Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - MARKEŽIČ ROK

29.05.2020


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 29. 5. 2020 ob 11.30 uri bo kandidat

 

 

Rok Markežič

 

 

zagovarjal drugi seminar skupaj s predstavitvijo rezultatov raziskovalnega dela na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Napovedovanje lastnosti orodnih jekel za delo v vročem stanju pri cikličnem toplotnem obremenjevanju

 

 

 

mentor:      prof. dr. Roman Šturm

somentor:  izr.prof. dr. Nikolaj Mole

 

 

komisija:   

- prof.dr. Roman Šturm

- izr.prof.dr. Nikolaj Mole

- prof.dr. Janez Grum

- prof.dr. Marko Nagode

 

 

Zagovor bo potekal na Fakulteti za strojništvo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam