Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - TOMAŽ BREGAR

09.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

V ponedeljek, 9. 9. 2019 ob 7.15 uri bo

 

 

TOMAŽ BREGAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Vibro-Acoustic Characterization of Complex Systems through Dynamic Substructuring

(slo: Vibroakustična karakterizacija kompleksnih sistemov v dinamiki podstruktur)

 

 

Mentor:        prof. dr. Miha Boltežar             

Somentor:    izr. prof. dr. Gregor Čepon

 

 

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Jernej Klemenc – predsednik

-     prof. dr. Janko Slavič

-     prof. dr. Daniel J. Rixen (TU of Munich)                             .

-     prof. dr. Miha Boltežar – mentor, kot pridružen član

-     izr. prof. dr. Gregor Čepon – somentor, kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

 

 

nazaj na seznam