Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - ALEN OSELI

04.10.2019


 

O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 4. 10. 2019 ob 12.00 uri bo

 

 

ALEN OSELI

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Nastanek omrežja ogljikovih nano-cevk v polietilenu ter njegov vpliv na fizikalne lastnosti nano-kompozitov

 

 

 

Mentorica:    doc. dr. Lidija Slemenik Perše

 

 

 

Komisija:

 

-     izr. prof. dr. Nikolaj Mole – predsednik

-     izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak

-     izr. prof. dr. Miroslav Huskić (FTPO)

-     doc. dr. Lidija Slemenik Perše – mentorica, le kot pridružena članica

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam