Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - LUKA SEVŠEK

10.07.2020


O B V E S T I L O

 

 

V petek, 10. 7. 2020 ob 10.00 uri bo

 

 

LUKA SEVŠEK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Razvoj inovativnih tehnologij inkrementalnega preoblikovanja na visoko-energijskih preoblikovalnih strojih

 

 

Mentor:       izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak

Somentor:  doc.dr. Marko Šimic

 

 

Komisija:

 

-        prof. dr. Roman Šturm – predsednik

-        prof. dr. Niko Herakovič

-        izr. prof. dr. Mirko Ficko (UM, FS)

-        izr. prof. dr. Milan Terčelj (UL, NTF)         .

-        izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak – mentor kot pridružen član

-        doc. dr. Marko Šimic – somentor kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

Predstavitev rezultatov raziskovalnega dela skupaj s Seminarjem II- MIHA FINŽGAR (v ang. jeziku)

10.07.2020


O B V E S T I L O

 

V petek, 10. 7. 2020 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Miha Finžgar

 

 

predstavil rezultate doktorske disertacije skupaj z zagovorom drugega seminarja na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Določanje frekvence pulza in njene spremenljivosti iz video posnetkov

(ang: Extraction of pulse rate and its variability from video recordings)

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Primož Podržaj

 

 

komisija:  

- prof.dr. Janez Diaci - predsednik

- prof.dr. Edvard Govekar

- izr.prof.dr. Frédéric Bousefsaf (University of Lorraine, France)          

- izr.prof.dr. Primož Podržaj-mentor kot pridružen član

 

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku  preko aplikacije GoToMeeting.

(spletni naslov srečanja bo javljen naknadno).

 

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - UROŠ URBAS

07.07.2020


O B V E S T I L O

 

 

V torek, 7. 7. 2020 ob 10. uri bo kandidat

 

 

Uroš Urbas

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Celovita opredelitev izdelka na osnovi 3D modela pri geometrijski kontroli zobnikov

 

 

mentor:     doc.dr. Nikola Vukašinović

 

 

komisija:  

- doc.dr. Nikola Vukašinović,

- doc.dr. Rok Vrabič,

- prof.dr. Mario Štorga (FSB, Zagreb)

 

 

Zagovor bo potekal preko aplikacije GoToMeeting.

(spletni naslov srečanja: https://global.gotomeeting.com/join/227358389)

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - JERNEJ PROTNER

03.07.2020


O B V E S T I L O

 

 

V petek, 3. 7. 2020 ob 9.00 uri bo

 

 

JERNEJ PROTNER

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Inteligentni algoritem za samodejno posodabljanje simulacijskega modela linijskega montažnega sistema

 

 

Mentor:       doc. dr. Marko Šimic              

Somentor:   prof. dr. Niko Herakovič

 

 

Komisija:

 

-        izr. prof. dr. Janez Kušar – predsednik

-        prof. ddr. Janez Žerovnik

-        prof. dr. Sašo Džeroski (IJS)                                  .

-        doc. dr. Marko Šimic – mentor kot pridružen član

-        prof. dr. Niko Herakovič – somentor kot pridružen član

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - GAŠPER VUGA

02.07.2020


O B V E S T I L O

 

 

V četrtek, 2. 7. 2020 ob 10. uri bo kandidat

 

 

Gašper Vuga

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Analiza reševanja dvodimenzionalnih termo-mehanskih problemov z brezmrežno metodo osnovano na hibridni lokalni diskretizaciji

 

 

mentor:     prof.dr. Božidar Šarler

 

 

komisija:  

-  prof.dr. Božidar Šarler,

-  doc.dr. Andrej Bombač,

-  doc.dr. Miroslav Halilovič

 

Zagovor bo potekal na Fakulteti za strojništvo v predavalnici III/3A.

 

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - DEJAN PENKO

24.06.2020


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 24. 6. 2020 ob 15.30 uri  bo

 

 

DEJAN PENKO

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Integracija in aplikacija 3D simulacij plazme v znanstveno-programskem delovnem okolju za ITER

 

 

 

Mentor:       doc. dr. Leon Kos                  

Somentor:   znanst. sod. dr. Simon D.  Pinches

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Božidar Šarler - predsednik

-      izr. prof. ddr. Tomaž Gyergyek

-      prof. dr. Guido T. A.  Huijsmans                 .

-      doc. dr. Leon Kos – mentor kot pridružen član

-      znanst. sod. dr. Simon D.  Pinches (ITER) – somentor kot pridružen član

 

 

Predstavitev bo na daljavo preko aplikacije Zoom.

(spletni naslov srečanja: https://zoom.us/j/99884848654)

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - MATIC BRANK

24.06.2020


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 24. 6. 2020 ob 14.30 uri bo

 

O B V E S T I L O

 

 

MATIC BRANK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Fizikalne in inženirske študije toplotnih tokov na plazmi izpostavljenim komponentah v fuzijskem reaktorju ITER

 

 

Mentor:       doc. dr. Leon Kos                  

Somentor:   znanst. sod. dr. Richard A. Pitts (ITER)

 

 

Komisija:

-      prof. dr. Andrej Kitanovski - predsednik

-      izr. prof. ddr. Tomaž Gyergyek

-      viš. znanst. sod. dr. Boštjan Končar (IJS)                .

-      doc. dr. Leon Kos – mentor kot pridružen član

-      znanst. sod. dr. Richard A. Pitts – somentor kot pridružen član

 

 

Predstavitev bo na daljavo preko aplikacije zoom.

(spletni naslov srečanja: https://zoom.us/j/92970678750)

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MATIJA NABERGOJ

24.06.2020


O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 24. 6. 2020 ob 9. uri  bo kandidat

 

 

Matija Nabergoj

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Pregled področja numeričnega modeliranja mehanskega obnašanja polimerov s kratkimi vlakni

 

 

mentor:     doc.dr. Miroslav Halilovič

somentor:  izr.prof.dr. Nikolaj Mole

 

 

komisija:  

- doc.dr. Miroslav Halilovič,

- izr.prof.dr. Nikolaj Mole,

- doc.dr. Miha Brojan,

- doc.dr. Lidija Slemenik Perše

 

Zagovor bo potekal na Fakulteti za strojništvo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - URBAN KLANJŠČEK

10.06.2020


O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 10. 6. 2020 ob 13. uri bo kandidat

 

Urban Klanjšček

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Napredna kovinska aditivna proizvodnja

 

 

mentor:     prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

komisija:  

- prof.dr. Mitjan Kalin,

- prof.dr. Roman Šturm,

- prof.dr. Edvard Govekar

 

 

Zagovor bo potekal na Fakulteti za strojništvo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - URBAN KLANJŠČEK

10.06.2020


O B V E S T I L O

V sredo, 10. 6. 2020 ob 13. uri bo kandidat

Urban Klanjšček

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Napredna kovinska aditivna proizvodnja

 

mentor:     prof.dr. Mitjan Kalin

komisija:  

- prof.dr. Mitjan Kalin,

- prof.dr. Roman Šturm,

- prof.dr. Edvard Govekar

 

Zagovor bo potekal na Fakulteti za strojništvo v Leskovarjevi sobi.

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor II. seminarja (III. stopnja) - LUKA ČERČE

21.11.2011


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 21. 11. 2011 ob 12.00 uri bo kandidat

 

 

Luka Èerèe, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjala drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Merjenje obrabe rezalnih orodij

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Kopaè

 

 

komisija:  

prof.dr. Janez Kopaè,

prof.dr. Jožef Duhovnik in

prof.dr. Marko Starbek

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.