Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - MATIC BRANK

24.06.2020


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 24. 6. 2020 ob 14.30 uri bo

 

O B V E S T I L O

 

 

MATIC BRANK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Fizikalne in inženirske študije toplotnih tokov na plazmi izpostavljenim komponentah v fuzijskem reaktorju ITER

 

 

Mentor:       doc. dr. Leon Kos                  

Somentor:   znanst. sod. dr. Richard A. Pitts (ITER)

 

 

Komisija:

-      prof. dr. Andrej Kitanovski - predsednik

-      izr. prof. ddr. Tomaž Gyergyek

-      viš. znanst. sod. dr. Boštjan Končar (IJS)                .

-      doc. dr. Leon Kos – mentor kot pridružen član

-      znanst. sod. dr. Richard A. Pitts – somentor kot pridružen član

 

 

Predstavitev bo na daljavo preko aplikacije zoom.

(spletni naslov srečanja: https://zoom.us/j/92970678750)

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam