Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - MATIC MOŽE

29.05.2020


O B V E S T I L O

 

 

V petek, 29. 5. 2020 ob 9.00 uri bo

 

 

 

MATIC MOŽE

 

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

 

Hibridne strukturirane površine za izboljšan prenos toplote pri mehurčkastem vrenju

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Iztok Golobič            

Somentor:   doc. dr. Matevž Zupančič

 

 

 

Komisija:

 

-      izr. prof. dr. Peter Gregorčič - predsednik

-      izr. prof. dr. Jože Kutin

-      prof. dr. Janez Štrancar (IJS)                                         .

-      prof. dr. Iztok Golobič – mentor kot pridružen član

-      doc. dr. Matevž Zupančič – somentor kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo na daljavo preko aplikacije GoToMeeting.

 

Spletni naslov predstavitve: https://global.gotomeeting.com/join/964475141

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MARKEŽIČ ROK

29.05.2020


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 29. 5. 2020 ob 11.30 uri bo kandidat

 

 

Rok Markežič

 

 

zagovarjal drugi seminar skupaj s predstavitvijo rezultatov raziskovalnega dela na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Napovedovanje lastnosti orodnih jekel za delo v vročem stanju pri cikličnem toplotnem obremenjevanju

 

 

 

mentor:      prof. dr. Roman Šturm

somentor:  izr.prof. dr. Nikolaj Mole

 

 

komisija:   

- prof.dr. Roman Šturm

- izr.prof.dr. Nikolaj Mole

- prof.dr. Janez Grum

- prof.dr. Marko Nagode

 

 

Zagovor bo potekal na Fakulteti za strojništvo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

Predstavitev rezultatov raziskovalnega dela - MARKEŽIČ ROK

29.05.2020


O B V E S T I L O

 

 

V petek, 29. 5. 2020 ob 11.30 uri bo kandidat

 

 

ROK MARKEŽIČ

 

 

predstavil rezultate raziskovalnega dela skupaj z zagovorom drugega seminarja na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

 

Napovedovanje lastnosti orodnih jekel za delo v vročem stanju pri cikličnem toplotnem obremenjevanju

                                                    

 

mentor:      prof. dr. Roman Šturm

somentor:  izr. prof. dr. Nikolaj Mole

 

 

komisija:   

-  prof.dr. Marko Nagode - predsednik

-  doc.dr. Miroslav Halilovič

-  prof.dr. Franc Zupanič (UM, FS)                      

-  prof.dr. Roman Šturm - mentor - pridružen član

-  izr.prof.dr. Nikolaj Mole - somentor - pridružen član

 

 

Zagovor bo potekal na Fakulteti za strojništvo v Leskovarjevi sobi.

 

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Predstavitev teme doktorske disertacije - Rana Khush Bakhat

19.05.2020


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 19. maja 2020 ob 14.30 uri bo

 

 

Khush Bakhat Rana

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

 

Razvoj brezmrežne numerične metode za simulacijo stisljivega dvofaznega toka

(ang: Development of Meshless Numerical Method for Simulation of Compressible Two-Phase Flow)

 

 

Mentor:       prof. dr. Božidar Šarler

 

 

Komisija:

 

- prof. dr. Matevž Dular - predsednik

- izr. prof. dr. Nikolaj Mole

- prof. dr. Alain Kassab (University of Central Florida, Mechanical and Aerospace Engineering)               

- prof. dr. Božidar Šarler – mentor kot pridružen član

 

 

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku preko aplikacije GoToMeeting.

 

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

Predavanja pri predmetu Teorija viskoelastičnosti

03.11.2011


OBVESTILO

 

PODIPLOMSKIM ŠTUDENTOM

 

Vse podiplomske študente, ki bi želeli v študijskem letu 2011/2012 obiskovati predmet

 

 

TEORIJA VISKOELASTIÈNOSTI

 

pri prof. dr. Igorju Emriju,

 

 

obvešèamo, da bodo predavanja pri predmetu potekala v zimskem semestru vsako sredo med 15:30-17h v uèilnici na Inštitutu za sonaravne inovativne tehnologije (3. nadstropje), Pot za Brdom 104, Ljubljana. Izstopna postaja za mestni avtobus štev. 14 in 14B je Preval.

 

Prvo predavanje bo potekalo v sredo, 09.11.2011. Predavanja bodo potekala v angleškem jeziku.

 

 

 

Vljudno vabljeni!