Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - TADEJ KOCJAN

24.10.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V četrtek, 24. 10. 2019 ob 10.00 uri bo

 

 

TADEJ KOCJAN

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Celoviti model nastanka in rasti razpoke v elastomernih materialih

 

 

 

Mentor:        prof. dr. Marko Nagode            

Somentor:    doc. dr. Simon Oman

 

 

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Jernej Klemenc – predsednik

-     doc. dr. Lidija Slemenik Perše

-     doc. dr. Miha Brojan

-     prof. dr. Zoran Ren (UM, FS)_____                    .

-     prof. dr. Marko Nagode – mentor, kot pridružen član

-     doc. dr. Simon Oman – somentor, kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MAJA KUS

21.10.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 21. 10. 2019 ob 11.30 uri bo kandidatka

 

 

Maja Kus

 

 

zagovarjala drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Vpliv organskih aditivov na omočljivost in znižanje trenja v EHD režimu mazanja

 

 

mentor:     prof. dr. Mitjan Kalin

 

 

komisija:   

- prof.dr. Mitjan Kalin,

- izr.prof.dr. Ivan Bajsić,

- prof.dr. Saša Novak Krmpotič (IJS)

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - ALEN OSELI

04.10.2019


 

O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 4. 10. 2019 ob 12.00 uri bo

 

 

ALEN OSELI

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Nastanek omrežja ogljikovih nano-cevk v polietilenu ter njegov vpliv na fizikalne lastnosti nano-kompozitov

 

 

 

Mentorica:    doc. dr. Lidija Slemenik Perše

 

 

 

Komisija:

 

-     izr. prof. dr. Nikolaj Mole – predsednik

-     izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak

-     izr. prof. dr. Miroslav Huskić (FTPO)

-     doc. dr. Lidija Slemenik Perše – mentorica, le kot pridružena članica

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - SEBASTJAN MATKOVIČ

02.10.2019


O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 2. 10. 2019 ob 12.00 uri bo kandidat

 

 

Sebastjan Matkovič

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Pregled utrujanja polimernih zobnikov

 

 

mentor:     prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

komisija:   

-  prof.dr. Mitjan Kalin,

-  prof.dr. Marko Nagode,

-  doc.dr. Lidija Slemenik Perše

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - ROK STROPNIK

27.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

V petek, 27. 9. 2019 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Rok Stropnik

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Izdelava inventarja življenjskega cikla PEMFC

 

 

 

mentor:             prof. dr. Mihael Sekavčnik

somentor:          doc. dr. Mitja Mori

 

 

komisija:   

-  prof.dr. Mihael Sekavčnik,

-  prof.dr. Branko Širok

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MATJAŽ KERN

26.09.2019


 

O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 26. 9. 2019 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Matjaž Kern

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Pulzirajoče visokotlačno odrezavanje

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Franci Pušavec

 

 

komisija:   

-  izr.prof.dr. Franci Pušavec,

-  izr.prof.dr. Primož Podržaj,

-  izr.prof.dr. Joško Valentinčič,

-  prof.dr. Iztok Golobič

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-B.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - NEJC KORAČIN

25.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 25. 9. 2019 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Nejc Koračin

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Vpliv procesa razprševanja na filmsko oblogo tablete

 

 

mentor:             prof.dr. Iztok Golobič

somentorja:        prof.dr. Franc Vrečer (UL, FFA)

 

 

komisija:   

-  prof.dr. Iztok Golobič,

-  prof.dr. Franc Vrečer (UL, FFA),

-  prof.dr. Mitjan Kalin,

-  prof.dr. Janez Diaci

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!

 

 

nazaj na seznam

Predstavitev rezultatov raziskovalenga dela - PRIMOŽ OGRINEC

19.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

 

V četrtek, 19.9.2019 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Primož Ogrinec

 

 

predstavil rezultate doktorske disertacije skupaj z zagovorom drugega seminarja na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

 

Impulzne obremenitve v vibracijskem utrujanju

 

 

mentor:     prof.dr. Janko Slavič

somentor:  prof.dr. Miha Boltežar

 

 

komisija:   

-  prof.dr. Marko Nagode - predsednik

-  doc.dr. Gregor Čepon

-  prof.dr. Nenad Gubeljak (UM FS)                           

prof.dr. Janko Slavič – mentor, kot pridružen član            

prof.dr. Miha Boltežar – somentor, kot pridružen član

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - PRIMOŽ OGRINEC

19.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 19. 9. 2019 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Primož Ogrinec

 

 

zagovarjal drugi seminar skupaj s predstavitvijo rezultatov raziskovalnega dela na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Impulzne obremenitve v vibracijskem utrujanju

                                                  

 

 

mentor:     prof.dr. Janko Slavič

somentor:  prof.dr. Miha Boltežar

 

 

 

komisija:   

-  prof.dr. Janko Slavič,

-  prof.dr. Miha Boltežar,

-  prof.dr. Marko Nagode

 

Zagovor bo v  Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Predstavitev rezultatov raziskovalnega dela - DAMIJAN ZORKO

17.09.2019


O B V E S T I L O

 

 

V torek, 17. 9. 2019 ob 14.00 uri bo kandidat

 

 

Damijan Zorko

 

 

predstavil rezultate raziskovalnega dela na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom teme:

 

 

Konstruiranje in preračun polimernih zobnikov z S ozobjem

                                                  

 

mentor:     prof. dr. Jožef Duhovnik

 

 

 

komisija:   

prof.dr. Marko Nagode - predsednik

doc.dr. Miha Brojan

prof.dr. Zoran Ren (UM, FS)                  

prof.dr. Jožef Duhovnik – mentor, kot pridružen član

                

 

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predavanja pri predmetu Nevronske mreže

28.10.2011


OBVESTILO

 

PODIPLOMSKIM ŠTUDENTOM

 

Vse podiplomske študente, ki bi želeli v študijskem letu 2011/2012 obiskovati

 

 

predmet NEVRONSKE MREŽE

 

pri prof. dr. Edvardu Govekarju in doc. dr. Primožu Potoèniku,

 

obvešèamo, da bodo predavanja pri predmetu potekala v zimskem semestru vsak petek med 9:15-11h v uèilnici na Inštitutu za sonaravne inovativne tehnologije (3. nadstropje), Pot za Brdom 104, Ljubljana. Izstopna postaja za mestni avtobus štev. 14 in 14B je Preval.

 

Prvo predavanje bo potekalo v petek, 11.11.2011. Predavanja bodo potekala v angleškem jeziku.

 

Dodatne informacije v povezavi s predmetom lahko dobite na spletni strani: www.neural.si

 

 

Vljudno vabljeni!