Arhiv obvestil za študente III. stopnje

NAVODILA IN OBRAZCI ZA VPIS V VIŠJI LETNIK DOKTORSKEGA ŠTUDIJA - III. STOPNJE v š.l. 2020/2021

24.08.2020


Navodila za vpis v višji letnik

Uredba o sofinanciranju doktorskega študija  

POMEMBNO OBVESTILO iz UL študentom glede TRILETNIH in ŠTIRILETNIH doktorskih programov

Priloge:
OBVESTILO O VPISU V VIŠJI LETNIK za š.l. 2020/2021 - dopis
Pogodba o izobraževanju - za DRUGI LETNIK - izpolniti v DVEH IZVODIH
Pogodba o izobraževanju - za TRETJI LETNIK - izpolniti v DVEH IZVODIH
Pogodba o pristopu k dolgu za DRUGI LETNIK (le pri plačilu s strani tretje osebe (npr. podjetja)) - izpolniti v DVEH IZVODIH
Izjava mentorja o plačilu šolnine - za DRUGI LETNIK - velja le za mlade raziskovalce na fakulteti
Izjava mentorja o plačilu šolnine - za TRETJI LETNIK - velja le za mlade raziskovalce na fakulteti
Izjava mentorja o plačilu šolnine - za DODATNO LETO - velja le za mlade raziskovalce na fakulteti
Predlog za napotitev na izobraževanje - velja za zaposlene na FS - razen za MR
Soglasje o sofinanciranju dr. študija za š.l. 2020/2021 - za DRUGI LETNIK
Soglasje o sofinanciranju dr. študija za š.l. 2020/2021 - za TRETJI LETNIK
Vloga za nadaljevanje in dokončanje študija (predložiti v ŠR za obravnavo na KDŠ, če je od zadnjega vpisa v letnik preteklo dve leti ali več)
NAVODILA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK za š.l. 2020/2021
Pogodba o pristopu k dolgu za TRETJI LETNIK (le pri plačilu s strani tretje osebe (npr. podjetja)) - izpolniti v DVEH IZVODIH

nazaj na seznam