Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - SIDDIQUI MUHAMMAD SHOAIB NASEEM

03.06.2020


O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 3. 6. 2020 ob 12.00 uri bo

 

 

MUHAMMAD SHOAIB NASEEM SIDDIQUI

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Thermal analysis of polymer containing tribological contacts

(slo: Termična analiza kontaktov s polimernimi materiali)

 

 

Mentor:       prof. dr. Mitjan Kalin              

Somentor:   prof. dr. Iztok Golobič

 

 

Komisija:

 

-        izr. prof. dr. Jože Kutin – predsednik

-        doc. dr. Lidija Slemenik Perše

-        izr. prof. dr. Miroslav Huskić (FTPO, SG)                 

-        prof. dr. Mitjan Kalin – mentor kot pridružen član

-        prof. dr. Iztok Golobič– somentor kot pridružen član

 

 

Predstavitev bo na daljavo preko aplikacije GoToMeeting.

(op.: spletni naslov srečanja: https://global.gotomeeting.com/join/157732429)

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - URBAN KLANJŠČEK

02.06.2020


O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 10. 6. 2020 ob 13. uri bo kandidat

 

 

Urban Klanjšček

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Napredna kovinska aditivna proizvodnja

 

 

mentor:     prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

komisija:

- prof. dr. Mitjan Kalin, 

- prof. dr. Roman Šturm,

- prof. dr. Edvard Govekar

  

Zagovor bo potekal na daljavo preko aplikacije GoToMeeting.

(op.: Spletni naslov srečanja bo javljen naknadno.)

 

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - MATIC MOŽE

29.05.2020


O B V E S T I L O

 

 

V petek, 29. 5. 2020 ob 9.00 uri bo

 

 

 

MATIC MOŽE

 

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

 

Hibridne strukturirane površine za izboljšan prenos toplote pri mehurčkastem vrenju

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Iztok Golobič            

Somentor:   doc. dr. Matevž Zupančič

 

 

 

Komisija:

 

-      izr. prof. dr. Peter Gregorčič - predsednik

-      izr. prof. dr. Jože Kutin

-      prof. dr. Janez Štrancar (IJS)                                         .

-      prof. dr. Iztok Golobič – mentor kot pridružen član

-      doc. dr. Matevž Zupančič – somentor kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo na daljavo preko aplikacije GoToMeeting.

 

Spletni naslov predstavitve: https://global.gotomeeting.com/join/964475141

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MARKEŽIČ ROK

29.05.2020


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 29. 5. 2020 ob 11.30 uri bo kandidat

 

 

Rok Markežič

 

 

zagovarjal drugi seminar skupaj s predstavitvijo rezultatov raziskovalnega dela na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Napovedovanje lastnosti orodnih jekel za delo v vročem stanju pri cikličnem toplotnem obremenjevanju

 

 

 

mentor:      prof. dr. Roman Šturm

somentor:  izr.prof. dr. Nikolaj Mole

 

 

komisija:   

- prof.dr. Roman Šturm

- izr.prof.dr. Nikolaj Mole

- prof.dr. Janez Grum

- prof.dr. Marko Nagode

 

 

Zagovor bo potekal na Fakulteti za strojništvo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

Predstavitev rezultatov raziskovalnega dela - MARKEŽIČ ROK

29.05.2020


O B V E S T I L O

 

 

V petek, 29. 5. 2020 ob 11.30 uri bo kandidat

 

 

ROK MARKEŽIČ

 

 

predstavil rezultate raziskovalnega dela skupaj z zagovorom drugega seminarja na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

 

Napovedovanje lastnosti orodnih jekel za delo v vročem stanju pri cikličnem toplotnem obremenjevanju

                                                    

 

mentor:      prof. dr. Roman Šturm

somentor:  izr. prof. dr. Nikolaj Mole

 

 

komisija:   

-  prof.dr. Marko Nagode - predsednik

-  doc.dr. Miroslav Halilovič

-  prof.dr. Franc Zupanič (UM, FS)                      

-  prof.dr. Roman Šturm - mentor - pridružen član

-  izr.prof.dr. Nikolaj Mole - somentor - pridružen član

 

 

Zagovor bo potekal na Fakulteti za strojništvo v Leskovarjevi sobi.

 

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Predstavitev teme doktorske disertacije - Rana Khush Bakhat

19.05.2020


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 19. maja 2020 ob 14.30 uri bo

 

 

Khush Bakhat Rana

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

 

Razvoj brezmrežne numerične metode za simulacijo stisljivega dvofaznega toka

(ang: Development of Meshless Numerical Method for Simulation of Compressible Two-Phase Flow)

 

 

Mentor:       prof. dr. Božidar Šarler

 

 

Komisija:

 

- prof. dr. Matevž Dular - predsednik

- izr. prof. dr. Nikolaj Mole

- prof. dr. Alain Kassab (University of Central Florida, Mechanical and Aerospace Engineering)               

- prof. dr. Božidar Šarler – mentor kot pridružen član

 

 

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku preko aplikacije GoToMeeting.

 

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - KERN MATJAŽ

08.05.2020


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 8. 5. 2020 ob 8.00 uri bo

 

 

 

MATJAŽ KERN

 

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Karakterizacija in napovedovanje učinka pulzirajočega visokotlačnega dovoda hladilno mazalne tekočine v proces struženja

 

 

Mentor:       izr. prof. dr. Franci Pušavec

 

 

Komisija:

 

-     izr. prof. dr. Joško Valentinčič - predsednik

-     izr. prof. dr. Primož Podržaj

-     prof. dr. Božidar Šarler

-     prof. dr. Bojan Ačko (UM, FS)                                      .

-     izr. prof. dr. Franci Pušavec – mentor kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo na daljavo preko aplikacije GoToMeeting.

(spletni naslov srečanja: https://global.gotomeeting.com/join/509594021)

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MUC MATIC

06.05.2020


O B V E S T I L O

  

V sredo, 6. 5. 2020 ob 12. uri bo kandidat

 

Matic Muc

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Napoved dobe trajanja dinamično obremenjenih zvarjencev z upoštevanjem tehnološke zgodovine

 

mentor:      prof.dr. Jernej Klemenc

 

komisija:   

- prof.dr. Jernej Klemenc,

- prof.dr. Marko Nagode,

- izr.prof.dr. Tomaž Pepelnjak

 

 

Zagovor bo potekal na daljavo preko aplikacije GoToMeeting.

(spletni naslov zagovora: https://global.gotomeeting.com/join/943719389)

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Brezplačen 60-dneven dostop do Elsevierjevih servisov

03.04.2020


Pozdravljeni!

 

Med 6. aprilom 2020 in 5. junijem 2020 bo Elsevier institucijam, članicam konzorcija Science Direct, ter nekaterim slovenskim bolnišnicam, ki niso v SD konzorciju, odprl brezplačen dostop do sedmih e-produktov:

 

·       Ebooks

·       Cell Press journals

·       SciVal

·       Funding Institutional

·       Reaxys incl. Reaxys Medicinal Chemistry

·       Embase

·       Clinical Key

·       Digital Commons*

*Digital Commons solution doesn’t provide free access, but we will introduce it to you too,
as we sincerely think this could be very interesting to you.

 

Podrobnejši opisi oz. povezave do njih so v spodnjem mailu.

 

Dostop bo - tako kot dostop do Science Directa - temeljil na IP avtentikaciji. Če imate za svojo institucijo omogočen oddaljen dostop, si ga na enak način lahko zagotovite tudi za zgoraj naštete servise v naslednjih 60 dneh.

 

Za vseh osem servisov je Elsevier pripravil webinarje (povezave do prijav so v spodnjem mailu) s predstavijo servisa in napotki za uporabo.

 

Ebooks

Access www.sciencedirect.com

Elsevier books provide foundational information – cited more than books by any other publisher. ScienceDirect provides access to more than 39,000 books that help researchers gain the insights they need to get ahead.

Who is it for All researchers, faculty

More information https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/content#Books


|Sign up for a webinar à|

8.4. ScienceDirect Books: High Impact, Relevant Content


Questions?
Contact
Helena Paczuska h.paczuska@elsevier.com

 

Cell Press

Access www.sciencedirect.com

With over 50 journals that span the life, physical, earth, and health sciences, Cell Press titles are among the most widely downloaded from ScienceDirect. Its impactful quality and breadth of coverage allows researchers to stay on top of their field and gain in-depth insights as they take their next steps in discovery.

Who is it for Life Sciences, chemistry, physics, medical and pharmaceutical researchers

More information
https://www.cell.com/


|Sign up for a webinar à|

 

21.4. Best practices in submitting research for High-Impact journals


Questions?
Contact Adam Podlas a.podlas@elsevier.com

 

SciVal

Access https://scival.com/

Comprehensive access to the research performance of over 14000 research institutions and their associated researchers from 230 nations worldwide. SciVal allows you to visualize your research performance, benchmark relative to peers, develop strategic partnerships, identify and analyze new, emerging research trends, and create uniquely tailored reports.

Who is it for Research Office, Library, Research managers, Researchers

More information https://www.elsevier.com/solutions/scival


|Sign up for a webinar à|

15.4. SciVal: How to measure your Research Performance in data world?


Interested in further details? Join one of the deep dive webinars:

Date

Webinar

7th of April 11 a.m.

SciVal intro and data behind SciVal

9th of April 11 a.m.

Visualize research performance – Module Overview

14th of April 11 a.m.

Benchmark your progress

15th of April 11 a.m.

Reports - how to use templates

16th of April 11 a.m.

Develop collaborative partnerships and analyse research trends

21st of April 11 a.m.

Institutions and Countries

23rd of April 11 a.m.

Researchers and Publication Sets

28th of April 11 a.m.

Topics, Research Areas and Journals

 

Questions?
Contact
Krzysztof Szymanski k.szymanski@elsevier.com

 

Funding Institutional

Access www.fundinginstitutional.com

Over 18 000 active funding opportunities with information on over 3 million awarded research grants from a wide-range of funders. Gain a competitive edge with a holistic view of the research funding landscape using a single solution.

Who is it for Researchers, Research Office

More information https://www.elsevier.com/solutions/funding-institutional


|Sign up for a webinar à|

22.4. Check your research funding opportunities based on your current output!


Questions?

Contact
Krzysztof Szymanski k.szymanski@elsevier.com

Reaxys incl. Reaxys
Medicinal Chemistry

Access https://www.reaxys.com/

Reaxys is a fully integrated chemistry data and literature solution. It is the largest resource for experimentally validated substance properties and reaction data. The medicinal chemistry part is the most comprehensive resource on substance bioactivity data.

Who is it for Chemists, medicinal chemists, pharmaceutical researchers, anyone who is working on drug discovery and development

More information https://www.elsevier.com/solutions/reaxys

 

|Sign up for a webinar à|

14.4. Introduction to Reaxys – how direct access to extracted data is facilitating chemistry and drug discovery research

Questions?
Contact
Karol Chomicki k.chomicki@elsevier.com and

Piotr Golkiewicz p.golkiewicz@elsevier.com

 

Embase

Access https://embase.com/

Embase is a highly versatile, multipurpose and up to date biomedical database. It covers the most important international biomedical literature from 1973 to the present day and all articles are indexed in depth using Elsevier's Life Science thesaurus Embase Indexing and Emtree®.

Who is it for Everyone in any field of bio-medical research, professionals conducting systematic literature reviews, evidence-based medicine specialists

More information https://www.elsevier.com/solutions/embase-biomedical-research

 

|Sign up for a webinar à|

21.4. Introduction to Embase

Questions?

Contact
Karol Chomicki k.chomicki@elsevier.com and

Piotr Golkiewicz p.golkiewicz@elsevier.com

  Clinical Key

Access https://www.clinicalkey.com/

ClinicalKey is a comprehensive clinical search engine that supports clinical decisions by making it easier to find and apply relevant knowledge providing access to Gudelines, ClinicalOverviews, Procedures, Full Text medical Journals, Ebooks and Multimedia.

Who is it for Physicians, Researchers, Lecturers and Students

More information https://www.elsevier.com/solutions/clinicalkey

 

|Sign up for a webinar à|

28.4. Introduction to ClinicalKey. How to find most current and relvand medical information

Questions?
Contact Contact
Michal Krupa m.krupa@elsevier.com  

  Digital Commons

Access this solution requires on-site implementation and doesn’t allow free access.

Digital Commons is the only platform that combines a best-in-class institutional repository (IR) with professional-grade open access journal or books publishing. Digital Commons helps institutions like yours shine a bright light on the full spectrum of the research and scholarship produced by your faculty, students and staff. Branded for your institution and optimized for discoverability, Digital Commons is flexible and scalable so you can spend more time on growing and curating your IR rather than on maintaining it.

Who is it for

1) Universities and Research institutions that want to showcase their research outputs (repository)

Check an example: https://lib.dr.iastate.edu/

2) All academic journals looking for international authors and readership (publishing solution).

Check an example: https://ro.uow.edu.au/aabfj/

More information https://www.elsevier.com/solutions/digital-commons

 

|Sign up for a webinar à|

16.4. Show the world the full spectrum of research produced by your university

23.4. How to professionalise your academic journal

Questions?
Contact Krzysztof Szymanski k.szymanski@elsevier.com  

 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - SEBASTJAN MATKOVIČ - v ang. jeziku

01.04.2020


O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 1. 4. 2020 ob 12.00 uri bo

 

 

SEBASTJAN MATKOVIČ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Vpliv triboloških značilnosti na utrujanje korena zoba polimernega zobnika

(Effect of tribological properties on root fatigue failure of polymer gears)

 

 

Mentor:       prof. dr. Mitjan Kalin

 

 

Komisija:

 

-        prof. dr. Marko Nagode - predsednik

-        doc. dr. Lidija Slemenik Perše

-        izr. prof. dr. Jože Kutin

-        prof. dr. Karsten Stahl (TU München)                          .

-        prof. dr. Mitjan Kalin (mentor) – pridružen član

 

 

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku preko aplikacije GoToMeeting.

(spletni naslov:  https://global.gotomeeting.com/join/744019845 )

 

 

Vabljeni!

 

 

nazaj na seznam

Poletna šola

28.02.2020


Spoštovani,

 

Univerza v Ljubljani tudi letos v sodelovanju z Univerzo v Gradcu in Univerzo na Reki organizira brezplačno poletno šolo za doktorske študentke in študente, ki bo potekala od 4. do 6. junija 2020 v Gradcu.

Tema poletne šole je »Interdisciplinary Perspectives on Age(ing) and Care: What does it mean to grow old?«

 

Za doktorske študentke in študente je udeležba brezplačna (krijejo se jim potni stroški in stroški bivanja).

Več informacij in navodila za prijavo najdete v prilogah; prijave z ustrezno dokumentacijo študentke in študenti pošljejo najkasneje do 12. marca 2020 na elektronski naslov doktorski.studij@uni-lj.si . Podrobnejše informacije o prevozu in namestitvi bodo zainteresirani prejeli naknadno.

 

Vabljeni!

 

 

Priloge:
CfPAgeAndCare2020
ApplicationForm

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - LUKA KASTELIC

11.12.2019


O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 11. 12. 2019 ob 11.30 uri bo kandidat

 

 

Luka Kastelic

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Analiza mehanske obdelave izdelkov izdelanih z dodajnimi tehnologijami

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Davorin Kramar

somentor:  izr.prof.dr. Franci Pušavec

 

 

komisija:   

- izr.prof.dr. Davorin Kramar,

- izr.prof.dr. Franci Pušavec,

- prof.dr. Roman Šturm,

- doc.dr. Lidija Slemenik Perše

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Delavnica za doktorske študente (tema: pisanje znanstvenih člankov)

06.12.2019


O delavnici


Datum izvedbe: petek, 6. 12. 2019, ob 13. uri, v predavalnici V/2

Naslov delavniceSmernice akademskega pisanja in uspešnega objavljanja znanstvenih člankov

Delavnico vodi: prof. dr. Marjan Mernik iz UM, FERI

Komu je namenjena:  Vsem doktorskim študentom in tistim, ki se bodo šele vpisali na doktorski študij

Trajanje:  2-3 šolske ure

Obvezne prijave:    do četrtka, 5. 12. 2019,   do 12. ure     na    doktorski@fs.uni-lj.si

Vsebina:

Delavnica je namenjena predvsem mlajšim visokošolskim učiteljem/raziskovalcem in doktorskim študentom, ki še nimajo veliko izkušenj s pisanjem in objavljanjem znanstvenih člankov. Na delavnici bodo podani številni napotki, ki vam bodo pomagali pri pisanju in objavljanju znanstvenih člankov:

  • namen znanstvenega publiciranja,
  • primerna struktura in sestava kakovostnega znanstvenega članka,
  • nasveti pri pisanju in objavljanju znanstvenih člankov,
  • pogoste napake pri pisanju znanstvenih člankov,
  • ocenjevanje znanstvenih člankov s perspektive recenzenta in urednika.


Predstavitev predavatelja:

Dr. Marjan Mernik je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (https://lpm.feri.um.si/en/members/mernik/). V letih 2008-2017 je bil  gostujoči profesor na »University of Alabama at Birmingham«, ZDA. Raziskovalno se ukvarja s programskimi jeziki in evolucijskim računanjem. Je glavni urednik (Editor in Chief) revije The Journal of Computer Languages in pomožni urednik (Associate Editor) revije Applied Soft Computing. Je visoko citiran raziskovalec za področje računalništva in informatike za leto 2017 in 2018 (Clarivate Analytics, Web of Science).


Vljudno vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - LUKA SEVŠEK

28.11.2019


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 28. 11. 2019 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Luka Sevšek

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Razvoj inovativnih prilagodljivih preoblikovalnih tehnologij

 

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Tomaž Pepelnjak

somentor:  doc.dr. Marko Šimic

 

 

komisija:   

- izr.prof.dr. Tomaž Pepelnjak,

- doc.dr. Marko Šimic,

- prof.dr. Niko Herakovič,

- izr.prof.dr. Jože Kutin

 

Zagovor bo v predavalnici DS-P1.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - EVA JORDAN

21.11.2019


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 21. 11. 2019 ob 14.00 uri bo kandidatka

 

 

Eva Jordan

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Vitka in agilna proizvodnja

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Janez Kušar

somentor:  prof.dr. Marko Starbek

 

 

komisija:    izr.prof.dr. Janez Kušar,

prof.dr. Marko Starbek,       

prof.dr. Iztok Golobič,

prof.dr. Mirko Soković

       

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - TADEJ KOCJAN

24.10.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V četrtek, 24. 10. 2019 ob 10.00 uri bo

 

 

TADEJ KOCJAN

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Celoviti model nastanka in rasti razpoke v elastomernih materialih

 

 

 

Mentor:        prof. dr. Marko Nagode            

Somentor:    doc. dr. Simon Oman

 

 

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Jernej Klemenc – predsednik

-     doc. dr. Lidija Slemenik Perše

-     doc. dr. Miha Brojan

-     prof. dr. Zoran Ren (UM, FS)_____                    .

-     prof. dr. Marko Nagode – mentor, kot pridružen član

-     doc. dr. Simon Oman – somentor, kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MAJA KUS

21.10.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 21. 10. 2019 ob 11.30 uri bo kandidatka

 

 

Maja Kus

 

 

zagovarjala drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Vpliv organskih aditivov na omočljivost in znižanje trenja v EHD režimu mazanja

 

 

mentor:     prof. dr. Mitjan Kalin

 

 

komisija:   

- prof.dr. Mitjan Kalin,

- izr.prof.dr. Ivan Bajsić,

- prof.dr. Saša Novak Krmpotič (IJS)

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - ALEN OSELI

04.10.2019


 

O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 4. 10. 2019 ob 12.00 uri bo

 

 

ALEN OSELI

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Nastanek omrežja ogljikovih nano-cevk v polietilenu ter njegov vpliv na fizikalne lastnosti nano-kompozitov

 

 

 

Mentorica:    doc. dr. Lidija Slemenik Perše

 

 

 

Komisija:

 

-     izr. prof. dr. Nikolaj Mole – predsednik

-     izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak

-     izr. prof. dr. Miroslav Huskić (FTPO)

-     doc. dr. Lidija Slemenik Perše – mentorica, le kot pridružena članica

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - SEBASTJAN MATKOVIČ

02.10.2019


O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 2. 10. 2019 ob 12.00 uri bo kandidat

 

 

Sebastjan Matkovič

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Pregled utrujanja polimernih zobnikov

 

 

mentor:     prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

komisija:   

-  prof.dr. Mitjan Kalin,

-  prof.dr. Marko Nagode,

-  doc.dr. Lidija Slemenik Perše

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - ROK STROPNIK

27.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

V petek, 27. 9. 2019 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Rok Stropnik

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Izdelava inventarja življenjskega cikla PEMFC

 

 

 

mentor:             prof. dr. Mihael Sekavčnik

somentor:          doc. dr. Mitja Mori

 

 

komisija:   

-  prof.dr. Mihael Sekavčnik,

-  prof.dr. Branko Širok

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MATJAŽ KERN

26.09.2019


 

O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 26. 9. 2019 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Matjaž Kern

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Pulzirajoče visokotlačno odrezavanje

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Franci Pušavec

 

 

komisija:   

-  izr.prof.dr. Franci Pušavec,

-  izr.prof.dr. Primož Podržaj,

-  izr.prof.dr. Joško Valentinčič,

-  prof.dr. Iztok Golobič

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-B.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - NEJC KORAČIN

25.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 25. 9. 2019 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Nejc Koračin

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Vpliv procesa razprševanja na filmsko oblogo tablete

 

 

mentor:             prof.dr. Iztok Golobič

somentorja:        prof.dr. Franc Vrečer (UL, FFA)

 

 

komisija:   

-  prof.dr. Iztok Golobič,

-  prof.dr. Franc Vrečer (UL, FFA),

-  prof.dr. Mitjan Kalin,

-  prof.dr. Janez Diaci

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!

 

 

nazaj na seznam

Predstavitev rezultatov raziskovalenga dela - PRIMOŽ OGRINEC

19.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V četrtek, 19.9.2019 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Primož Ogrinec

 

 

predstavil rezultate doktorske disertacije skupaj z zagovorom drugega seminarja na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

 

Impulzne obremenitve v vibracijskem utrujanju

 

 

mentor:     prof.dr. Janko Slavič

somentor:  prof.dr. Miha Boltežar

 

 

komisija:   

-  prof.dr. Marko Nagode - predsednik

-  doc.dr. Gregor Čepon

-  prof.dr. Nenad Gubeljak (UM FS)                           

prof.dr. Janko Slavič – mentor, kot pridružen član            

prof.dr. Miha Boltežar – somentor, kot pridružen član

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - PRIMOŽ OGRINEC

19.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 19. 9. 2019 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Primož Ogrinec

 

 

zagovarjal drugi seminar skupaj s predstavitvijo rezultatov raziskovalnega dela na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Impulzne obremenitve v vibracijskem utrujanju

                                                  

 

 

mentor:     prof.dr. Janko Slavič

somentor:  prof.dr. Miha Boltežar

 

 

 

komisija:   

-  prof.dr. Janko Slavič,

-  prof.dr. Miha Boltežar,

-  prof.dr. Marko Nagode

 

Zagovor bo v  Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - NEJC ROŽMAN

18.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 18. 9. 2019 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Nejc Rožman

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Bločno-verižna tehnologija v porazdeljenih mehatronskih sistemih

 

 

Mentor:     prof.dr. Janez Diaci

 

 

komisija:   

-  prof.dr. Janez Diaci,

-  doc.dr. Rok Vrabič,

-  doc.dr. Marko Hölbl (UM, FERI)

 

Zagovor bo potekal v predavalnici II/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

 

 

nazaj na seznam

Predstavitev rezultatov raziskovalnega dela - DAMIJAN ZORKO

17.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

V torek, 17. 9. 2019 ob 14.00 uri bo kandidat

 

 

Damijan Zorko

 

 

predstavil rezultate raziskovalnega dela na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom teme:

 

 

Konstruiranje in preračun polimernih zobnikov z S ozobjem

                                                  

 

mentor:     prof. dr. Jožef Duhovnik

 

 

 

komisija:   

prof.dr. Marko Nagode - predsednik

doc.dr. Miha Brojan

prof.dr. Zoran Ren (UM, FS)                  

prof.dr. Jožef Duhovnik – mentor, kot pridružen član

                

 

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - MATIC ARH

11.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 11. 9. 2019 ob 14.00 uri bo

 

 

MATIC ARH

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Karakterizacija dinamične piezoupornosti struktur izdelanih z metodo ciljnega nalaganja

 

 

Mentor:        prof. dr. Janko Slavič               

Somentor:    prof. dr. Miha Boltežar

 

 

Komisija:

 

-         prof. dr. Matej Vesenjak (UM, FS) – predsednik

-         izr. prof. dr. Gregor Čepon

-         izr. prof. dr. Joško Valentinčič                            .

-         prof. dr. Janko Slavič – mentor, kot pridružen član

-         prof. dr. Miha Boltežar – somentor, kot pridružen član

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - TOMAŽ BREGAR

09.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

V ponedeljek, 9. 9. 2019 ob 7.15 uri bo

 

 

TOMAŽ BREGAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Vibro-Acoustic Characterization of Complex Systems through Dynamic Substructuring

(slo: Vibroakustična karakterizacija kompleksnih sistemov v dinamiki podstruktur)

 

 

Mentor:        prof. dr. Miha Boltežar             

Somentor:    izr. prof. dr. Gregor Čepon

 

 

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Jernej Klemenc – predsednik

-     prof. dr. Janko Slavič

-     prof. dr. Daniel J. Rixen (TU of Munich)                             .

-     prof. dr. Miha Boltežar – mentor, kot pridružen član

-     izr. prof. dr. Gregor Čepon – somentor, kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - KLEMEN ZALETELJ

09.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 9. 9. 2019 ob 13.00 uri bo

 

 

KLEMEN ZALETELJ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Uporaba hitre kamere za modelno posodabljanje v strukturni dinamiki

 

 

Mentor:        prof. dr. Janko Slavič               

Somentor:    prof. dr. Miha Boltežar

 

 

Komisija:

 

-     izr. prof. dr. Matija Jezeršek – predsednik

-     izr. prof. dr. Gregor Čepon

-     doc. dr. Miran Rodič (UM, FERI)                             .

-     prof. dr. Janko Slavič – mentor, kot pridružen član

-     prof. dr. Miha Boltežar – somentor, kot pridružen član

 

 

Predstavitev bo v predavalnici IV/3B.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - Siddiqui Muhammad Shoaib Naseem

09.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

V ponedeljek, 9. 9. 2019 ob 16.00 uri bo kandidat

 

 

Siddiqui Muhammad Shoaib Naseem

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Effectof temperature on tribological behaviour of polymer gears

 

 

Mentor:     prof.dr. Mitjan Kalin            

 

 

komisija:   

-  prof.dr. Mitjan Kalin,

-  prof.dr. Iztok Golobič,

-  doc.dr. Lidija Slemenik Perše        

 

 

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - ANDRAŽ MAČEK

06.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 6. 9. 2019 ob 13.30 uri bo

 

 

ANDRAŽ MAČEK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Inverzna identifikacija parametrov konstitutivnih modelov trdnin na podlagi nehomogenega polja deformacij

 

 

Mentor:        doc. dr. Miroslav Halilovič

 

 

Komisija:

 

-     izr. prof. dr. Jože Kutin – predsednik

-     izr. prof. dr. Nikolaj Mole

-     prof. dr. Janko Slavič

-     izr. prof. dr. Igor Drstvenšek (UM, FS)                      .

-     doc. dr. Miroslav Halilovič – mentor, kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici III/3A.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - ANDRAŽ MAČEK

06.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 6. 9. 2019 ob 13.30 uri bo

 

 

ANDRAŽ MAČEK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Inverzna identifikacija parametrov konstitutivnih modelov trdnin na podlagi nehomogenega polja deformacij

 

 

 

Mentor:        doc. dr. Miroslav Halilovič

 

 

 

Komisija:

 

-     izr. prof. dr. Jože Kutin – predsednik

-     izr. prof. dr. Nikolaj Mole

-     prof. dr. Janko Slavič

-     izr. prof. dr. Igor Drstvenšek (UM, FS)                      .

-     doc. dr. Miroslav Halilovič – mentor, kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici III/3A.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - SIMON NOSAN

06.09.2019


O B V E S T I L O

 

V petek, 6. 9. 2019 ob 12.00 uri bo kandidat

 

 

Simon Nosan

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Načrtovanje energijsko učinkovitih magnetilnih sistemov za magnetno hlajenje

 

 

Mentor:     prof.dr. Andrej Kitanovski

Somentor:  prof.dr. Jernej Klemenc               

 

 

komisija:   

- prof.dr. Andrej Kitanovski,

- prof.dr. Jernej Klemenc,

- prof.dr. Anton Hamler (UM, FERI),

- prof.dr. Danjel Vončina (UL, FE)

  

Zagovor bo potekal v predavalnici III/3-B.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - JURE KOŠIR

05.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 5. 9. 2019 ob 10.00 uri bo

 

 

JURE KOŠIR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Samodejno prilagodljiv laserski medicinski sistem za terapijo površinskih tkiv

 

 

Mentor:        izr. prof. dr. Matija Jezeršek

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Iztok Golobič - predsednik

-      doc. dr. Peter Gregorčič

-      prof. dr. Janez Štrancar (IJS)                               .

-      izr. prof. dr. Matija Jezeršek – mentor kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici III/3B.

 

 

Vabljeni! 

 

 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - JERNEJ PROTNER

05.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 5. 9. 2019 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Jernej Protner

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Inteligentni algoritem za samodejno prilagajanje simulacijskih modelov montažnih sistemov

 

 

Mentor:     prof.dr. Niko Herakovič               

 

 

komisija:   

- prof.dr. Niko Herakovič,

- prof.ddr. Janez Žerovnik,

- prof.dr. Sašo Džeroski (UL, FRI)           

 

 

Zagovor bo potekal v predavalnici III/3-A.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Javni razpis "Inovativna shema za sofinanciranje dr. študija

23.12.2011


Obvešèamo vas, da bo v petek, 23. decembra 2011, v Uradnem listu RS objavljen  Javni razpis »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija ..." za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2011 Univerza v Ljubljani«.

 

Razpisno besedilo, vkljuèno z vsemi prilogami, bo objavljeno tudi na spletnih straneh Univerze v Ljubljani www.uni-lj.si.

 

Kontakta za Javni razpis sta Nina Dormiš in Gregor Cerjak:

e-mail:  Nina.Dormis@uni-lj.si    ;   tel št.: 01 2418 543
e-mail:  Gregor.Cerjak@uni-lj.si  ;   tel št.: 01 2418 662

 

Rok za prijave je petek, 20. januar 2012, do 13. ure.

 

 

Študentski referat

Zagovor 2. seminarja (III.stopnja) - DUNJA RAVNIKAR

22.12.2011


V èetrtek, 22. 12. 2011 ob 12.30 uri bo kandidatka

 

 

Dunja Ravnikar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjala drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Lasersko oplastenje aluminijevih zlitin s keramiènimi sestavinami

 

 

mentor: prof.dr. Janez Grum

 

 

komisija:  

prof.dr. Janez Grum

prof.dr. Alojzij Sluga

prof.dr. Janez Tušek

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

Zagovor 2. seminarja - VILI PEPEL

19.12.2011


V ponedeljek, 19. decembra 2011 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Vili Pepel, univ.dipl.inž.

 

zagovarjal drugi podiplomski seminar z naslovom:

 

Izbira metode doloèitve poškodbe pri merjenju

 

 

 

mentor: prof.dr. Ivan Prebil

 

 

komisija:  

prof. dr Ivan Prebil

prof. dr. Franc Kosel

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3A.

 

Zagovor II. seminarja (III. stopnja) - SAMO SIMONČIČ

28.11.2011


V ponedeljek, 28. 11. 2011 ob 16. uri bo kandidat

 

 

Samo Simonèiè, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Analiza hitrosti izvajanja algoritma za doloèevanje pomikov pri natanènosti boljši od ene slikovne toèke

 

 

mentor: doc.dr. Primož Podržaj

 

 

komisija:   doc.dr. Primož Podržaj,

prof.dr. Janez Diaci,

prof.dr. Stanislav Kovaèiè (UL, FE)

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/2.

Predstavitev teme doktorske disertacije - ANDREJ ČEBULAR

24.11.2011


V èetrtek, 24.11.2011 ob 16:00 uri bo

 

 

ANDREJ ÈEBULAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Krmiljenje procesa radiofrekvenènega varjenja PVC materialov

 

 

 

Mentor:       doc. dr. Primož Podržaj

 

 

 

Komisija:

 

- doc. dr. Primož Podržaj

- izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

- prof. dr. Janez Diaci

- izr. prof. dr. Maja Atanasijeviæ-Kunc (UL, FE)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

Zagovor II. seminarja (III. stopnja) - LUKA ČERČE

21.11.2011


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 21. 11. 2011 ob 12.00 uri bo kandidat

 

 

Luka Èerèe, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjala drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Merjenje obrabe rezalnih orodij

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Kopaè

 

 

komisija:  

prof.dr. Janez Kopaè,

prof.dr. Jožef Duhovnik in

prof.dr. Marko Starbek

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Zagovor I. seminarja (III.stopnja) - JAN ŠKOFIC

09.11.2011


V sredo, 9. 11. 2011 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Jan Škofic, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Celostna vibro-akustièna analiza nizko cenovnih kompleksnih mehatronskih sistemov

 

 

mentor: prof.dr. Miha Boltežar

 

 

komisija:  

prof.dr. Miha Boltežar

prof.dr. Mirko Èudina  

prof.dr. Jožef Vižintin

 

 

Zagovor bo potekal v uèilnici III/4.

Zagovor II. seminarja (III. stopnja) - SIMON KULOVEC

07.11.2011


V ponedeljek, 7. 11. 2011 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Simon Kulovec, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Proste oblike strešnih konstrukcij

 

 

 

mentor: prof.dr. Jožef Duhovnik

 

 

komisija:  

prof.dr. Jožef Duhovnik

izr.prof.dr. Janez Kramar

  

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

Predavanja pri predmetu Teorija viskoelastičnosti

03.11.2011


OBVESTILO

 

PODIPLOMSKIM ŠTUDENTOM

 

Vse podiplomske študente, ki bi želeli v študijskem letu 2011/2012 obiskovati predmet

 

 

TEORIJA VISKOELASTIÈNOSTI

 

pri prof. dr. Igorju Emriju,

 

 

obvešèamo, da bodo predavanja pri predmetu potekala v zimskem semestru vsako sredo med 15:30-17h v uèilnici na Inštitutu za sonaravne inovativne tehnologije (3. nadstropje), Pot za Brdom 104, Ljubljana. Izstopna postaja za mestni avtobus štev. 14 in 14B je Preval.

 

Prvo predavanje bo potekalo v sredo, 09.11.2011. Predavanja bodo potekala v angleškem jeziku.

 

 

 

Vljudno vabljeni!

 

Predavanja pri predmetu Nevronske mreže

28.10.2011


OBVESTILO

 

PODIPLOMSKIM ŠTUDENTOM

 

Vse podiplomske študente, ki bi želeli v študijskem letu 2011/2012 obiskovati

 

 

predmet NEVRONSKE MREŽE

 

pri prof. dr. Edvardu Govekarju in doc. dr. Primožu Potoèniku,

 

obvešèamo, da bodo predavanja pri predmetu potekala v zimskem semestru vsak petek med 9:15-11h v uèilnici na Inštitutu za sonaravne inovativne tehnologije (3. nadstropje), Pot za Brdom 104, Ljubljana. Izstopna postaja za mestni avtobus štev. 14 in 14B je Preval.

 

Prvo predavanje bo potekalo v petek, 11.11.2011. Predavanja bodo potekala v angleškem jeziku.

 

Dodatne informacije v povezavi s predmetom lahko dobite na spletni strani: www.neural.si

 

 

Vljudno vabljeni!

 

 

SOLIDWORKS 2009

06.10.2009


Študenti imate na voljo študentsko verzijo programa SOLIDWORKS 2009. Dobite jo na naslovu:

http://www.solidworks.com/sw/education/SDL_form.html

Preden jo snamete je potrebno izpolniti spletni obrazec. Izpolniti je potrebno vsa polja razen polja VAR name.

Koda za snemanje študentske verzije je 283683.

Po elektronski pošti dobite kodo za aktivacijo programa.