Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - JAN ŠVAJGER

15.06.2020


O B V E S T I L O

 

 

V ponedeljek, 15. 6. 2020 ob 14. uri bo kandidat

 

Jan Švajger

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Stabilnost elasto-plastičnih lupin pri termo-mehanskih obremenitvah

 

mentor:     doc.dr. Miha Brojan

 

 

komisija:  

- doc.dr. Miha Brojan, 

- doc.dr. Viktor Šajn,

- doc.dr. Miroslav Halilovič,

- prof.dr. Boštjan Brank (UL, FGG)

 

Zagovor bo potekal na Fakulteti za strojništvo v predavalnici IV/3-A.

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MATEJ SENEGAČNIK

12.06.2020


O B V E S T I L O

 

V petek, 12. 6. 2020 ob 8.00 uri bo kandidat

 

Matej Senegačnik

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Opazovanje laserske ablacije trdnin v kapljevinah s senčno fotografijo

 

mentor:     izr.prof.dr. Peter Gregorčič

 

 

komisija:   

- izr.prof.dr. Peter Gregorčič,

- izr.prof.dr. Matija Jezeršek,

- prof.dr. Iztok Golobič

 

 

Zagovor bo potekal na daljavo preko aplikacije GoToMeeting.

(op.: spletni naslov zagovora:https://global.gotomeeting.com/join/460021909)

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - SIMON NOSAN

11.06.2020


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 11. 6. 2020 ob 11.00 uri  bo

 

SIMON NOSAN

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Energijsko učinkoviti magnetilni sistemi za magnetno hlajenje

 

 

Mentor:       prof. dr. Andrej Kitanovski                

Somentor:   prof. dr. Jernej Klemenc

 

 

Komisija:

-        prof. dr. Tomaž Katrašnik - predsednik

-        prof. dr. Anton Hamler (UM, FERI)

-        prof. dr. Danjel Vončina (UL, FE)            .

-        prof. dr. Andrej Kitanovski – mentor kot pridružen član

-        prof. dr. Jernej Klemenc – somentor kot pridružen član

 

 

Predstavitev bo na daljavo preko aplikacije GoToMeeting.

 

 

(op.: Spletni naslov srečanja: https://global.gotomeeting.com/join/517566877 )

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - MATIC MUC

10.06.2020


O B V E S T I L O

 

V sredo, 10. 6. 2020 ob 10.00 uri bo

 

MATIC MUC

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Napoved dobe trajanja dinamično obremenjenih zvarjencev z upoštevanjem tehnološke zgodovine

 

Mentor:       prof. dr. Jernej Klemenc

 

Komisija:

-      prof. dr. Marko Nagode - predsednik

-      prof. dr. Roman Šturm

-      prof. dr. Zoran Ren (UM, FS)                                    .                    

-      prof. dr. Jernej Klemenc – mentor kot pridružen član

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI. 

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - SIDDIQUI MUHAMMAD SHOAIB NASEEM

03.06.2020


O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 3. 6. 2020 ob 12.00 uri bo

 

 

MUHAMMAD SHOAIB NASEEM SIDDIQUI

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Thermal analysis of polymer containing tribological contacts

(slo: Termična analiza kontaktov s polimernimi materiali)

 

 

Mentor:       prof. dr. Mitjan Kalin              

Somentor:   prof. dr. Iztok Golobič

 

 

Komisija:

 

-        izr. prof. dr. Jože Kutin – predsednik

-        doc. dr. Lidija Slemenik Perše

-        izr. prof. dr. Miroslav Huskić (FTPO, SG)                 

-        prof. dr. Mitjan Kalin – mentor kot pridružen član

-        prof. dr. Iztok Golobič– somentor kot pridružen član

 

 

Predstavitev bo na daljavo preko aplikacije GoToMeeting.

(op.: spletni naslov srečanja: https://global.gotomeeting.com/join/157732429)

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - URBAN KLANJŠČEK

02.06.2020


O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 10. 6. 2020 ob 13. uri bo kandidat

 

 

Urban Klanjšček

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Napredna kovinska aditivna proizvodnja

 

 

mentor:     prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

komisija:

- prof. dr. Mitjan Kalin, 

- prof. dr. Roman Šturm,

- prof. dr. Edvard Govekar

  

Zagovor bo potekal na daljavo preko aplikacije GoToMeeting.

(op.: Spletni naslov srečanja bo javljen naknadno.)

 

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - MATIC MOŽE

29.05.2020


O B V E S T I L O

 

 

V petek, 29. 5. 2020 ob 9.00 uri bo

 

 

 

MATIC MOŽE

 

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

 

Hibridne strukturirane površine za izboljšan prenos toplote pri mehurčkastem vrenju

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Iztok Golobič            

Somentor:   doc. dr. Matevž Zupančič

 

 

 

Komisija:

 

-      izr. prof. dr. Peter Gregorčič - predsednik

-      izr. prof. dr. Jože Kutin

-      prof. dr. Janez Štrancar (IJS)                                         .

-      prof. dr. Iztok Golobič – mentor kot pridružen član

-      doc. dr. Matevž Zupančič – somentor kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo na daljavo preko aplikacije GoToMeeting.

 

Spletni naslov predstavitve: https://global.gotomeeting.com/join/964475141

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MARKEŽIČ ROK

29.05.2020


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 29. 5. 2020 ob 11.30 uri bo kandidat

 

 

Rok Markežič

 

 

zagovarjal drugi seminar skupaj s predstavitvijo rezultatov raziskovalnega dela na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Napovedovanje lastnosti orodnih jekel za delo v vročem stanju pri cikličnem toplotnem obremenjevanju

 

 

 

mentor:      prof. dr. Roman Šturm

somentor:  izr.prof. dr. Nikolaj Mole

 

 

komisija:   

- prof.dr. Roman Šturm

- izr.prof.dr. Nikolaj Mole

- prof.dr. Janez Grum

- prof.dr. Marko Nagode

 

 

Zagovor bo potekal na Fakulteti za strojništvo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

Predstavitev rezultatov raziskovalnega dela - MARKEŽIČ ROK

29.05.2020


O B V E S T I L O

 

 

V petek, 29. 5. 2020 ob 11.30 uri bo kandidat

 

 

ROK MARKEŽIČ

 

 

predstavil rezultate raziskovalnega dela skupaj z zagovorom drugega seminarja na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

 

Napovedovanje lastnosti orodnih jekel za delo v vročem stanju pri cikličnem toplotnem obremenjevanju

                                                    

 

mentor:      prof. dr. Roman Šturm

somentor:  izr. prof. dr. Nikolaj Mole

 

 

komisija:   

-  prof.dr. Marko Nagode - predsednik

-  doc.dr. Miroslav Halilovič

-  prof.dr. Franc Zupanič (UM, FS)                      

-  prof.dr. Roman Šturm - mentor - pridružen član

-  izr.prof.dr. Nikolaj Mole - somentor - pridružen član

 

 

Zagovor bo potekal na Fakulteti za strojništvo v Leskovarjevi sobi.

 

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Predstavitev teme doktorske disertacije - Rana Khush Bakhat

19.05.2020


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 19. maja 2020 ob 14.30 uri bo

 

 

Khush Bakhat Rana

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

 

Razvoj brezmrežne numerične metode za simulacijo stisljivega dvofaznega toka

(ang: Development of Meshless Numerical Method for Simulation of Compressible Two-Phase Flow)

 

 

Mentor:       prof. dr. Božidar Šarler

 

 

Komisija:

 

- prof. dr. Matevž Dular - predsednik

- izr. prof. dr. Nikolaj Mole

- prof. dr. Alain Kassab (University of Central Florida, Mechanical and Aerospace Engineering)               

- prof. dr. Božidar Šarler – mentor kot pridružen član

 

 

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku preko aplikacije GoToMeeting.

 

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

Predavanja pri predmetu Teorija viskoelastičnosti

03.11.2011


OBVESTILO

 

PODIPLOMSKIM ŠTUDENTOM

 

Vse podiplomske študente, ki bi želeli v študijskem letu 2011/2012 obiskovati predmet

 

 

TEORIJA VISKOELASTIÈNOSTI

 

pri prof. dr. Igorju Emriju,

 

 

obvešèamo, da bodo predavanja pri predmetu potekala v zimskem semestru vsako sredo med 15:30-17h v uèilnici na Inštitutu za sonaravne inovativne tehnologije (3. nadstropje), Pot za Brdom 104, Ljubljana. Izstopna postaja za mestni avtobus štev. 14 in 14B je Preval.

 

Prvo predavanje bo potekalo v sredo, 09.11.2011. Predavanja bodo potekala v angleškem jeziku.

 

 

 

Vljudno vabljeni!