Katrašnik – mentor, le kot pridružen član

-   izr. prof. dr. Victor Hacker (TU, Gradec, Avstrija) – somentor, le kot pridružen član

 

 

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - PETER PIPP

02.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

V ponedeljek, 2. 9. 2019 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Peter Pipp

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Modeliranje kavitacije v turbinskih strojih ob prisotnosti onesnažil

 

 

mentor:     prof.dr. Marko Hočevar

somentor:  prof.dr. Matevž Dular

 

 

komisija:    prof.dr. Marko Hočevar

prof.dr. Matevž Dular  

                 prof.dr. Mihael Sekavčnik

                 doc.dr. Martin Petkovšek                               

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - KARIM HAMOUDA - v ang. jeziku

27.08.2019


O B V E S T I L O

 

    

 

V torek, 27. 8. 2019 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Karim Hamouda

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Effect of Roughness and Material Properties on Real Contact Area

 

 

mentor:     prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

komisija:   

- prof.dr. Mitjan Kalin,

- doc.dr. Miroslav Halilovič, 

- izr.prof.dr. Jože Kutin

 

 

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - LUKA HRIBAR

20.08.2019


O B V E S T I L O

 

 

V torek, 20. 8. 2019 ob 9.30 uri bo

 

 

LUKA HRIBAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Vpliv procesnih parametrov na makroskopsko odvzemanje materiala z lasersko ablacijo

 

 

Mentor:        doc. dr. Peter Gregorčič                    

Somentor:    izr. prof. dr. Matija Jezeršek

 

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Iztok Golobič – predsednik

-     prof. dr. Janez Diaci

-     prof. dr. Saša Novak Krmpotič  (IJS)                                  .

-     doc. dr. Peter Gregorčič – mentor kot pridružen član

-     izr. prof. dr. Matija Jezeršek – somentor kot pridružen član

 

 

Predstavitev bo v predavalnici II/3A.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor II. seminarja (star program) - ANA STOJANOVIĆ

13.10.2011


V èetrtek, 13. oktobra 2011 ob 15.00 uri bo kandidatka

 

 

Ana Stojanoviæ, univ.dipl.inž.

 

zagovarjala drugi podiplomski seminar z naslovom:

 

Mehanske lastnosti vratnih ligamentov

 

 

Mentor: prof.dr. Ivan Prebil

So-mentor: prof.dr. Igor Emri

 

 

komisija:    

prof.dr. Ivan Prebil

prof.dr. Igor Emri

prof.dr. Jože Balažic (UL, MF)

 

Zagovor bo v uèilnici  III/2.