Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - LUKA KASTELIC

11.12.2019


O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 11. 12. 2019 ob 11.30 uri bo kandidat

 

 

Luka Kastelic

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Analiza mehanske obdelave izdelkov izdelanih z dodajnimi tehnologijami

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Davorin Kramar

somentor:  izr.prof.dr. Franci Pušavec

 

 

komisija:   

- izr.prof.dr. Davorin Kramar,

- izr.prof.dr. Franci Pušavec,

- prof.dr. Roman Šturm,

- doc.dr. Lidija Slemenik Perše

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam