Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - NEJC ROŽMAN

18.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 18. 9. 2019 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Nejc Rožman

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Bločno-verižna tehnologija v porazdeljenih mehatronskih sistemih

 

 

Mentor:     prof.dr. Janez Diaci

 

 

komisija:   

-  prof.dr. Janez Diaci,

-  doc.dr. Rok Vrabič,

-  doc.dr. Marko Hölbl (UM, FERI)

 

Zagovor bo potekal v predavalnici II/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - MATIC ARH

11.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 11. 9. 2019 ob 14.00 uri bo

 

 

MATIC ARH

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Karakterizacija dinamične piezoupornosti struktur izdelanih z metodo ciljnega nalaganja

 

 

Mentor:        prof. dr. Janko Slavič               

Somentor:    prof. dr. Miha Boltežar

 

 

Komisija:

 

-         prof. dr. Matej Vesenjak (UM, FS) – predsednik

-         izr. prof. dr. Gregor Čepon

-         izr. prof. dr. Joško Valentinčič                            .

-         prof. dr. Janko Slavič – mentor, kot pridružen član

-         prof. dr. Miha Boltežar – somentor, kot pridružen član

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - TOMAŽ BREGAR

09.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

V ponedeljek, 9. 9. 2019 ob 7.15 uri bo

 

 

TOMAŽ BREGAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Vibro-Acoustic Characterization of Complex Systems through Dynamic Substructuring

(slo: Vibroakustična karakterizacija kompleksnih sistemov v dinamiki podstruktur)

 

 

Mentor:        prof. dr. Miha Boltežar             

Somentor:    izr. prof. dr. Gregor Čepon

 

 

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Jernej Klemenc – predsednik

-     prof. dr. Janko Slavič

-     prof. dr. Daniel J. Rixen (TU of Munich)                             .

-     prof. dr. Miha Boltežar – mentor, kot pridružen član

-     izr. prof. dr. Gregor Čepon – somentor, kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - KLEMEN ZALETELJ

09.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 9. 9. 2019 ob 13.00 uri bo

 

 

KLEMEN ZALETELJ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Uporaba hitre kamere za modelno posodabljanje v strukturni dinamiki

 

 

Mentor:        prof. dr. Janko Slavič               

Somentor:    prof. dr. Miha Boltežar

 

 

Komisija:

 

-     izr. prof. dr. Matija Jezeršek – predsednik

-     izr. prof. dr. Gregor Čepon

-     doc. dr. Miran Rodič (UM, FERI)                             .

-     prof. dr. Janko Slavič – mentor, kot pridružen član

-     prof. dr. Miha Boltežar – somentor, kot pridružen član

 

 

Predstavitev bo v predavalnici IV/3B.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - Siddiqui Muhammad Shoaib Naseem

09.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

V ponedeljek, 9. 9. 2019 ob 16.00 uri bo kandidat

 

 

Siddiqui Muhammad Shoaib Naseem

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Effectof temperature on tribological behaviour of polymer gears

 

 

Mentor:     prof.dr. Mitjan Kalin            

 

 

komisija:   

-  prof.dr. Mitjan Kalin,

-  prof.dr. Iztok Golobič,

-  doc.dr. Lidija Slemenik Perše        

 

 

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - ANDRAŽ MAČEK

06.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 6. 9. 2019 ob 13.30 uri bo

 

 

ANDRAŽ MAČEK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Inverzna identifikacija parametrov konstitutivnih modelov trdnin na podlagi nehomogenega polja deformacij

 

 

Mentor:        doc. dr. Miroslav Halilovič

 

 

Komisija:

 

-     izr. prof. dr. Jože Kutin – predsednik

-     izr. prof. dr. Nikolaj Mole

-     prof. dr. Janko Slavič

-     izr. prof. dr. Igor Drstvenšek (UM, FS)                      .

-     doc. dr. Miroslav Halilovič – mentor, kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici III/3A.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - ANDRAŽ MAČEK

06.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 6. 9. 2019 ob 13.30 uri bo

 

 

ANDRAŽ MAČEK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Inverzna identifikacija parametrov konstitutivnih modelov trdnin na podlagi nehomogenega polja deformacij

 

 

 

Mentor:        doc. dr. Miroslav Halilovič

 

 

 

Komisija:

 

-     izr. prof. dr. Jože Kutin – predsednik

-     izr. prof. dr. Nikolaj Mole

-     prof. dr. Janko Slavič

-     izr. prof. dr. Igor Drstvenšek (UM, FS)                      .

-     doc. dr. Miroslav Halilovič – mentor, kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici III/3A.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - SIMON NOSAN

06.09.2019


O B V E S T I L O

 

V petek, 6. 9. 2019 ob 12.00 uri bo kandidat

 

 

Simon Nosan

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Načrtovanje energijsko učinkovitih magnetilnih sistemov za magnetno hlajenje

 

 

Mentor:     prof.dr. Andrej Kitanovski

Somentor:  prof.dr. Jernej Klemenc               

 

 

komisija:   

- prof.dr. Andrej Kitanovski,

- prof.dr. Jernej Klemenc,

- prof.dr. Anton Hamler (UM, FERI),

- prof.dr. Danjel Vončina (UL, FE)

  

Zagovor bo potekal v predavalnici III/3-B.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - JURE KOŠIR

05.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 5. 9. 2019 ob 10.00 uri bo

 

 

JURE KOŠIR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Samodejno prilagodljiv laserski medicinski sistem za terapijo površinskih tkiv

 

 

Mentor:        izr. prof. dr. Matija Jezeršek

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Iztok Golobič - predsednik

-      doc. dr. Peter Gregorčič

-      prof. dr. Janez Štrancar (IJS)                               .

-      izr. prof. dr. Matija Jezeršek – mentor kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici III/3B.

 

 

Vabljeni! 

 

 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - JERNEJ PROTNER

05.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 5. 9. 2019 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Jernej Protner

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Inteligentni algoritem za samodejno prilagajanje simulacijskih modelov montažnih sistemov

 

 

Mentor:     prof.dr. Niko Herakovič               

 

 

komisija:   

- prof.dr. Niko Herakovič,

- prof.ddr. Janez Žerovnik,

- prof.dr. Sašo Džeroski (UL, FRI)           

 

 

Zagovor bo potekal v predavalnici III/3-A.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor I. seminarja (III.stopnja) - JAN ŠKOFIC

09.11.2011


V sredo, 9. 11. 2011 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Jan Škofic, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Celostna vibro-akustièna analiza nizko cenovnih kompleksnih mehatronskih sistemov

 

 

mentor: prof.dr. Miha Boltežar

 

 

komisija:  

prof.dr. Miha Boltežar

prof.dr. Mirko Èudina  

prof.dr. Jožef Vižintin

 

 

Zagovor bo potekal v uèilnici III/4.