Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - LUKA HRIBAR

20.08.2019


O B V E S T I L O

 

 

V torek, 20. 8. 2019 ob 9.30 uri bo

 

 

LUKA HRIBAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Vpliv procesnih parametrov na makroskopsko odvzemanje materiala z lasersko ablacijo

 

 

Mentor:        doc. dr. Peter Gregorčič                    

Somentor:    izr. prof. dr. Matija Jezeršek

 

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Iztok Golobič – predsednik

-     prof. dr. Janez Diaci

-     prof. dr. Saša Novak Krmpotič  (IJS)                                  .

-     doc. dr. Peter Gregorčič – mentor kot pridružen član

-     izr. prof. dr. Matija Jezeršek – somentor kot pridružen član

 

 

Predstavitev bo v predavalnici II/3A.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam